GOW! Proeftuin organiseert eerste workshop: ‘circulair oogsten’

Algemeen

Heerenveen

09:47

30-05-2022

Heerenveen, Natuur, milieu en klimaat, Toekomstbestendig materiaalgebruik, 30 mei 2022

Samenwerking Van Wijnen en New Horizon

GOW! Proeftuin heeft samen met circulair sloopaannemer New Horizon een zogenaamde oogstscan uitgevoerd van ongeveer driehonderd woningen op Het Eiland in Sneek. Met deze scan wordt onderzocht welke materialen vrijkomen als de woningen worden gesloopt en welke materialen mogelijk hergebruikt kunnen worden. De kennis die is opgedaan tijdens deze scan kwam terug tijdens de workshop ‘circulair oogsten’.

De workshop ‘circulair oogsten’ vond plaats bij Van Wijnen in Heerenveen. Roelof Faber, regiodirecteur Van Wijnen Noord en Oost, tekende namens De GOW! Proeftuin voor deze opdracht in Sneek. Faber: “Ik vind het belangrijk dat we de kennis uit deze scan delen. Op deze manier kunnen we bijdragen aan circulariteit in de bouw.”

Samen kennis oogsten

Hoe kunnen noordelijke mkb-bedrijven milieuvriendelijke innovaties ontwikkelen voor de bouw van woningen en wijken? De GOW! Proeftuin biedt hier ruimte voor. Dit initiatief van Van Wijnen is een open innovatie-omgeving voor co-creatie. Bijvoorbeeld voor snelle, efficiënte en flexibele duurzame bouwoplossingen en marktinnovaties. “De proeftuin biedt volop kansen en kan meerdere bedrijven in de regio helpen om te werken aan duurzame oplossingen. De oogstscan in Sneek is hier een mooi voorbeeld van. Zo leren we steeds meer over circulair bouwen”, aldus Roelof Faber.

Roelof Faber

regiodirecteur Van Wijnen Noord en Oost

“De GOW! Proeftuin biedt volop kansen en kan meerdere bedrijven in de regio helpen om te werken aan duurzame oplossingen. De oogstscan in Sneek is hier een mooi voorbeeld van. Zo leren we steeds meer over circulair bouwen”

Over de GOW! Proeftuin

De GOW! Proeftuin staat voor: Gebouwde (G) Omgeving (O) op Wijkniveau (W). De provincie Fryslân en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ondersteunen deze open innovatie-omgeving gezamenlijk met een subsidie van ruim 1 miljoen euro. Daarvan is ruim € 800.000 euro Europese subsidie (EFRO). Met dit bedrag kan door het noordelijke mkb verder worden gewerkt aan innovaties voor verduurzaming van woningen en wijken.