Grensverleggende pioniers: Vilton

Algemeen

15:08

17-04-2020

In de serie ‘Grensverleggende pioniers’ laten wij klanten, leveranciers, ketenpartners en medewerkers van Van Wijnen aan het woord die, gedreven door nieuwsgierigheid, ambities en soms dwars tegen de stroom in, iets bijzonders ondernemen om zo iets extra’s te kunnen betekenen. In dit deel: Vilton, co-creatieve bouwpartner van Van Wijnen.

“Faalkosten zijn niet nodig”, stelt commercieel directeur Alexander de Vries van Vilton. Deze toeleverancier van Van Wijnen levert eindproducten op maat die, zodra ze in het bouwproject zijn verwerkt, niet meer zichtbaar zijn. Anders gezegd: Vilton werkt in de schil van het bouwwerk, van de bodem tot aan het dak. Grofweg gaat het daarbij om afdichting, bekisting, verankeren, dilatatie, opleggen en akoestiek.

Drie zaken vallen op in de werkwijze van Vilton

1. Andersom denken

Ten eerste de manier van denken: niet van A tot Z, maar van Z tot A. Alexander: “Voorheen gingen wij naar het bouwwerk toe om ter plekke te bekijken wat er nodig was. De tekeningen, de processen en de plannen lagen dan al klaar. Maar de praktijk leerde ons steeds vaker dat we andersom moesten beginnen: niet op de bouwplaats, maar bij ons in de fabriek. Want op het moment dat een eindproduct niet voldoet, zit je met ingrijpend herstelwerk – omdat je er niet meer bij kunt. Met torenhoge faalkosten als gevolg. Dat moest anders, vonden wij.” Dit inzicht kreeg de afgelopen vijf jaar vaste grond onder de voeten. Alexander: “We zijn anders naar onze processen gaan kijken. En we hebben onze opdrachtgevers ervan overtuigd dat andersom denken sneller, efficiënter en duurzamer is. Want waarom zou je – oneerbiedig gezegd – op de steiger onder slechte omstandigheden gaan zitten knippen en plakken, terwijl wij hier in de fabriek heel veel van tevoren kunnen maken? Dat betekent een omslag in denken en werken. Niet alleen bij ons, maar ook bij de traditionele uitvoerder op de bouwplaats. Dat begrepen wij maar al te goed.”

Voor Van Wijnen is deze andere manier van werken heel waardevol. Het bouwbedrijf heeft bijvoorbeeld geen omkijken meer naar het afdichten van de schil, door Vilton voorbereid en door ervaren Vilton monteurs uitgevoerd. Dat scheelt niet alleen tijd, Van Wijnen is ook verzekerd van een goed geïsoleerd, water- en luchtdicht gebouw – zonder faalkosten voor afdichting.

Alexander de Vries Vilton
Alexander de Vries

2. Co-creatief

Ten tweede: Vilton deelt opgedane kennis om er samen beter van te worden. Co-creatief, dat is het uitgangspunt. Bert van den Brink, operationeel directeur van Vilton: “De kunst is om af te stappen van de traditionele klant/leverancier-verhouding. Zeker als het gaat om duurzaam bouwen. Daar moeten we echt samen in optrekken. Dat betekent elkaar vertrouwen, openheid en tweerichtingsverkeer. Zo vroegen wij een paar jaar geleden aan uitvoerders van Van Wijnen: waar loop je tegenaan? En hoe kunnen wij met onze technische kennis het voortraject verbeteren? Zo kwamen we samen op een ontspannen manier – in de kantine met een hapje en een drankje – tot verbeteringen waar iedereen wat aan heeft: wij, de bouwer en de eindgebruiker. Terugblikkend was dat moment misschien wel de basis voor ons serieuze opleidingstraject, waarbij wij met workshops en studiedagen onze technische kennis overdragen op medewerkers van Van Wijnen. Bijvoorbeeld over luchtdichtheid en akoestiek. Andersom profiteren wij van het innovatieve en uitdagende karakter van Van Wijnen. Zij zeggen: durf voorop te lopen. Die houding inspireert ons enorm.”

Mede onder invloed van de aandacht van Van Wijnen voor duurzaamheid heeft Vilton meer structuur aangebracht in circulariteit. Bert: “Vanaf dit jaar werken wij volgens ISO14001. Zo kunnen wij nog beter op MVO en duurzaamheid sturen.”

Geen bouwkundige achtergrond? Dan komt deze uitleg misschien van pas:

Akoestiek
de wijze waarop het geluid door een ruimte wordt verspreid. Optimale akoestiek in gebouwen is erop gericht om geluidsoverlast voor de eindgebruiker te voorkomen. Denk aan geluidsoverlast van liften, technische ruimtes, een warmtepomp, andere gebruikers, etc. Met andere woorden: een ‘stil gebouw’ is het gevolg van goede akoestiek.

Dilatatie betekent letterlijk: uitzetting, toename of verwijding. In de bouw worden dilatatievoegen gebruikt om vervorming door kruip, krimp, temperatuurveranderingen, klimaatinvloeden of veranderingen in de belasting op te vangen. Zo voorkom je barsten of scheuren van (bouw)materiaal.

ISO 14001is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. De basis voor het milieumanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA).

Onder seismisch bouwenwordt in dit verband aardbevingsbestendig bouwen verstaan.

Bert van den Brink Vilton
Bert van den Brink

3. De hele wereld over

En wat ten derde opvalt in de werkwijze: Vilton is letterlijk grensverleggend. Het bedrijf reist de hele wereld af op zoek naar innovaties, duurzame oplossingen en nieuwe materialen. Alexander: “De ene keer levert dat meer op dan de andere keer. Maar we blijven speuren, gedreven en nieuwsgierig als we zijn. Want het kan altijd slimmer en duurzamer.” Die vasthoudendheid resulteert in producten waarmee Vilton opvalt. Eén zo’n product is de Vilton-slider, waar ook Fijn Wonen van Van Wijnen de meerwaarde van inziet.

Vilton-sliders zijn een soort schuivende schalen die tussen de fundering en de bovenbouw van de woning worden geplaatst. Een uitkomst voor woningbouw in aardbevingsgevoelige gebieden: als de grond beweegt, blijft het huis stilstaan. De sliders bewijzen in Italië hun diensten en zijn met de nodige aanpassingen ook geschikt voor het Groningse aardbevingsgebied. Een duurzame manier van seismisch bouwen met veel minder schade, kosten en overlast. Dat past bij de filosofie van Fijn Wonen.

Tot slot

Alexander: “We blijven investeren in co-creatie. Want samen kom je altijd verder. We hebben de tijd mee. Digitalisering helpt ons om eerder in het bouwproces de pijnpunten te ontdekken.”

Bert: “Prefabriceren is een belangrijke oplossing voor de uitdagingen van deze tijd. We moeten meer doen, maar met minder grondstoffen en minder handjes op de bouw. Vandaar dat wij zeggen: gaat het om luchtdicht, waterdicht, akoestiek en opleggen? Doe het dan meteen goed. Dat biedt zekerheid.”

Bert van den Brink en Alexander de Vries Vilton

Het Vilton-kruipluik is het resultaat van co-creativiteit met Van Wijnen. Een gezamenlijk onderzoek bracht aan het licht dat het kruipluik een groot luchtlek in woningen vormt. Vilton ontwikkelde daarop een geprefabriceerd, overloopbaar en luchtdicht kruipluik. De montagetijd is van 2,5 naar 0,5 uur teruggebracht en de faalkosten zijn zo goed als nihil.