Ingrijpende metamorfose Rijnstate Arnhem

In gesprek met projectmanager vernieuwbouwprojecten Karola Cats van Rijnstate en projectleider Hennie Wissing van Van Wijnen.

ingrijpende-metamorfose-rijnstate-arnhem

Een ingrijpende vernieuwbouwing van Rijnstate Arnhem uitvoeren zonder daarbij overlast te veroorzaken; dat vraagt nogal wat. Aan de ene kant van de muur in het ziekenhuis wordt geopereerd terwijl wij aan de andere kant operationeel bezig zijn met sloopwerkzaamheden. Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de dagelijkse ziekenhuiswerkzaamheden doorgaan. Overlastbeperkend te werk gaan is in dit geval echt van levensbelang.

Naast groot sloopwerk voor betere indelingen wordt er bij het ziekenhuis ook een groot deel nieuw gebouwd. Het op dit moment meest in het oog springende voorbeeld is de nieuwe brug waarop operatiekamers worden gebouwd. “We hebben onlangs een 28 meter lang stalen spant geplaatst als wand voor de nieuwe beddengang waardoor de ok’s sneller en efficiënter te bereiken zijn. Ook hierbij was overlastbeperkend te werk gaan van groot belang. Het plaatsen van het spant vond dan ook al om half vijf in de ochtend plaats”, vertelt projectleider Hennie Wissing.

Meedenken in het belang van patiënten

Bij bijvoorbeeld het hakken van vloeren is overlast niet in zijn geheel te voorkomen. De communicatie met de afdelingshoofden in het ziekenhuis is hierin van groot belang. Een mooi voorbeeld is het uitdelen van meer dan 1000 oordopjes met een briefje waardoor patiënten op de hoogte werden gesteld van mogelijke geluidsoverlast.

Onderlinge communicatie

Goede communicatie is essentieel voor een succesvol verloop van het project. Projectmanager vernieuwbouw Rijnstate Karola Cats beaamt dit. “We overleggen ontzettend veel. Het ontwerpoverleg is bijvoorbeeld van groot belang omdat het ontwerp vaak moet worden bijgesteld. Daarnaast is er een tweewekelijks praktisch bouwoverleg en een tweewekelijks voortgangsoverleg. Naast de geplande momenten weten de verschillende partijen elkaar goed te vinden. Er is veel begrip voor elkaars belangen, maar ook van de gebruikers die de complexe situatie begrijpen.”

Voortgang bouw

De ingrijpende vernieuwbouwing is niet alleen heel complex, maar zien we ook vooral als een grote uitdaging in de alliantie met Croonwolter&Dros en Rijnstate zelf; dat is een feestje waard. Op woensdag 30 mei is er dan ook het feestelijke startmoment van het operatiekamercomplex. Verder staan deze weken in het teken van zogenaamde mock-up sessies. In een speciaal ingerichte operatiekamer als mock-up ruimte wordt tot in detail getest of de indeling van de beoogde OK’s werkt. Eind 2021 moeten de werkzaamheden afgerond zijn.

Wil je meer meten over de vernieuwbouwing van Rijnstate Arnhem? Bekijk hier de projectpagina. 

Meer dan bouwen