Grensverleggende pionier Hilbrand Katsma

In de serie ‘Grensverleggende pioniers’ laten wij klanten, leveranciers, ketenpartners en medewerkers van Van Wijnen aan het woord die, gedreven door nieuwsgierigheid, ambities en soms dwars tegen de stroom in, iets bijzonders ondernemen om zo iets extra’s te kunnen betekenen. In het tweede deel: Hilbrand Katsma, regiodirecteur Van Wijnen Noord-Oost.

grensverleggende-pionier-hilbrand-katsma

De financiële crisis heeft ons doen beseffen dat het roer om moest. Om te overleven – natuurlijk, welk bouwbedrijf zat niet in zwaar weer – maar ook in het besef dat de bouw als sector de aarde forse schade toebrengt. Als bouwbedrijf werden we gedwongen om na te denken over goedkopere bouwoplossingen, efficiëntere processen, de toepassing van nieuwe technologieën zoals virtual en augmented reality, digitalisering en industrialisatie van het bouwproces. Met vernieuwing als sleutelwoord. Nee, niet om per se vernieuwend te willen zijn – voorop lopen kan in mijn optiek nooit een doel op zich zijn. Vernieuwing is voor ons slechts een middel om een bijdrage te kunnen leveren aan toekomstbestendig en duurzaam bouwen

‘Als iedereen elke dag een beetje grensverleggend is, kunnen we bergen verzetten en bouwen we samen aan ruimte voor een beter leven.’

Hilbrand Katsma
Regiodirecteur Van Wijnen Noord

Bewustwording en urgentie

Van één ding ben ik intussen heilig overtuigd: vernieuwing begint met bewustwording en urgentie. Dat klinkt misschien als een open deur, maar de praktijk wijst uit dat het nou eenmaal zo werkt. Want als de noodzaak ontbreekt, waarom zou je dan überhaupt aan een concreet plan beginnen, aan concrete doelen? Ik zie dat overal: bij ons in het bedrijf, bij onze klanten en bij onze partners.

Ambitieus doel: 0% afval in 2025

Van Wijnen heeft de lat gelijk hoog gelegd met als ambitieuze doel: 0% afval in 2025 en per saldo geen footprint vanuit ons proces en onze producten in 2030. Het blijft niet bij woorden alleen. Kijk naar De Loskade, ons project op het voormalige Suikerfabriekterrein in de stad Groningen. Dit is onze broedplaats voor circulariteit en innovaties van de toekomst. We bouwen hier de komende jaren aan een circulaire en re-montabele pop-up wijk in een experimentele omgeving. Tussen nu en 2030 gunnen wij onszelf, onze ketenpartners en de tijdelijke bewoners de ruimte, de tijd en de middelen om op zoek te gaan naar toekomstbestendige, duurzame bouw- en woonoplossingen.

Fijn Wonen

Onze inspanningen hebben tevens geleid tot Fijn Wonen, een concept dat over het bouwen én faciliteren van wonen gaat. Eerst zijn we begonnen met Fijn Wonen voor bestaande woningen, met als doel: comfortabel en betaalbaar wonen – zonder energierekening. Daarna volgde onze eerste stap naar modulair en geïndustrialiseerd bouwen. En zie: in 2016 konden we de eerste gasloze nieuwbouwwoningen uit onze Fijn Wonen Factory in Gorredijk afleveren. Door ieder jaar enkele duizenden woningen van het gas af te helpen en te voorzien van zonnepanelen werken we nu als bouwbedrijf mee aan het energieneutraal maken van Nederland.

Duurzaam bouwen is gewoon hartstikke leuk!

Het is mijn persoonlijke drijfveer om ervoor te zorgen dat onze medewerkers de vernieuwing samen oppakken, kennis opslurpen en samen tot oplossingen komen. Ja, ik ben best een beetje trots op waar we nu staan in ons streven naar toekomstbestendig, ook al zijn we er nog niet. Maar ik verheug mij op wat komen gaat, want weet je wat het ook is? Duurzaam bouwen is gewoon hartstikke leuk! Duurzaam leven trouwens ook. Zelf woon ik al tien jaar in een Nul-Op-De-Meter-Woning. De warmtepomp en de zonnepanelen kwamen erbij: goed voor het milieu én voor de portemonnee. Wat ik hiermee wil zeggen? Dat je met relatief geringe aanpassingen al heel duurzaam kunt leven.

Daadwerkelijk iets doen

Ik vind het belangrijk om ons verhaal te vertellen. Niet vanuit kijk-ons-eens-even-goed-bezig-zijn. Maar wel om anderen te inspireren en vooral bij de les houden! Want mensen, wat wordt er veel gepraat. Maar concreet gebeurt er nog veel te weinig. Het gevolg is dat Nederland in termen van energieneutraal en duurzaamheid ver achterloopt op andere Europese landen. Daarom daag ik mijzelf en anderen uit om elke dag de grens weer te verleggen.

Hilbrand Katsma was keynote spreker op het Duurzaam Gebouwd Congres 2019 It giet om! te Leeuwarden. Zijn inspirerende presentatie werd beantwoord met een welgemeend applaus van de bijna 500 aanwezigen.

Meer dan bouwen