GOW! Proeftuin bezoekt Het Eiland Sneek

Wonen

Woningcorporatie

Gorredijk

Sneek

08:32

15-07-2022

Op 7 juli hebben werd er een GOW! proeftuin bijeenkomst georganiseerd in één van de proeftuinen; Het Eiland in Sneek. Tijdens de bijeenkomst kregen de aanwezigen een indruk van deze GOW! Proeftuin wijk. Ook werd er gekeken hoe het GOW! Project aan kan sluiten op de plannen die er al zijn in de wijk.

Het Eiland is een bijzondere, compacte wijk, waar al veel concrete plannen zijn, zowel vanuit de woningcorporaties als vanuit de gemeente Súdwest-Fryslân. Er zijn veel aspecten op het gebied van energietransitie en duurzaamheid en vanuit daar probeert het GOW! Proeftuinproject hierop in te spelen en hiervan te leren.

Vanuit het GOW! Proeftuinproject zijn WDW ontwikkelend beheer en Van Wijnen bezig met een inventarisatie van de woningen van Accolade voor het aardgasvrij maken van Het Eiland. Het proces naar een wijkplan is weergegeven in onderstaande afbeelding. Op deze wijze wil WDW in de toekomst de wijkaanpak gaan aanbieden.

De gemeente Súdwest-Fryslân onderzoekt de mogelijkheden voor een warmtenet op basis van aquathermie voor deze wijk en woningcorporatie Elkien is voornemens om meer dan 300 corporatiewoningen in de wijk Het Eiland te slopen en opnieuw te bouwen.