Groot onderhoud gaat over mensen

Algemeen

Maatschappelijk impact

Dordrecht

08:40

15-12-2021

Met groot onderhoud werken we mee aan de verduurzaming van de bestaande woonomgeving, voor bewoner, klant én onze planeet. Er moeten maar liefst zeven miljoen woningen, en een miljoen gebouwen van het aardgas af en energetisch worden verbeterd. Iedereen draagt zijn steentje bij binnen zijn eigen deskundigheid. Zo realiseren we samen de klimaatdoelstellingen én zorgen we ervoor dat de bewoner zich weer thuis voelt. En wie kunnen er beter vertellen over groot onderhoud dan onze collega’s? Dianca Berendsen is manager bewonersbegeleiding. Zo’n kleine 3 jaar geleden maakte zij de stap van een woningcorporatie naar Van Wijnen. Dianca vertelt meer over de rol van bewonersbegeleiders bij groot onderhoud projecten. 

De bewoner centraal  

We voeren groot onderhoudswerkzaamheden uit in bewoonde toestand. De impact voor bewoners is groot. Dianca: “Bewoners zijn gehecht aan hun huis, het is hun thuis. En wij komen in opdracht van de woningcorporatie in die thuisomgeving om werkzaamheden uit te voeren. Ook al wordt hun woning verbeterd, bewoners staan daar niet altijd om te springen. Soms zien we emoties en onbegrip.” De impact die het maakt op hun thuisomgeving is volgens Dianca vaak nog groter dan de overlast. De bewoners hebben tijdens de werkzaamheden te maken met werklieden en uitvoerders die soms wel 15 dagen achter elkaar over de vloer komen. “De werklieden gaan over de uitvoering en techniek” vervolgt Dianca “maar onze bewonersbegeleiders vervullen een sociale rol en begeleiden de bewoners tijdens het traject. Als projectteam versterken we elkaar.” 

“Bewonersbegeleiders zijn de olie in de motor van een trein, wij zorgen ervoor dat de vaklieden als een stoomtrein door alle woningen kunnen gaan. De vaklieden zijn erbij gebaat wanneer de bewoners weten waar ze aan toe zijn, zodat bewoners geen vragen aan ze stellen, en ze ’s ochtends meteen kunnen starten met de werkzaamheden. Bewonersbegeleiders zijn eigenlijk de spil in het web, we schakelen tussen bewoner, opdrachtgever en uitvoering.”


Op bewonerstevredenheid een 8 scoren

Tevreden bewoners en opdrachtgevers; dat staat bij ons voorop. Transparantie en heldere communicatie zijn daarbij essentieel. Dianca ligt toe: “Aan het einde van de rit willen we een 8 scoren. We vertellen tijdig wat we in de woning gaan doen, wanneer we dat doen, wat we verwachten van de bewoner, en welke impact dat heeft op die specifieke dag. Mensen vinden het fijn dat de bewonersbegeleiders persoonlijk langskomen om alles door te nemen. Voordat de werkzaamheden beginnen ontvangen de bewoners een dagplanning en een overlastmeter. Sommige werkzaamheden hebben veel impact, zo is er soms tijdelijk geen warm water of verwarming. Door verwachtingen goed te managen, weet de bewoner waar hij aan toe is. Na oplevering heeft de bewoner een comfortabelere woning en een lagere energierekening. Daar zijn bewoners blij mee! ”

Hoe ziet de werkdag van een bewonersbegeleider eruit?

“Geen dag is hetzelfde. We overleggen met het interne projectteam, de bewoners en de opdrachtgever. Vaak is de opdrachtgever een woningcorporatie. Handig dat ik die taal spreek. We hebben dagelijks met bewoners te maken. Tijdens een project richten we een kantoor in op de projectlocatie. Zo zijn we altijd dichtbij en aanspreekbaar. Bewoners komen regelmatig langs met vragen, soms ook klachten, of ze willen een kopje koffie drinken. Ook hebben ze regelmatig vragen over de planning, of hebben ze hulp nodig bij het verplaatsen van spullen. Het gebeurt ook weleens dat een onderaannemer niet op schema ligt, en we de planning moeten aanpassen. Dit communiceren wij weer door naar de bewoners. Als we samen met het projectteam aan het einde van de dag alles weer in goede banen heb kunnen leiden, ga ik met een goed gevoel naar huis.”

Wat betekent werken aan groot onderhoud voor jou? 

“De locatie, de bewoners, het uit te voeren werk en de planning zijn bij elk project anders. Het te bereiken doel is hetzelfde, als eindresultaat blije bewoners, collega’s en opdrachtgever! Een manier om dat te bereiken is te werken aan de hand van de bewonersreis. De bewonersbegeleiders bij Van Wijnen hebben deze bewonersreis samen gemaakt. Handig dat de reis al is uitgestippeld en je weet wanneer je wat moet communiceren en doen. ”