Met een duurzame samenwerking krijg je ook een duurzame leefomgeving

Samen met onze klanten en partners brachten we een bezoek aan de Schilderswijk in Den Haag. We bezochten verschillende instanties en lokale ondernemers in de wijk, gingen in gesprek met bewoners van ons project Vermeerkwartier en bespraken hoe we met elkaar nog betekenisvoller kunnen zijn. Bouwen aan ruimte voor een beter leven doen we immers niet alleen, maar samen. Met elkaar kunnen we van een nog grotere betekenis zijn. We kijken terug op een inspirerende en bijzondere dag.

met-een-duurzame-samenwerking-krijg-je-ook-een-duurzame-leefomgeving

Verbinden, inspireren en samen tot nieuwe inzichten komen. Dat doel hebben we bereikt op de relatiedag van Van Wijnen West. Buurthuis De Mussen, Politiebureau Hoefkade, Stichting het Ambacht, Braziliaans eethuis Sabores da Terra: het is een greep uit de adressen waar we tijdens de ‘bewonerstour’ langsgingen in de dynamische Schilderswijk. En niet zonder reden, want in de Schilderswijk ontwikkelen en realiseren wij Vermeerkwartier, waar we natuurlijk ook een bezoek aan brachten.

Vermeerkwartier bewijst het tegendeel
Vermeerkwartier bestaat uit 184 eengezinswoningen en 20 appartementen, waarvan 114 koopwoningen en 41 vrije sector huurwoningen. Hiermee onderscheidt de nieuwe buurt zich van andere buurten in de Schilderswijk, die voornamelijk gekenmerkt worden door sociale huurwoningen. Dat terwijl de vraag naar koopwoningen in de Schilderswijk enorm hoog is. In een interviewpanel, waaraan bewoners van Vermeerkwartier en verschillende betrokken partijen deelnamen, werden gedachten over het project met elkaar gewisseld. “Van buitenaf wordt er toch altijd een beetje angstig gekeken naar de Schilderswijk, zeker als je er koop- of duurdere huurwoningen wil realiseren”, vertelt Arthur Pronk van Haag Wonen. Met Vermeerkwartier wordt echter het tegendeel bewezen. “De woningen zijn een waardevolle toevoeging, waarmee de doorstroming binnen de wijk, de diversiteit van het woningaanbod en de variëteit aan bewoners wordt bevorderd. Met Vermeerkwartier laten we zien dat het toch mogelijk is, het is het bewijs dat het kan! Je ziet dat de mensen weer trots zijn op hun huis en dat dit stukje stad weer goed gebruikt wordt.” Theo Rook, regiodirecteur bij Van Wijnen, beaamt dit: “Je moet de locatie kennen, erin geloven en weten wat de behoefte is. Als je uiteindelijk ziet dat 70% van de bewoners in Vermeerkwartier uit de Schilderswijk komt, weet je dat we voldoen aan die behoefte.”

Samen beter
We sloten de dag af met een opdracht. In groepjes werd gewerkt aan een huis, waar verschillende thema’s in terugkwamen, zoals: samenwerking, het verbeteren van de leefomgeving en een beter leven voor mensen.

Door de opdracht hebben we nog inzichtelijker gekregen waar we voor staan en waar we samen voor willen en kunnen gaan. Er werd nagedacht over de ideale samenwerking en hoe we met elkaar kunnen bijdragen aan een betere leefomgeving. Mooie inzichten en een verzameling van ideeën waren het resultaat van de opdracht. “Met als uiteindelijk motto: als je zorgt voor een duurzame samenwerking, dan krijg je ook een duurzame leefomgeving’’, aldus Jeroen Simons van Inbo.

Meer dan bouwen