Langer thuis wonen

Ouderen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in een betaalbare, comfortabele en gezellige leefomgeving. Initiatiefnemers Buro SBH en Van Wijnen introduceren vanuit Care&Co hiervoor ‘Inclusief Wonen’. Samen bouwen wij hiermee aan ruimte voor een beter leven.

langer-thuis-wonen

Inclusief Wonen
Het concept gaat uit van kwalitatief goede en levensloopgeschikte huisvesting waarbij wij ‘community vorming’ faciliteren en stimuleren. Ouderen zoeken elkaar op en komen met elkaar in contact, ze ondersteunen elkaar, mantelzorgers en buurtbewoners maken deel uit van het netwerk en door professionals zullen diensten en zorg op maat worden aangeboden. Ook ondernemers uit de buurt participeren en kunnen hun diensten aanbieden. Daarmee worden zij deelgenoot van de community, die ouderen het gevoel van veiligheid en beschutting geeft, voorzien van gemak en comfort, ontmoeting en gezelligheid. Kortom, huisvesting en community vorming, gecombineerd met service, diensten en zorg vormen een integraal aanbod waarbij een nadrukkelijke verbinding wordt gezocht met de wijk.

Eerste project binnenkort van start
Van Wijnen gaat binnenkort van start met het eerste project volgens dit concept ‘Inclusief Wonen. Er worden 60 appartementen gerealiseerd in Arnhem. Hiervoor tekende Hartelt Fund Management een samenwerkingsovereenkomst met Van Wijnen. De appartementen zullen na oplevering worden verhuurd. Deels in het sociale segment en deels in het geliberaliseerde segment. In de komende tijd zullen we samen met Hartelt FM en Buro SBH zowel het woongebouw als het concept verder uitwerken. We streven ernaar om begin 2020 de eerste bewoners te kunnen laten genieten van deze woningen en alle diensten in het woongebouw.

Meer dan bouwen