In gesprek met Trivire over groot onderhoud: verbinding in vakmanschap en enthousiasme

Geen categorie

Dordrecht

Zwijndrecht

10:24

15-07-2021

Corstiaan Geus is ruim dertig jaar werkzaam bij woningstichting Trivire. Aan het einde van zijn studie bouwkunde merkte hij al snel dat binnen werken op een tekenkamer niet zijn droombaan was. Via Lugten Malschaert Architecten werd hij gedetacheerd bij Trivire en vond hij zijn vakgebied: het beheren van onroerend goed. Vijftien jaar geleden stroomde hij door van opzichter naar projectleider. “Het contact met de klant, in relatie tot renovaties en restauraties heb ik altijd het mooist gevonden aan mijn werk.”

Een pittige verduurzamingsopgave

Trivire heeft een divers portfolio aan woningen in bezit: van monumenten in de binnenstad van Dordrecht, galerijwoningen in Sterrenburg tot maisonnettewoningen in Walburg. “Trivire heeft een koers uitgezet richting 2024 en dat betekent onder andere dat we met onze in totaal 14.000 woningen op een gemiddelde energie-index willen zitten van label B. Er zijn meerdere manieren om aan je gemiddelde energielabel te werken, maar het wordt hoe dan ook een pittige opgave. We hebben inmiddels label D verlaten en zitten net op C, de komende drie jaren is er dus werk aan de winkel!” vertelt Geus. “We kunnen door middel van verduurzamingsprojecten een punt omhooggaan, zoals we samen met Van Wijnen bij de Blaauwweg hebben gedaan. Daar verduurzaamden we heel het pand in combinatie met HVC-warmte, maar je kunt het ook door middel van sloop doen. Hier kies je voor als de woningen geen lange levensduur meer hebben en nieuwbouw voordeliger is. Je kunt ook nieuw bezit toevoegen met een enorm scherpe energie-index, zoals we met Van Wijnen deden in de Volgerlanden en dat betekent dat je echt op label A zit of zelfs energieneutrale woningen maakt.”

In de koers van het vastgoed van Trivire krijgt een vijftal punten prioriteit: de gemiddelde energie-index naar label B, maar ook circulariteit verdient de aandacht: Trivire wil het liefst 50% minder bouwafval bij projecten, of het sloopafval op een kundige manier recyclen. “Het streven naar een gezonder binnenklimaat is daarnaast belangrijk voor ons. We hebben het dan met name over de aanwezigheid van vocht, tocht, geluid en fijnstof. We willen structureel aandacht voor klimaatadaptatie. Het is van belang dat we betrokkenheid organiseren en mensen echt meenemen in die hele verduurzaming. Zo zet men ‘s avonds daadwerkelijk de thermosstaat wat lager, wordt er bewuster omgegaan met ventilatie en wordt het gebruik van ledlampen gestimuleerd.”

Groot onderhoud: Paulus Potterstraat en Vermeerstraat

Onlangs is het project aan de Paulus Potterstraat en Vermeerstraat in Zwijndrecht afgerond en opgeleverd. Van Wijnen was als bouwer de partner van Trivire in het gehele uitvoeringstraject. Onze rol was om woningen met energielabel E – en soms zelfs G – te verduurzamen. Alle 168 woningen zijn inmiddels geüplabeld naar A en daar zijn we ontzettend we trots op! De bewoners krijgen hiermee aanzienlijk lagere woonlasten, er is veel minder CO2-uitstoot en de omgeving is een fijnere plek om te wonen. Zolang als ik bij Trivire werk, zijn er altijd wel projecten met Van Wijnen gedaan. In eerste instantie vooral nieuwbouw, maar de laatste jaren is de focus komen te liggen op die verduurzamingsslag.

“Als Trivire willen we samenwerken met partijen die het vak verstaan. Dat kan ook gezegd worden over het vakmanschap van Van Wijnen. Eigen vaklieden met een rode jas met ‘Van Wijnen’ op hun rug en ze werken er vaak al jaren. Dat vind ik heel prettig, dat zegt gewoon iets over een partij. Bij het project Paulus Potter en Vermeerstraat was er een sterke combinatie van enthousiasme en vakmanschap aanwezig in de samenwerking. Dat is onmisbaar als je de handen ineenslaat. Er werd echt contact gezocht met onze klant, met name de werkvoorbereider en de uitvoerder van Van Wijnen hadden die tact om goed met de bewoners om te gaan en duidelijke afspraken te maken over planning en voortgang. Je moet het juiste team hebben dat ook graag aan de slag gaat met die sociale kant van de opgave.”

“Je moet het juiste team hebben dat ook graag aan de slag gaat met die sociale kant van de opgave.”

Corstiaan Geus

De psychologie achter renoveren in bewoonde staat

Bij groot onderhoud projecten zorgen we vaak voor rustwoningen, zo ook bij het project Paulus Potterstraat en Vermeerstraat. Hier kun je je bijvoorbeeld douchen als er aan je badkamer wordt gewerkt of in alle rust studeren voor je schoolexamens als er overdag veel geluidsoverlast is. “Dit soort woningen fungeren daarnaast als modelwoning. Het product dat we samen met Van Wijnen maken, voegen we toe om de bewoners te laten zien hoe de nieuwe kozijnen, kiepramen, cv-ketel of zonnepanelen eruit komen te zien. Je bespreekt dagelijks of iemand signalen van ontevredenheid heeft opgevangen. Er is veel behoefte aan informatie en communicatie en daar moet en kun je heel snel op inspelen. Daarmee creëer je rust in de wijk en dat is voor alle betrokken partijen essentieel.”

“Achter renoveren in bewoonde staat, zit een bepaalde psychologie”, legt Geus uit. “Het is belangrijk dat we de bewoner meenemen in dat wat we doen en waarom en dat hij of zij uiteindelijk een handtekening zet voor akkoord. We moeten het verhaal juist vertellen: waarom doen we wat we doen? De bewoner moet meegenomen worden in de ontwikkelingen en dan komen we tot uitvoering. Als alles daarna opgeleverd wordt, moet het klaar zijn. Zo kom je je afspraken na bij de bewoner en kan de klant zo snel mogelijk weer genieten van zijn huis. Dat maakt dit vak voor mij heel boeiend.”