Kwaliteit moet een garantie blijven

Geen categorie

12:25

29-10-2019

Geen gebied in Nederland is populairder om te wonen, werken, studeren en verblijven dan de Metropoolregio Amsterdam. De betaalbaarheid staat continu onder druk. Toch houdt woningcorporatie Ymere vast aan een heldere visie. Remco Pols en Michiel Schuitemaker – allebei werkzaam bij Ymere – vertellen meer.

Woningcorporatie Ymere zorgt voor goede en betaalbare woningen voor mensen met een bescheiden inkomen. Dit doen zij in de Metropoolregio Amsterdam: Amsterdam, Almere, Haarlem, Haarlemmermeer en Weesp. Geen gebied in Nederland is populairder om te wonen, werken, studeren en verblijven. Dit zorgt ervoor dat het aantal dure koop- en huurwoningen toeneemt en het prijsniveau stijgt. De betaalbaarheid staat onder druk. Er zijn nog meer ontwikkelingen. De nieuwe Woningwet heeft grote impact gehad op het werkgebied van corporaties en er ligt er een enorme verduurzamingsopgave. Daarbij zijn de bouwkosten hoog. Toch houdt Ymere vast aan een heldere visie. Ervoor zorgen dat dit gewilde woongebied ook voor mensen met een kleiner inkomen bereikbaar blijft.

We spreken Remco Pols – regiomanager bij Ymere en Michiel Schuitemaker – ontwikkelingsmanager bij Ymere op de bouwplaats van Tudorpark in Hoofddorp. Van Wijnen bouwt hier circa 200 sociale huurwoningen voor de corporatie (in totaal realiseert Ymere 413 sociale huurwoningen in Tudorpark). De realisatie is in volle gang!

De wereld om ons heen verandert

Ondanks de uitdagingen waar Ymere voor staat moet kwaliteit een garantie blijven. Het is daarom belangrijk om heldere keuzes te maken, de juiste samenwerkingsverbanden aan te gaan en flexibel in te spelen op trends. Remco: “De wereld om ons heen verandert. Huishoudens worden kleiner en de vraag naar appartementen stijgt. Voorheen verhuisden mensen naar Hoofddorp voor een huis met een tuin. Zij verlangden een zekere ruimte. Ook hier zien we nu een toename van één- en tweepersoonshuishoudens, want ook Hoofddorp is aan het verstedelijken. Jongeren, studenten en forenzen kiezen plekken dichtbij openbaar vervoer knooppunten. En senioren willen doorstromen naar een appartement als de kinderen een tijdje uit huis zijn. Zij vragen om kleinere woningen. Ik verwacht dat we dat in steeds meer randgemeenten gaan zien. Gaandeweg hebben we daarom het woonprogramma van Tudorpark bijgesteld. Van Wijnen bouwt hier nu meer appartementen dan oorspronkelijk besloten.”

Kraan op de bouwplaats van Tudorpark in Hoofddorp

Inspelen op trends

Michiel haakt in: “We ontwikkelingen nu in een complex in Amsterdam waarbij de wasmachine en droger centraal worden geplaatst. Ook bouwen we geen ondergrondse parkeergarages meer. Een auto is voor velen niet meer betaalbaar en vaak ook niet meer nodig in de binnenstad. Samengevat: wij moeten altijd naar de kosten/baten kijken in relatie tot de doelgroep en de plek. Kleiner en compacter bouwen is een trend, maar kost tegelijkertijd ook minder geld. Door ons woningaanbod te differentiëren per locatie kunnen we woningen op populaire plekken betaalbaar houden voor onze huurders. Tudorpark is hier een mooi voorbeeld van. Daarnaast blijft Ymere ook nog eengezinswoningen bouwen in het Tudorpark.”

Toch beamen Michiel en Remco allebei dat het belangrijk is om niet op iedere trend in te gaan. De samenleving is en blijft in verandering, dus de opgaven van corporaties ook. Echter, wanneer Ymere woningen afneemt is dit voor een bijzonder lange periode. Het is van belang om verder te kijken dan dat.

Materialen op de bouwplaats van Tudorpark in Hoofddorp

Vergrijzing is een actueel onderwerp, maar is dat over 20 jaar nog steeds zo? Het zijn allemaal zaken waar je nu rekening mee moet houden. Hoe doen ze dat?

Primair doel: betaalbare woningen

Remco vertelt: “Ons primaire doel is om woningen te bouwen voor mensen met een bescheiden beurs. Ook voor mensen die financieel nog niet onafhankelijk zijn. Wij voelen het als onze taak en verantwoordelijkheid te bemiddelen. Denk bijvoorbeeld aan statushouders en mensen die doorstromen vanuit een zorginstelling. Wij hebben daarom de keuze gemaakt om niet voor één specifieke groep mensen te bouwen, want wat doe je met de woningen als de samenstelling van die groep verandert?”

Rendement maken

Michiel: “Maar ook wij sturen op rendement. De heersende wet- en regelgeving en de kwaliteit die wij onszelf opleggen brengt ons soms tot een grens van wat er mogelijk is. We moeten puzzelen om iets haalbaar te maken en bepaalde keuzes maken om de kwaliteit overeind te houden. Bij Tudorpark hebben we samen met Van Wijnen gekeken hoe het mogelijk was de kwaliteit en duurzaamheid te behouden in relatie tot de betaalbaarheid.”

Een langdurige relatie met co-makers

Dit brengt ons op het onderwerp samenwerking. Een groot goed voor Ymere. Enige tijd geleden is de corporatie nauwe samenwerkingsverbanden aangegaan met verschillende bedrijven, co-makers. Van Wijnen is één van die partijen. Michiel en Remco leggen uit dat er aan het co-makerschap wel regels verbonden zijn. “Het klinkt simpel, maar wij vinden transparantie en vertrouwen belangrijk”, vertelt Michiel. “Wij spelen open kaart, maar verwachten dat ook van onze co-makers. Volledige transparantie op basis van vertrouwen. Op deze manier is het mogelijk om op elkaar terug te vallen als de markt lastig is.”

Remco voegt hieraan toe: “Dit past volledig bij onze visie. Je bent er voor elkaar in goede en in slechte tijden!”

Over Tudorpark

Hoofddorp wordt fors uitgebreid. Als onderdeel van de wijk Tudorpark realiseren wij circa 200 sociale huurwoningen voor Ymere. Deze groene wijk is gebouwd in de stijl van oud-Engelse landhuize nen boerderijen. De zogenaamde Tudorstijl.