Grensverleggende pionier Maaike Arns

In de serie Grensverleggende pioniers’ laten wij klanten, leveranciers, ketenpartners en medewerkers van Van Wijnen aan het woord die, gedreven door nieuwsgierigheid, ambities en soms dwars tegen de stroom in, iets bijzonders ondernemen om zo iets extra’s te kunnen betekenen. In het eerste deel: Maaike Arns, Directeur Identiteit en Markt bij Van Wijnen.

grensverleggende-pionier-maaike-arns

Zoek naar diversiteit

‘Ik stel graag vragen, wil weten waarom, en ook: zou het anders, beter, kunnen? Ik vind het leuk om dingen uit te proberen. Als het een succes wordt, geeft dat een enorme kick.’ Mogen wij je even voorstellen? Dit is Maaike Arns, Directeur Identiteit en Markt bij Van Wijnen.

Maaike begon 16 jaar geleden bij Van Wijnen in een bijbaantje naast haar studie Bedrijfscommunicatie. Nu wordt zij beschouwd als aanjager van de grote veranderingen die de afgelopen drie jaar deel uitmaakten van het herpositioneringstraject bij Van Wijnen. Maaike: ‘Van Wijnen had een wat conservatief en stoffig imago, dat haaks stond op de vooruitstrevende projecten van het innoverende bedrijf dat we al jaren zijn. We staan nu bekend als een onderneming die dingen anders durft aan te pakken, maar ook als een no-nonsense bedrijf, benaderbaar en menselijk.’

Ik stel graag vragen, wil weten waarom, en ook: zou het anders, beter, kunnen? Ik vind het leuk om dingen uit te proberen. Als het een succes wordt, geeft dat een enorme kick.

Maaike Arns
Directeur Identiteit en Markt

Pluriforme samenleving

Zo’n traject verloopt niet zonder slag of stoot. En het vergt absoluut doorzettingsvermogen om zo’n verandering op gang te brengen, zegt Maaike terugblikkend. Maar er is meer voor nodig. Maaike: ‘Ik hecht veel waarde aan diversiteit in de organisatie en ben geïnteresseerd in anders-denkers en anders-doeners, mannen én vrouwen, mensen met én zonder technische achtergrond en medewerkers met uiteenlopende culturele achtergronden. Zo’n complete mix zou beter vertegenwoordigd kunnen zijn in onze sector. Anders gezegd, je zou er als bedrijf naar moeten streven een afspiegeling te zijn van onze pluriforme samenleving. Juist diversiteit, onderlinge cohesie en samenwerking zijn wat mij betreft de randvoorwaarden voor succes.’

Directeur Markt en Identiteit Maaike Arns

Trots en betrokken

Maaike houdt van het denkproces en daagt graag uit. ‘De gekste dingen terugbrengen naar proporties die realiseerbaar zijn, en tegelijkertijd net gek genoeg, vind ik het allerleukst. Dat kan bij Van Wijnen. Het maakt bij ons niet uit wat je doet of wie je bent, iedereen werkt met heel veel trots en betrokkenheid aan de klussen. We willen allemaal iets extra’s kunnen betekenen. Van de timmerman tot de directeur. Mooi om daar onderdeel van te mogen zijn.’

Beursstand zonder projecten

Een concreet voorbeeld van haar anders denken? ‘De uitdaging was om onze nieuwe missie en visie in de praktijk tot leven te brengen. Provada, de grootste vastgoedbeurs in Nederland, bood een mooie kans. We hebben voor deze beurs een beursstand ontwikkeld als een inspirerende ontmoetingsplek waar we interessante gesprekken konden voeren en waar we onze klanten het podium gaven. Er was geen enkel project te zien, iets wat nog steeds redelijk ongebruikelijk is in onze sector.

‘Overigens gaat het mij niet om het “anders dan anders”. Het gaat mij erom dat je op een oorspronkelijke manier meer recht doet aan wie je bent. Je verhaal vertellen werkt het beste als je zo dicht mogelijk bij jezelf blijft. Anders wordt het een corporate bedrijfsverhaal. Eigenlijk verrassend eenvoudig, maar niet altijd makkelijk.’

Eerst inzicht, dan aan de slag

De inrichting van de beursstand stond niet op zichzelf. Van Wijnen heeft als belofte: ‘Samen bouwen we aan ruimte voor een beter leven’.

Stap voor stap

Van Wijnen wil in het verlengde van deze belofte in de volle breedte nadenken over de impact die het bedrijf op het leven van mensen heeft, verklaart Maaike. ‘De bouw is bijvoorbeeld nog steeds een van de sectoren met een grote negatieve impact op het milieu. Wat gaan we daaraan doen? Het begint met het creëren van inzicht en daarna: stap voor stap actie ondernemen.’
Maaike’s eigenzinnige aanpak bleef niet onopgemerkt. Onlangs kreeg zij de Best Monkey Award 2018 uitgereikt door bureau Monkey Inside.

De Directeur Identiteit en Markt: ‘Alles wat we doen, doen we uiteindelijk voor mensen die wonen, werken of verblijven in de gebouwen en plekken die wij maken. In onze marketingcommunicatie hebben we het dan ook liever over hoe wij van betekenis zijn voor deze mensen, dan over de projecten zelf.

Meer dan bouwen