Natuur als buur: het belang van natuurinclusieve leefomgevingen 

Nieuws

08:38

18-04-2024

Natuurinclusieve buurten zijn gezonder, aantrekkelijker en zorgen voor meer sociale cohesie. Ze dragen bij aan een gezond ecosysteem. Als buurtontwikkelaar houden we rekening met het veranderende klimaat. Het is onze doelstelling om een buurt beter achter te laten dan hoe deze was vóór de ontwikkeling van het project. Dat doen we door een positieve impact te maken. Voor ons begint dat bij het realiseren van duurzame en toekomstbestendige buurten. We kijken daarbij naar de behoeften van mens én natuur. We onderzoeken daarom samen met ecologen, stedenbouwkundigen en architecten hoe we een goede plek voor flora en fauna kunnen creëren in nieuwe buurten. Hierbij kijken we naar het bevorderen van de biodiversiteit, de inrichting van het groen, maar ook naar de borging van het onderhoud.  

Goed voor de gezondheid 

Een natuurlijke leefomgeving is niet alleen goed voor de dieren, maar ook voor het welzijn van de mens. Groen in buurten speelt een cruciale rol in het creëren van leefbare, duurzame en aantrekkelijke omgevingen voor bewoners. Een van de belangrijkste voordelen is dat een groene omgeving een positieve invloed heeft op de gezondheid en het welzijn van bewoners. De natuur biedt niet alleen ruimte voor recreatie en ontspanning, maar draagt ook bij aan het verminderen van stress en het bevorderen van lichamelijke activiteit. Bovendien helpen bomen en planten de luchtkwaliteit te verbeteren door schadelijke stoffen op te nemen en zuurstof te produceren, wat essentieel is voor een gezonde leefomgeving.   

Natuur, ontmoeten en bewegen komen samen

Een uniek voorbeeld van een groene en gezonde leefomgeving met aandacht voor klimadaptatie en biodiversiteit vind je in Legmeer West in Uithoorn. Bewegen en ontmoeten waren belangrijke thema’s bij deze ontwikkeling.

Walter de Haas

Projectontwikkelaar bij Van Wijnen

“We pasten een innovatief concept toe en realiseerden een wadi in Legmeer West. Deze wadi vangt te veel aan regenwater op, houdt het tijdelijk vast en voert het vervolgens af. We hebben hier groene beplanting en verschillende mogelijkheden om te spelen aan toegevoegd. Zo loopt er een survivalparcours doorheen waarin kinderen kunnen klimmen en klauteren. Hier komen groen, water, sport en spel dus samen. Ik ben er trots op dat we zulke concepten toepassen in onze gebiedsontwikkelingen en hoop andere partijen even enthousiast te maken!”

Lessen vanuit de praktijk op de Loskade 

Op het voormalige Suikerfabriekterrein in Groningen experimenteren we met de circulaire wijk van de toekomst. Samen met creatieve en vooruitstrevende partijen bouwen we hier aan een tijdelijke “pop-up” wijk gericht op innovaties in een experimentele omgeving. We testen hier ook oplossingen die bijdragen aan duurzame leefomgevingen. Op het binnenterrein vind je bijvoorbeeld een grote diversiteit aan plantsoorten, wat zorgt voor een grote biodiversiteit. Daarnaast passen we hier verschillende klimaatadaptieve maatregelen toe, zoals een ondergrondse regenbuffer, en experimenteren we met biobased bouwmaterialen. Wat we hier leren realiseren we vervolgens op onze projecten. 

Een plek voor de natuur in de binnenstad van Schiedam 

Dirkzwager is een ontwikkeling op het het voormalige terrein van de Koninklijke Distilleerderij Dirkzwager. Bij dit project is er veel aandacht voor natuur en klimaat. We vangen regenwater op in opvangsystemen onder de pleinen en in de voormalige alcoholopslag. Zo voorkomen we dat het water direct in het riool terechtkomt. Het water wordt vertraagd de grond in geleid, wat vooral tijdens droge periodes gunstig is voor planten en bomen. 

Op dit project draaiden we een pilot met NL Greenlabel. Dirkzwager scoorde bijzonder goed op aandacht voor natuur, klimaat en beleving van de omgeving. Er zijn ook een aantal kansen voor verbetering volgens het rapport. Zo hing een aantal nestkasten te dicht bij een lantaarnpaal, wat zorgde voor een onveilig gevoel voor vogels. Daarnaast bleek uit het rapport dat er meer mogelijkheden zijn om het water in de omgeving met het plangebied te verbinden. Deze punten pakken we aan. Zo krijgen de lantaarnpalen in de buurt van de nestkasten kappen zodat het licht geen hinder voor de vogels veroorzaakt. In de volgende fase van het project krijgt het water een prominentere plek in het ontwikkelgebied. Zo blijven we op zoek naar verbetering!  

NL Greenlabel als meetinstrument 

NL Greenlabel toetst gebiedsontwikkelingen op gezondheid, biodiversiteit en natuurinclusief en klimaatadapatief ontwikkelen. Door deze thema’s concreet en meetbaar te maken krijgen we inzicht in de impact die we maken. Daar leren we van. Deze lessen passen we vervolgens toe in de praktijk. Zo blijven we streven naar verbetering. 

Louise van de Worp

Specialist Duurzaamheid en Milieu bij Van Wijnen

“Op basis van data uit de rapportages van NL Greenlabel krijgen we concrete inzichten in de huidige situatie van een gebied waar we ontwikkelen en bouwen. Daarbij stellen we ambities op om te kunnen verbeteren. Zo meten we de impact op de omgeving, en bouwen we aan toekomstbestendige buurten die fijn zijn voor zowel de bewoners als de natuur.”