Opereren onder één dak

Zorg

Breda

11:58

17-12-2020

De renovatie van totaal 35.000 m2 van Amphia Ziekenhuis in Breda is een ingrijpende operatie! Verbouwen in coronatijd in een omgeving, waar dagelijks patiënten aanwezig zijn of langs komen voor een poliklinische behandeling of afspraak, vraagt van een bouwteam om geruisloos en onzichtbaar door het ziekenhuis te bewegen en opereren.

Als onderdeel van bouwconsortium FourCare (samenwerking van Van Wijnen, Trebbe, Unica en ENGIE Services) renoveren we de bestaande Amphia ziekenhuislocatie aan de Molengracht in Breda. Amphia is een topklinisch ziekenhuis waar patiënten terecht kunnen voor medisch specialistische zorg van de hoogste kwaliteit. Het nieuwe gebouw, dat wij eerder in succesvolle samenwerking met Amphia en onze bouwpartners realiseerde, is hier volledig op afgestemd. Om deze hoogstaande kwaliteit ook in de bestaande bouw te kunnen leveren, is renovatie noodzakelijk.

Renovatie en transformatie

Om de zorgverleners en patiënten zo min mogelijk te hinderen, wordt met de groots mogelijke flexibiliteit en zorgvuldigheid gewerkt. Danny Vermeer (Bedrijfsleider Van Wijnen Breda): “We zetten steeds een compleet gebied af met schotten om stof en geluid tegen te gaan. Waar aan de ene kant van het schot wordt gerenoveerd, wordt aan de andere kant van het schot zorg verleend.” Hoofd uitvoerder Bart van Beek vult aan: “Juist omdat de zorgverlening gewoon doorgaat, vinden hak- en breekwerkzaamheden niet tijdens spreekuren plaats. Dat doen we in bloktijden vóór en na het spreekuur. Waar nodig werken we in weekenden en avonduren”. Het bouwteam beweegt als een trein door het gebouw. Van gebied tot gebied. De ruimtes die leeg vrij zijn gekomen door de verhuizing van afdelingen naar de nieuwbouw worden gerenoveerd of soms getransformeerd; bijvoorbeeld van IC naar poli of van kantoor naar productieapotheek. Een volgende afdeling neemt zijn intrek in een gerenoveerd deel waarmee weer een bestaande ruimte vrijkomt die gerenoveerd kan worden. Om deze verschillende gebieden binnen het in het bedrijf zijnde ziekenhuis te transformeren, moeten constant nieuwe bouwgebieden en/of omleidingsroutes bedacht worden. Dit wordt samen met de opdrachtgever ingevuld.

Om de zorgverleners en patiënten zo min mogelijk te hinderen, wordt met de groots mogelijke flexibiliteit en zorgvuldigheid gewerkt

Danny Vermeer, bedrijfsleider Van Wijnen Breda

Als eerste is het logistieke hart gerenoveerd. Vanuit het logistiek hart wordt het gehele ziekenhuis bevoorraad. Hier wordt 24/7 gewerkt en getransporteerd. Om dit logistieke proces zo min mogelijk te verstoren zijn de verbouwwerkzaamheden met name in weekend- en nachturen uitgevoerd. Inmiddels is het logistieke hart succesvol opgeleverd.

Het fertiliteitslab is intern verplaatst en geüpdate in een operationeel gebied. Het poligebied van 3.000m2 over 2 bouwlagen, met het nieuwe operatiecomplex voor kleine of snelle behandelingen/operaties werd compleet gestript. De poli wordt momenteel geheel nieuw opgebouwd met frisse architectuur met veel daglicht in alle openbare gebieden. De interne Apotheek/lab VTGM (Voor Toediening Gereed Maken) is recent succesvol opgeleverd. In deze high-end cleanroom worden medicijnen bereid en geprepareerd. Ook een compleet vol geautomatiseerde kleding inname en uitgifte machine van circa 850m2 die de kleding verzorgt voor de 4.000 werknemers per dag 24/7, is inmiddels succesvol opgeleverd.

Momenteel ondergaat het complete OK gebied van 4.000 m2 met operatiekamers, opdekkamers, luchtsluizen, uitslaapkamers, behandelkamers en wachtruimtes klinische opslag een metamorfose. Hierna volgen de afdelingen Oogheelkunde en Dermatologie.

Samen bouwen aan de zorg voor de toekomst

De verbouw van een ziekenhuis is een vak apart. Je hebt te maken met complexe medische apparatuur die een hoeveelheid kunstmatige straling afgeven. Denk aan CT en MRI-scanners, bestralingstoestellen en bewakingsapparatuur. Het is belangrijk dat deze straling in de betreffende ruimte blijft. Samen met een klinisch fysicus wordt naar de bouwkundige looddetailleringen van deze ruimtes gekeken om de stralingen daadwerkelijk binnen de ruimte te houden. Met stralingsmetingen stellen we vast of de ruimte ook daadwerkelijk stralingsdicht is.

Een ziekenhuis stelt ook hoge eisen aan onder andere hygiëne en veiligheid. Verspreiding van bijvoorbeeld bacteriën en schimmels tijdens renovatiewerkzaamheden moeten worden geminimaliseerd. De patiënten beschermen staat voorop. Hoe we dat het beste kunnen doen bepalen we samen met de hygiëne en infectiepreventie van het ziekenhuis.

Daarnaast vraagt COVID-19 extra flexibiliteit. Bijvoorbeeld door plotselinge tijdelijke sluiting van afdelingen die op de planning staan om te renoveren. “Dan moeten we de gehele planning omgooien, bekijken welke werkzaamheden we zodanig kunnen verschuiven dat we de overall planning kunnen handhaven” aldus Danny. Kortom: verbouwen van een ziekenhuis in bedrijf vergt heel veel overleg en afstemming met heel veel betrokkenen. Daar geven we als FourCare consortium invulling aan. Samen met ENGIE Services, Unica en Trebbe hebben we onze krachten gebundeld en treden we als 1 partij op richting de opdrachtgever. Efficiënt en effectief. Wij nemen, samen met Trebbe, het bouwkundige deel voor onze rekening. De verbouwingswerkzaamheden lopen naar verwachting door tot eind 2021.