Samenwerking IrisZorg en Van Wijnen

Zorg

Arnhem

Deventer

14:00

11-02-2021

IrisZorg zet samenwerking met Van Wijnen voort

Sinds 2018 ontzorgt Van Wijnen IrisZorg met het beheer en onderhoud van haar vastgoed en wordt er meegedacht over huisvestingsvraagstukken. Zo kan IrisZorg zich volledig focussen op hun kerntaak: de zorg voor cliënten. Op 1 januari 2021 is deze samenwerking door Gio de Greef en Jelle Haisma opnieuw bekrachtigd voor drie jaar.

Samenwerking

De aanpak die Van Wijnen hanteert is uniek. Jelle Haisma van Van Wijnen vertelt; “We helpen IrisZorg op strategisch, tactisch én operationeel niveau om hun vastgoed te beheren, te onderhouden en daarin toekomstig beleid te voeren. We zijn daarbij verantwoordelijk voor de gehele keten, dus ook voor alle installaties de brandveiligheid en het legionella beheer. Met de voortzetting van deze samenwerking spreekt IrisZorg echt het vertrouwen naar ons uit en daar zijn we erg blij mee.” Gio de Greef van IrisZorg vult aan; “We werken met Van Wijnen doorlopend aan de optimalisatie van al onze huisvestingsvraagstukken. Een ambitieuze transitieopgave en duurzaamheid zijn wat ons betreft speerpunten. Vertrouwen in elkaar en gelijkwaardigheid zijn daarbij belangrijke voorwaardes voor een succesvolle samenwerking.”

Puzzelstukjes samenwerkingsovereenkomst