Nieuwbouw Oosterburgh in Oosterwolde van start

Wonen

Woningcorporatie

Harderwijk

Oosterwolde

12:16

10-03-2022

Met het leggen van een grote puzzel is woensdagmiddag 9 maart de bouw van nieuwbouwproject Oosterburgh in Oosterwolde officieel gestart. Wethouder Ben Engberts, gemeente Oldebroek, directeur-bestuurder Fleur Imming van UWOON, commercieel manager Henk Bakker van Van Wijnen en Jan Herm Bouwhuis, accountmanager van Fijn Wonen, legden de puzzelstukken op hun plaats, waarmee de situatietekening van het nieuwbouwplan zichtbaar werd.

Feestelijke bijeenkomst

Voor de kopers van de woningen en de kavels was het een feestelijk moment waarop ze tegelijkertijd hun toekomstige buren konden ontmoeten. Om dit moment nog extra te markeren werden alle nieuwe eigenaren in een feestelijke ‘fotolijst’ op de gevoelige plaat vastgelegd. Uiteraard werd er, na het officiële gedeelte met speeches en de handeling met de puzzel, uitgebreid nagepraat onder het genot van een hapje en drankje

Ontstaan van het project

Woningcorporatie UWOON en Van Wijnen hadden gezamenlijke grond in Oosterwolde. UWOON heeft haar deel aan Van Wijnen verkocht en vervolgens is dit nieuwbouwproject tot stand gekomen. Het gaat om 68 nieuwbouwwoningen, waarvan 15 woningen beschikbaar komen voor de sociale huur. De woningen worden gasloos en BENG (Bijna Energieneutraal) gerealiseerd. ‘’Vanwege de huidige woningnood zijn wijken als deze zeer welkom. Samen maken wij Oosterburgh tot een fijne plek om te wonen’’ aldus UWOON en Van Wijnen.

Duurzame, gasloze en comfortabele nieuwbouw

In nauwe samenwerking met UWOON en de gemeente Oldebroek heeft Van Wijnen het nieuwbouwplan ontwikkeld. De 68 woningen komen aan de Schiksweg/Groote Woldweg. Een gedeelte van de woningen wordt gerealiseerd door Fijn Wonen, het woonproduct van Van Wijnen. Deze woningen staan voor wooncomfort, duurzaamheid en betaalbaarheid. Alle woningen zijn standaard voorzien van zonnepanelen en een warmtepomp. Andere kenmerken zijn de gasloze uitvoering en de comfortabele vloerverwarming. Fleur Imming: “Juist in deze tijd, waarin de hoge energielasten het gespreksonderwerp van de dag is en de mensen lang wachten op een woning, is het belangrijk om snel fijne woningen te realiseren. Geweldig dat we op deze mooie plek gaan bouwen.”

Vervolgfase versneld in de verkoop

Tijdens co-creatieavonden hebben omwonenden en belangstellenden hun inbreng gegeven. Het resultaat is een ontwerp met een grote variatie in koop- en huurwoningen. De koopwoningen en kavels uit fase I werden in 2021 in korte tijd verkocht. Gezien de enorme belangstelling is, na overleg met de gemeente Oldebroek, besloten om de vervolgfases dit voorjaar al in verkoop te brengen. In eerste instantie waren deze vervolgfases over vijf en tien jaar bedacht, maar de huidige krapte op de woningmarkt maakt deze versnelling noodzakelijk om aan de enorme woningbehoefte te voldoen.

De nieuwbouwwijk Oosterburgh in Oosterwolde

Aan de noordkant van Oosterwolde komt met Oosterburgh een prettige nieuwbouwwijk. Ruim verkaveld, waarbij de bestaande watergangen, groene bomensingels en houtwallen de begrenzing van de bebouwing zijn. Zo wordt de nieuwbouw perfect ingepast in de bestaande structuur van de omgeving. Wethouder Engberts: ‘’Een bijzonder mooie uitbreiding voor de gemeente Oldebroek, een nieuwe plek voor jong en oud, die voldoet aan de invulling van het gebied met een goede mix aan woningen.’’

Waarom nieuwbouw?

In Oosterwolde valt ongeveer een kwart van de woningen onder de sociale huursector. De nieuwe woningen worden volgens de laatste maatstaven en technieken gebouwd, waardoor de isolatie beter is en stookkosten veel lager zullen zijn dan bij een huis van tien jaar of ouder. Fijn Wonen realiseert de woningen middels het ‘bouwen-in-één-dag’ principe. Per dag wordt er een complete woning geplaatst, voorzien van sanitair en installaties. ‘’Alle elementen komen uit de fabriek en op deze manier kan er supersnel op locatie gebouwd worden. Zo maken we wonen voor iedereen betaalbaar, comfortabel, toekomstbestendig en daarnaast zien de wijken en buurten die we realiseren er hartstikke mooi uit’’, aldus Jan Herm Bouwhuis.