Parijsakkoord vraagt veel van kantooreigenaren

De klimaatdoelstellingen van Parijs liegen er niet om. Eén van de afspraken is dat er in alle verhuurde kantoren maatregelen worden genomen om het energieverbruik met 50% te verminderen. Bedenk daarbij dat het gaat om 92 miljoen vierkante meters verhuurde kantoren, en je begrijpt de grote druk die op kantooreigenaren rust.

parijsakkoord-vraagt-veel-van-kantooreigenaren

Deze uitdaging staat centraal op het congres ‘Mega-opgave voor kantooreigenaren’, dat op 12 november 2019 in Amsterdam plaatsvindt. Ben Bergsma, directeur van Van Wijnen, spreekt hier over de rol die bouwondernemingen hebben bij de opgave van kantooreigenaren.

“We hebben de aarde in bruikleen. Daar moeten we zuinig mee omgaan, zodat de generaties na ons ook van een fijne omgeving kunnen genieten. Daarvoor dragen we als bouwbedrijf vanzelfsprekend onze verantwoordelijkheid.”

Onze rol ten aanzien van het klimaatakkoord beperkt zich wat ons betreft niet tot het realiseren van een beter energielabel door het gebouw technisch aan te passen. Voor ons gaat het vooral  om de mensen die er gebruik van maken. Toekomstbestendig bouwen betekent daarom voor ons óók het creëren van een (werk)omgeving die comfortabel en gezond is. En daar gaan we graag over in gesprek met de kantooreigenaren. Dat is wat wij noemen: samen werken aan ruimte voor een beter leven.

Meer dan bouwen