Maatwerk voor bewoners

Geen categorie

Breukelen

Utrecht

06:24

05-07-2021

Duurzaam en comfortabel wonen staat centraal bij de renovatie van seniorencomplex ’t Heycop in Breukelen. In dit artikel van Stedenbouw vertellen Martijn Leijdekker en Dorieke Storck van Van Wijnen hoe zij samen met Vecht & Omstreken en de bewoners van ’t Heycop samenwerken aan deze verduurzamingsopgave. 

Als bouwbedrijf en ketenpartner van Woningstichting Vecht en Omstreken verbetert Van Wijnen Utrecht 114 appartementen in seniorencomplex ’t Heycop in Breukelen. “Wij zijn verantwoordelijk voor de planvorming, adviseren in de route naar een CO2-neutrale toekomst en maken het complex comfortabeler, duurzamer, toegankelijker én (brand)veiliger voor bewoners”, vertelt Martijn Leijdekker, adjunct directeur Renovatie & Transformatie bij Van Wijnen Utrecht.

Woningstichting Vecht en Omstreken streeft naar een duurzaam en energiezuinig woningbezit, waar het ook op de lange termijn goed wonen is. Om hier optimaal invulling aan te geven, is de woningstichting in 2018 een ketensamenwerking gestart met Van Wijnen Utrecht. “Per wooncomplex adviseren wij wat mogelijk is om CO2-neutraal wonen in 2050 haalbaar te maken”, vertelt Leijdekker. “Project ’t Heycop kwam hier eigenlijk tussendoor. In 2018 was brand uitgebroken in één van de woningen. Om bewoners in allerijl te evacueren, had de brandweer de woningvoordeuren ingetrapt. Deze voordeuren moesten dus vervangen worden, waarbij op ons advies ook de doelstellingen rond CO2-neutraal, energieneutraal, duurzaam en (brand)veilig wonen zijn meegenomen. In het najaar van 2021 worden alle werkzaamheden opgeleverd.”

Energielabelsprong

Het seniorencomplex verkeerde in redelijke staat, aldus Leijdekker. “De kozijnen en het dak waren reeds vervangen, waarmee al een deel van de schilisolatie was voorzien. Wij gaan hiermee verder door ook de panelen, borstweringen en het metselwerk extra te isoleren, met behoud van de bestaande gevel.” De grootste onderhoudsbehoefte lag bij de installaties, vertelt hij. “Door de woningen liepen nog dikwandige cv-leidingen die veel warmte uitstraalden. Daarnaast waren op verschillende plekken lekkages in het leidingwerk ontstaan. Ook was de ventilatie in de corridor en woningen uit balans. Hierdoor lag hittestress in de zomer op de loer. Een nieuwe klimaatinstallatie met een warmtekoudeopslag, warmtepompen, drycooler en convectoren zal hier verandering in brengen. Naast verwarmen kunnen de convectoren ook koelen, tot een aantal graden onder de buitentemperatuur.”

Omdat de schacht toch wordt geopend, zal in het kader van ‘no regret-maatregelen’ ook het verouderde koudwaterleidingnet worden vervangen. “Tevens voeren we een verbetering door in de mechanische ventilatie-installatie, waardoor ventilatie voortaan CO2-gestuurd wordt geregeld”, aldus Leijdekker. “Ook worden nieuwe en verbeterde ventilatievoorzieningen toegevoegd in de openbare ruimtes, die eveneens kampen met te hoge temperaturen.” Al deze maatregelen samen zorgen voor een energielabelsprong van D naar A. “Bijzonder is dat ook het naastgelegen verzorgingscomplex ‘de Angstel’ op de klimaatinstallatie wordt aangesloten, waarmee een ‘warmtenet’ ontstaat.”

Uitvoering in blokken

“Aanvankelijk werden alle werkzaamheden in bewoonde staat uitgevoerd”, vertelt Dorieke Storck, bewonersbegeleider Renovatie & Transformatie bij Van Wijnen Utrecht. “Corona veranderde deze situatie. Voor de veiligheid van de bewoners én onze medewerkers hebben we de planning aangepast en nieuwe voorzieningen getroffen.” De bewoners van ’t Heycop behoren tot een risicogroep, vertelt ze. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 80 jaar. Bovendien hebben diverse bewoners een zorgindicatie. “Samen met onze onderaannemers hebben we geïnventariseerd hoe lang we de werkzaamheden buiten de leefruimtes konden houden. Dit heeft geleid tot een uitvoering in blokken: (1) het vervangen van de voordeur en de werkzaamheden in de hal, (2) de installatiewerkzaamheden in de inpandige bergingen in de woning, (3) het aansluiten van de nieuwe waterleiding in de berging en (4) de werkzaamheden in de woning zelf. Blok 4 start naar verwachting in juli, wanneer in ieder geval de bewoners zijn gevaccineerd. Om de 1,5 meter maatregel te kunnen handhaven, verhuizen de bewoners alsnog overdag en voor maximaal vier dagen naar een rustwoning. We hebben in totaal zes rustwoningen ingericht, waaronder twee medische rustwoningen. In overleg met de zorgpartijen is hiervoor een planning opgesteld, zodat bewoners de benodigde individuele zorg kunnen blijven ontvangen. Dat stukje maatwerk vinden wij erg belangrijk.”

Persoonlijk contact

Kijkend naar de doelgroep, heeft Van Wijnen gekozen voor zoveel mogelijk persoonlijk contact. “We zoeken regelmatig (telefonisch) contact met bewoners én hun familieleden. Denk bijvoorbeeld aan zoons en dochters die graag in de communicatie worden meegenomen”, aldus Storck. “We delen planningsbrieven, nieuwsbrieven en maken actief gebruik van een informatiebord in de entree. Daarnaast werk ik nauw samen met uitvoerder Lars Kuipers, die bewoners voor en na de werkzaamheden bezoekt. Deze aandacht wordt gewaardeerd. De sfeer in het complex is goed. Een tussentijdse mini-enquête heeft ons alleen maar groene smileys opgeleverd. Bovendien spelen onze collega’s binnenkort een jeu-de-boules-wedstrijd met de bewoners.”

Meer weten over het verduurzamen van appartementencomplexen of grondgebonden woningen in de regio Utrecht?

Neem vrijblijvend contact op met Martijn Leijdekker