Klimaatadaptief bouwen – aansluiting zoeken bij de natuur

Wonen

Woningcorporatie

Elburg

Harderwijk

11:49

08-02-2022

Onze missie is ‘samen bouwen aan ruimte voor een beter leven’. Onder ‘leven’ verstaan we naast de mens, nadrukkelijk ook de natuur. Daarom zoeken we steeds naar oplossingen om haar een handje te helpen. De natuur kun je namelijk niet dwingen. Maar het inspireert ons wel om te komen met nieuwe oplossingen. En het mooie is, de mens wordt er ook gelukkiger van!

De plek bepaalt de oplossingen. Daarom bekijken we bij ieder project weer wat er nodig is om een mooie aansluiting te vinden. Zandgrond laat bijvoorbeeld water goed door. Daardoor heb je daar minder last van wateroverlast bij een flinke bui. Kom je meer in de polder? Dan heb je te maken met kleigrond. Klei laat water juist niet goed door. Dan moet je bijvoorbeeld werken met ‘wadi’s’.

Leuk weetje:
Oorspronkelijk is wadi een Arabisch woord voor ‘vallei’ of ‘greppel’.
In Nederland heeft een extra betekenis en is het de afkorting voor Water Afvoer Drainage en Infiltratie.

De klimaatadaptieve versus de klassieke woonwijk

Een klimaatadaptieve wijk hoeft helemaal niet duurder te zijn dan bijvoorbeeld een Vinex-wijk. Zeker wanneer je er vanaf de tekentafel rekening mee houdt. De belangrijkste aspecten voor de nieuwe klimaatadaptieve woonwijk zijn:

Naast klimaatadaptatie is er ook veel aandacht voor het energetische vraagstuk. Op woningniveau werken wij vanuit de zogenaamde ‘trias energetica’. Daarbij volgen we deze drie stappen:

In de planvorming kijken we bijvoorbeeld naar de oriëntatie van woningen. Hoe meer we een dakvlak op het zuiden kunnen oriënteren, hoe minder zonnepanelen er nodig zijn om dezelfde hoeveelheid stroom op te wekken. Op deze manier is minder materiaal nodig en creëren we een win-win situatie. Door deze aanpak komen we tot woningen én uiteindelijk wijken die energiezuinig en klimaatadaptief zijn.

Klimaatadaptief zorgt voor blije bewoners

Het mag duidelijk zijn dat dat klimaatadaptief bouwen een meerwaarde biedt aan de natuur. Maar wat doet het met de bewoners? Onze ervaring is dat de bewoners genieten van de grote hoeveelheid flora en fauna. Ook zien we vaak een kettingreactie: mensen gaan zelf actief aan de slag en denken mee over wat voor klimaatkansen er nog liggen. We zien mensen die zelf insectenhotels maken of groene daken aanleggen. Daarbij zorgen de mooie natuurplekken voor levendigheid in de wijk. Bijvoorbeeld omdat ze ruimte bieden elkaar te ontmoeten, om te sporten of voor bijvoorbeeld buitenhobbies.

Luister de podcast: Huisje, boompje, wadi van Bouwend Nederland. Hierin spreken hosts Iman de Vries en stedenbouwkundige Nanda Sluijsmans met onze collega Marc Mastebroek over klimaatadaptief bouwen.