Jaarcijfers 2019: omzet stabiliseert, resultaat groeit

Algemeen

07:04

26-03-2020

In 2019 hebben de 24 ondernemingen van Van Wijnen gezamenlijk een netto-omzet van 954 miljoen euro gerealiseerd. Van Wijnen Groep realiseerde daarnaast een winst voor belastingen van 28,1 miljoen euro.

De omzet in 2019 ontwikkelde zich stabiel. De invloed van PAS en PFAS maatregelen was gering en heeft zich voornamelijk beperkt tot enkele vertragingen in vergunningverleningen waardoor projecten later konden worden opgestart.

De groei van het resultaat ten opzichte van 2018 houdt mede verband met de continue aandacht binnen alle projecten van Van Wijnen voor risicobeperking en het ingezette beleid met betrekking tot rendementsverbetering. De onderneming heeft daardoor de impact van de opnieuw verder gestegen materiaalkosten kunnen opvangen.

Uitbreiding industriële activiteiten

In 2019 is het zeer innovatieve project De Loskade opgeleverd, een volledig op circulaire principes gebaseerde short-stay woonwijk van prototypes van zowel grondgebonden als gestapelde woningen. Van Wijnen zal de komende jaren substantieel investeren in uitbreiding van haar industriële activiteiten om de betaalbaarheid van woningen op de langere termijn mogelijk te maken.

Maatregelen bestrijding coronavirus

COVID-19 – het coronavirus – heeft het dagelijks leven in Nederland op zijn kop gezet. Ook de bouwwereld ontkomt uiteraard niet aan de gevolgen. De overheid heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Vanzelfsprekend werkt Van Wijnen actief mee aan deze maatregelen.

Vooruitblik 2020

De economische gevolgen van de maatregelen rond het coronavirus laten zich op dit moment uiteraard niet voorspellen. Tot op heden wordt er, mede dank zij de inzet van gemotiveerde medewerkers en samenwerkingspartners, onder uitdagende omstandigheden doorgewerkt. De verwachting is dat de breed gedragen bouwopgave – 1 miljoen woningen de komende 10 jaar – in combinatie met de uit de klimaatmaatregelen volgende verduurzamingsslag, ook de komende jaren tot verdere groei van zowel omzet als resultaten zullen leiden.

Bekijk hier de financiële kengetallen 2019.