Mgr. Frencken College; nieuw gebouw met behoud van de ziel

Onderwijs

Oosterhout

14:55

08-09-2020

Na een intensieve bouwperiode is het Mgr. Frencken College een half jaar geleden officieel geopend. De nieuwe middelbare school is een herkenningspunt in het Oosterhoutse landschap. Er staat een gebouw dat volop kansen biedt voor huidige en toekomstige leerlingen. De nieuwste technologische ontwikkelingen zorgen voor een modern, fris binnenklimaat. Waarin licht, lucht en ruimte optimaal op elkaar zijn afgestemd. Pharaïlda Kokke, rector en voorzitter College van Bestuur Mgr. Frencken College, blikt met ons terug op de bijzondere bouwperiode.

Schoolgaande leven ging door 

De (ver)nieuwbouw van de Oosterhoutse middelbare school werd in meerdere bouwfasen uitgevoerd. Waarbij de bestaande delen op mooie wijze in het nieuwbouwdeel werden ingepast. Het schoolgaande leven ging tijdens het gehele bouwproces door, dat vroeg aanpassingsvermogen van de gebruikers. Alle lof dan ook voor hen: zeer knap hoe leerlingen, docenten en andere medewerkers zich aan hebben weten te passen aan veranderende situaties. ‘Een groot voordeel van bouwen in een omgeving die in gebruik was, is dat leerlingen zowel in het oude als in het nieuwbouwdeel les kregen. Het contrast was enorm. Leerlingen zien wat we hadden én waar we naartoe gingen. En dat heeft erg positief uitgepakt.’

Om tot het plan te komen, hebben we een intensief voortraject doorlopen. Het ontwerp is in gezamenlijkheid met gebruikers van de school tot stand gekomen. Bovendien hebben we in het voortraject veelvuldig afstemming gehad en zorgvuldig naar de mogelijkheden gekeken om de overlast voor de leerlingen, docenten en medewerkers tijdens de bouwperiode te beperken. Hoe goed het plan ook in elkaar zat, in de praktijk loop je tijdens zo’n complex bouwproces tegen dingen aan. Dan ontstaan er wel eens discussies en moeten er moeilijke beslissingen genomen worden. ‘Maar over één ding waren we het collectief eens: veiligheid heeft altijd prioriteit’, aldus Pharaïlda.

Oude sfeer behouden

Hoewel het oude Mgr. Frencken College niet meer voldeed aan de eisen van modern onderwijs ademende de karakteristieke school voor veel leerlingen en docenten sfeer uit. Er is dan ook veel aandacht besteed om diezelfde sfeer in het nieuwe gebouw zoveel mogelijk terug te brengen. Oud-leerlingen en oud-docenten zijn gevraagd hun herinneringen te vangen in een kunstwerk. Op die wijze verdwenen de witte, kale muren en keerde de oude, vertrouwde ziel terug. ‘Er is echt werk van gemaakt. Het gebouw vertelt nu al veel verhalen.’ De nieuwbouw heeft nog steeds een Frenckenwaardige uitstraling; het geheel klopt, het gebouw ademt sfeer uit en staat voor eenheid en kwaliteit.

Fris en modern binnenklimaat

Door het coronavirus is het nieuwe schooljaar anders gestart dan normaal. Huisregels en extra maatregelen zorgen ervoor dat alles in goede banen wordt geleid in deze bijzondere tijd. Daarbij wordt een beroep gedaan op ieders verantwoordelijkheid. ‘Samen zorgen we voor een veilig en mooi nieuw schooljaar.’ Dat de school nu een goed en modern binnenklimaat heeft, dat geheel conform de richtlijnen van het bouwbesluit ‘Frisse scholen klasse B’ is gerealiseerd, is een zegen. ‘Andere scholen worstelen nu met dit vraagstuk.’ Het Mgr. Frencken College is een energiezuinige, gezonde en duurzame school die een bijdrage levert aan een betere wereld en is daarmee een statement naar leerlingen en de omgeving. 

Klaar voor de toekomst

De school is nu een multifunctioneel gebouw met ruimte voor ontmoeting en samenwerking. ‘Het onderwijs heeft in dit gebouw echt voorrang gekregen op andere ruimtes.’ Het is een stevig en veilig fundament en biedt een solide basis voor de ontdekkingstocht van de leerlingen. De nieuwe, comfortabele omgeving zorgt voor een aangenaam leef- en leercomfort. Door de nieuwbouw zijn er onderwijskundig ook kansen ontstaan voor vernieuwing. ‘Onderwijs van de toekomst vraagt om een meer gepersonaliseerde aanpak waarbij leerlingen doelgericht leren werken en meer op eigen tempo hun leerroute bepalen. Wij geven de leerlingen meer regie over hun eigen leerproces. Ons nieuwe schoolgebouw faciliteert dit nieuwe onderwijskundige concept. Die flexibiliteit is fijn en noodzakelijk voor de toekomst. Als het onderwijs er over 10 jaar weer anders uitziet, kunnen wij meebewegen,’ aldus Pharaïlda Kokke.  

Trots, dankbaar en blij zijn we met het nieuwe Mgr. Frencken College. We kunnen uitkijken naar een mooie toekomst voor onze leerlingen en ons onderwijs.

Pharaïlda Kokke, rector en voorzitter College van bestuur Mgr. Frencken College