Gemeente Schiedam en ontwikkelaar en bouwer Van Wijnen tekenen koop- en procesovereenkomst Dirkzwagerterrein

gemeente-schiedam-en-ontwikkelaar-en-bouwer-van-wijnen-tekenen-koop-en-procesovereenkomst-dirkzwagerterrein

Dordrecht, 24 maart 2021

Een feestelijk moment. Deze week tekenden Burgemeester Lamers namens de gemeente Schiedam en Martin de Jong namens Van Wijnen een koop- en procesovereenkomst met betrekking tot de herontwikkeling van het Dirkzwagerterrein in Schiedam. Beide partijen pleiten voor een integrale gebiedsontwikkeling. De gemeente verkoopt daarom niet alleen de gronden, maar maakt ook afspraken omtrent de hernieuwde inrichting van het openbaar gebied. De plannen rondom het Dirkzwagerterrein dragen bij aan de gezamenlijke ambitie van beide partijen om een unieke, eigentijdse woon-werkbuurt toe te voegen aan de historische binnenstad van Schiedam. 

Met de verkoop van de panden en gronden in dit mooie stukje binnenstad zet de gemeente Schiedam een belangrijke stap in het creëren van een integrale gebiedsontwikkeling. Van Wijnen kocht al eerder uit een faillissement de inboedel van de Koninklijke Dirkzwager. Zo worden oud en nieuw straks één geheel. 

Kim Toussaint (projectontwikkelaar bij Van Wijnen): “Bij het ontwikkelen van deze nieuwe buurt houden we rekening met het historische karakter van het gebied. Daarnaast draait het om meer dan alleen wonen. We ontwikkelen deze buurt zowel klimaatadaptief als natuurinclusief. Zo ontstaat er een levendige, groene buurt waar mensen straks fijn kunnen wonen, werken en recreëren. Toekomstbestendigheid staat centraal. De monumentale panden bieden mooie kansen voor creatieve (lokale) ondernemers. ”  

Een combinatie van oud en nieuw 

Het Dirkzwagerterrein is onderdeel van het Dutch Distillers District en kent een rijke historie. De molens, de monumentale pakhuizen en de industriële monumenten staan nog in volle glorie op het oude branderijterrein. Daartussen komen straks passende nieuwbouwwoningen met een grote variëteit in type en uitstraling.  Met oog voor historie en een stoere, industriële uitstraling.  

Meer over Dirkzwager 

De realisatie van het project wordt uitgevoerd in verschillende fases. De verkoop van de eerste fase is 11 maart jl. gestart. De bouw van de eerste fase begint naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021. De overige fases volgen ongeveer een jaar na elkaar.  

Voor meer informatie over het project en de verschillende type woningen kunt u terecht op https://dirkzwagerschiedam.nl  

Het Dirkzwagerterrein
Meer dan bouwen