Grensverleggende pionier Ralph Albers

Geen categorie

Arnhem

10:15

25-07-2019

In de serie ‘Grensverleggende pioniers’ laten wij klanten, leveranciers, ketenpartners en medewerkers van Van Wijnen aan het woord die, gedreven door nieuwsgierigheid, ambities en soms dwars tegen de stroom in, iets bijzonders ondernemen om zo iets extra’s te kunnen betekenen. In het derde deel: Ralph Albers, bedrijfsleider Onderhoud en Beheer van de vestiging Van Wijnen Arnhem.

“Ik heb soms het idee dat er in Nederland geld wordt verdiend aan andermans ellende en armoede”, stelt Ralph Albers. Hij baseert zijn uitspraak op negatieve ervaringen met iets te enthousiaste jobcoaches, gesubsidieerde sociale werkplaatsen en holle activiteiten van het UWV. “Het gaat ongetwijfeld om goede bedoelingen, maar ik vraag me af of het geld wel juist wordt besteed. Natuurlijk is het goed om mensen via allerhande projecten te begeleiden, maar los je daarmee het onderliggende probleem op? Van Wijnen probeert zich juist van zijn sociale kant te laten zien door heel concreet iets toe te voegen in iemands leven. Dat hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Ik geef toe, misschien kun je daardoor minder mensen helpen. Maar je kunt beter voor één mens iets extra’s doen, dan voor twintig half werk.”

Mensgerichte houding

Ralph Albers is de kartrekker van meerdere sociale projecten. Het is beslist niet zijn persoonlijke verhaal, benadrukt hij. Hoe en waar is het begonnen? “Zo’n zes jaar geleden hebben twee collega’s vanuit hun sociale hart contact gezocht met De Arnhemse Uitdaging, dat stichtingen, verenigingen en bewonersinitiatieven met het lokale bedrijfsleven verbindt. Ik heb het stokje van ze overgenomen. Ik geloof sterk in een samenleving waarin iedereen meedoet. Gelukkig krijg ik het team mee. Ik zeg niet dat het altijd gemakkelijk is. De bouwwereld bestaat nog voor een groot deel uit traditionele denkers en technische, taakgerichte medewerkers. Zie dat maar eens om te buigen naar een mensgerichte houding. Die omslag vind ik interessant.”

Ralph Albers

Bedrijfsleider onderhoud en beheer

‘Je kunt beter voor één mens iets extra’s doen, dan voor twintig half werk.’

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: dat vindt Ralph Albers nogal negatief klinken. Liever spreekt hij van “mensen die aan het terugkomen zijn”. Albers: “En pas op: dat gaat over mensen zoals jij en ik. Iedereen kan van de één op de andere dag in de problemen komen. Door ziekte, een scheiding, een faillissement of een verslaving. Het is een dun lijntje hoor, dat beseffen we te weinig.” Voorbeelden van maatschappelijk betrokken ondernemen zijn er volop. Het bouwbedrijf zet zich voornamelijk met bouwtechnische adviezen en bouwmateriaal belangeloos in voor lokale sociale initiatieven. Zo kreeg de waterscouting hulp bij de uitvoering van een technische installatie. Het Timmerhuis, een stichting voor kinderen uit achterstandswijken, werd geholpen met een geluidsisolatieplan. De Kledingbank kreeg technisch advies over de ingebruikname van een locatie. Albers: “Iedereen wordt er beter van: de stichting, de mensen en wij als bedrijf ook.”

Ralph Albers

Concreet iets toevoegen  

Dat Van Wijnen zelf ook de vruchten plukt van maatschappelijk betrokken ondernemen blijkt uit het voorbeeld van Jo’s Werkplaats: een leer- en werkervaringsplek van een Arnhemse woningcorporatie waar mensen werkritme opdoen. “Jo’s Werkplaats was in eerste instantie alleen op zoek naar restmateriaal, zoals plaatmateriaal, planken en pallets. Daar maken de deelnemers de mooiste dingen van, waaronder strandstoelen, kasten en ander meubilair. Maar al snel kreeg ik door dat wij meer voor elkaar konden betekenen. We hebben namelijk altijd wel klein onderhoudswerk in ons gebouw: een lamp vervangen, een bureau verplaatsen, een meubel voor de 3D-printer maken. Van het één kwam het ander en nu hebben we minimaal één keer per maand vaste deelnemers van Jo’s Werkplaats over de vloer die voor ons dit onderhoudswerk doen. Vroeger deden onze eigen mensen dat, maar dat kwam nooit uit. Die zijn altijd druk op de bouwplaats.” Wat is nu het verschil met de doorsnee gesubsidieerde re-integratieprojecten waar Albers liever ver vandaan blijft? “Wij voegen iets toe in hun leven. Deze mensen van Jo’s werkplaats zijn dolgelukkig dat ze weer een doel hebben, dat ze hier kunnen mee lunchen – gezellig aan tafel met collega’s – dat ze kunnen vertellen wat hen bezighoudt. Dat ze deel uitmaken van het geheel door ze in een Van Wijnen T-shirt te laten lopen. Ja, zo simpel kan het zijn.”

Ralph Albers

Bedrijfsleider onderhoud en beheer

‘Als we als bedrijfsleven zo gemakkelijk iets positiefs kunnen betekenen in iemands leven, dan zijn we toch gek als we dat niet doen?’

Het gaat nog een stap verder, want aan een van de andere re-integratie projecten ‘Het Broek Omhoog’ hield Van Wijnen zelfs een volwaardige, goed opgeleide medewerker over. Albers legt uit: “Een van de deelneemster zat zonder werk thuis, terwijl ze erg van klussen hield. Wij hebben haar geholpen om de beroepsopleiding voor timmerman te volgen. Ze heeft haar diploma gehaald en nu werkt ze bij ons. Kijk, dat doet iets met iemands leven. En wij zijn blij dat we zo’n gemotiveerde nieuwe medewerker in dienst hebben.”

“We doen het niet voor het schouderklopje, maar we willen wel graag dat dit soort verhalen meer gedeeld worden. Want zo brengen we andere bedrijven hopelijk weer op ideeën. Is het grensverleggend? Ik zou willen dat het niet zo was. Maar we hebben nogal eens de neiging om weg te kijken, of om te denken: eigen schuld, dikke bult. Terwijl, er zijn gewoon mensen die pech hebben in het leven. Mijn advies aan andere ondernemingen? Zoek kleine sociale projecten om mee te beginnen. Of zoek naar lokale sociale partijen die vraag en aanbod bij elkaar brengen. Zo zijn er in veel gemeenten maatschappelijke beursvloeren waar je als bedrijf je diensten kunt aanbieden. Je merkt vanzelf of het om oprechte initiatieven gaat. Als we als bedrijfsleven zo gemakkelijk iets positiefs kunnen betekenen in iemand leven, dan zijn we toch gek als we dat niet doen?”

Arnhem Gelderseplein team volledige grootte

Van Wijnen Arnhem won in juni 2019 de juryprijs van ‘Het Arnhems Compliment’, een jaarlijkse prijs van De Arnhemse Uitdaging voor commerciële bedrijven die veel voor lokale, sociale initiatieven doen. Van Wijnen kreeg de juryprijs, ‘omdat het bouwbedrijf hulp aan kleine sociale projecten uitbouwt tot duurzame samenwerkingen’.