Mariskwartier: met respect voor het oude, op weg naar het nieuwe

Een sfeer die duidelijk verwijst naar vroeger.

mariskwartier-met-respect-voor-het-oude-op-weg-naar-het-nieuwe

In het Mariskwartier, aan de rand van de binnenstad van Vlaardingen, wordt een groot aantal net na de oorlog gebouwde woningen gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. De karakteristieke wijk uit de jaren vijftig en zestig vraagt namelijk op verschillende vlakken om verbeteringen. Met Mariskwartier is Vlaardingen straks een mooie buurt in het centrum rijker, die goed aansluit op de omgeving. Bedrijfsleider Raymond Kelfkens vertelt dat er in juni is begonnen met het bouwrijp maken van de grond. “In de afgelopen vier maanden hebben we eerst alle bestaande woningen gesloopt. Die waren net na de oorlog gebouwd en verouderd. Wat we hier nu realiseren zijn woningen met het comfort en de duurzaamheid van nu, maar met een sfeer die duidelijk verwijst naar vroeger.”

Een 45 meter hoge woontoren als blikvanger

In totaal worden er 141 nieuwe woningen gebouwd in een groene omgeving, waarvan 117 sociale huurwoningen en 24 vrije sector huurwoningen. Het gaat om zowel grondgebondenwoningen als stedelijke appartementen. Een woontoren van 45 meter hoog (14 verdiepingen) met 71 appartementen en commerciële ruimte wordt de blikvanger van het project. Met het ‘blauwe’ dak (waterbuffer) van de woontoren wordt er een behoorlijke inspanning gedaan op het gebied van klimaatadaptatie. Het dak slaat bij zware regenval het water tijdelijk op, waardoor het riool en de straat worden ontlast.

Met aandacht voor de historie en de omgeving

Mariskwartier hebben we samen met architectenbureau Groosman, in opdracht van Woningstichting Samenwerking, ontwikkeld. Daarbij is er veel aandacht geweest voor de historie van de plek en is er ook gekeken naar welke materialen er hergebruikt konden worden. De gevel van het oude badhuis dat er vroeger stond blijft bijvoorbeeld behouden en krijgt een mooie, nieuwe plek tussen het lagere appartementencomplex en de hoge woontoren. Een ander uitgangspunt is dat de uitstraling van de nieuwbouwwoningen goed aansluit bij de aangrenzende gebieden; een vooroorlogse woonwijk en een winkelgebied. Raymond: “De grondgebonden woningen krijgen daarom accenten van de jaren dertig bouw en de hoogbouw wordt gekenmerkt door baksteenverbanden, zoals die elders in de wijk zijn te zien, karakteristieke goten en grote serres op de hoeken.”

Speciale aandacht, vertelt Raymond, gaat ook uit naar de Patrimoniumdwarsstraat. De bewoners zijn er erg actief in de vergroening van hun straat. De straat is dan ook al drie jaar op rij bekroond tot ‘de groenste straat van Vlaardingen’. “We maken geen ontwerp voor de openbare ruimte, maar zijn in gesprek gegaan met de bewoners. Hun ideeën worden meegenomen in het inrichten van de groenste straat.”

Meer dan bouwen