Nieuwe woningen ‘De Schakel’ geven boost aan de wijk Te Werve in Rijswijk

Geen categorie

Rijswijk

09:42

19-05-2022

Woningcorporatie Rijswijk Wonen en de gemeente Rijswijk investeren de komende jaren flink in de wijk Te Werve. Het grootste gedeelte van de wijk bestaat uit sociale huurwoningen die zijn gebouwd tussen 1950-1970. Deze woningen zijn oud en voldoen in de meeste gevallen niet meer aan de kwaliteits- en duurzaamheidseisen van deze tijd. Te Werve wordt stap voor stap verbeterd en vernieuwd zodat bewoners zich weer thuis voelen in de wijk. De herontwikkeling van De Schakel is onderdeel van deze wijkaanpak. Hier realiseerden we 48 Fijn Wonen-woningen voor Rijswijk Wonen. De komende jaren gaan er nog meer portiekwoningen tegen de grond, daar komt nieuwbouw voor in de plaats. Daarnaast wordt een groot aantal woningen verduurzaamd. Sander Trouw (Manager Vastgoed bij Rijswijk Wonen) vertelt meer over deze wijkverbetering.

 

Een thuis voor iedereen 

De portiekflats in De Schakel waren in slechte staat. Daarom koos Rijswijk Wonen voor sloop-nieuwbouw. Sander: “We kozen voor de duurzamen woningen van Fijn Wonen vanwege de scherpe prijs en uitstekende kwaliteit. Bijkomend voordeel; de snelle bouwtijd. Doordat de woningen uit de fabriek komen, was er minder overlast voor de omgeving.” 

Een deel van de nieuwe woningen is bestemd voor de sociale huur en een gedeelte voor de middeldure vrije sector huur. Een bewuste keuze aldus Sander: “Er is een grote groep mensen die niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Die mensen kunnen ook geen woning kopen omdat ze te weinig verdienen of een flexibel inkomen hebben. Deze mensen vallen tussen wal en schip. Als woningcorporatie willen we ook deze doelgroep bedienen. Daarom kozen we ook voor middeldure huurwoningen in De Schakel.” 

Stappen naar een beter woonklimaat 

Sander: “Er is weinig diversiteit in de wijk en mensen zijn erg op zichzelf. De verbinding tussen bewoners is daardoor gering. Dat willen we veranderen. We willen niet alleen meer diversiteit in woningtypes, maar we willen ook verschillende type mensen in de wijk en meer collectiviteit creëren. Zo wordt de wijk voor iedereen een fijnere plek om te wonen. We kozen er daarom voor om woningen voor verschillende doelgroepen met verschillende inkomens te bouwen.” 

Rijswijk Wonen plaatste ook 8 tiny houses van het bedrijf Mill Home in De Schakel. De huurders zijn gekozen aan de hand van een selectieproces. Sander: “voor de tiny houses wilden we huurders aantrekken die bewust kozen voor deze woonvorm. Creatieve en gemeenschapsgezinde mensen die zich in willen zetten voor de buurt. De inrichting van de gemeenschappelijk tuinen werken we samen uit met de huurders. Zo zorgen we voor een mooie mix aan mensen in deze woonwijk. “  

Nieuw leven in een bestaande wijk  

Bewoners, mensen uit de omgeving en de gemeente beamen dat de wijk al flink verbeterd is. Dat zie je ook terug in de diversiteit aan mensen in de wijk, doordat er veel nieuwe mensen in de wijk komen wonen. De bewoners zijn ontzettend blij met hun nieuwe woning, aldus Sander. In de wijk staan bankjes en er komen nieuwe speeltoestellen. Zo stimuleren we jong en oud om elkaar te ontmoeten. Bij de ontwikkeling is ook rekening gehouden met klimaatadaptatie. Zo is er een ondergrondse wateropvang en veel groen. Ook hangen er nestkasten voor vleermuizen en vogels. Dit deel van de wijk Te Werve is klaar voor de toekomst!  

Fijn Wonen is als woonproduct één van de woonoplossingen van Van Wijnen. Je leest er hier meer over.