Plannen voor woontoren en woningen aan Regattaweg Groningen

Woningcorporatie

Groningen

10:10

03-03-2021

Aan de Regattaweg in Groningen heeft Van Wijnen plannen om 78 appartementen en een aantal grondgebonden woningen te ontwikkelen en realiseren. Op 3 maart is de omgeving  geïnformeerd over het schetsontwerp. Het plan grenst aan het Eemskanaal en krijgt de naam Eemstoren.

Het plan

Het plan van de hand van AAS architecten omvat 78 appartementen die verhuurd worden door woningcorporatie Lefier. Ook bestaat het plan uit een aantal grondgebonden koopwoningen van vier bouwlagen. In het hele land en in Groningen in het bijzonder is grote woningnood. Binnen 10 jaar moeten er in Nederland 1 miljoen nieuwe woningen gebouwd worden. Dit plan voorziet in de behoefte om nieuwe (huur)woningen toe te voegen aan de stad. Sociale woningbouw is vanaf het begin van de planvorming toegezegd.

Andre Tuil, projectontwikkelaar bij Van Wijnen: “Bij de vaststelling van het bestemmingsplan van de naastgelegen Tasman Toren in 2013 is er een bouwvlek voor een woontoren van 42 meter opgenomen. De afgelopen jaren zijn Van Wijnen en de gemeente in overleg geweest voor een goede stedenbouwkundige indeling.” Het schetsontwerp bestaat uit een woontoren met appartementen verdeeld over veertien bouwlagen. Op de begane grond van de toren zijn de bergingen en is er de mogelijkheid om fietsen te parkeren. Op de parkeerplaats wordt een gedeelte als mobiliteitshub ingericht met deelauto’s.

Mobiliteitshub

Mobiliteit neemt veel ruimte in en daarnaast is er de klimaatcrisis. Maarten van der Leck van Sweco: “Mobiliteit wordt vaak pas bekeken als de ruimtelijke plannen er al zijn. Door mobiliteit direct op een slimme manier in te richten, blijft er meer ruimte over voor andere zaken zoals groen, recreatie en speelruimte voor kinderen én blijft de bereikbaarheid geborgd. Daarnaast staat in een onderzoek van Milieudefensie dat de luchtvervuiling in Groningen gelijk staat aan het meeroken van vier sigaretten per dag. De gemeente Groningen wil mobiliteit ook op een nieuwe manier inrichten. Lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelmobiliteit worden in de toekomst de hoofdvervoerswijzen in Groningen. Met de ontwikkelingen van de Eemstoren sluiten we daarbij aan. Sweco heeft onderzoek gedaan naar een toekomstbestendig mobiliteitssysteem voor de Eemstoren. Hierbij staat centraal dat de bewoners mobiel zijn, zonder afhankelijk te zijn van een eigen auto. Daarom stellen we een mobiliteitshub voor. Hier wordt mobiliteit op een slimme en ruimte-effectieve manier verknoopt. Een mobiliteitshub vormt een volwaardig alternatief voor mobiliteit van de toekomstige bewoners van de Eemstoren én misschien wel de omgeving. Zo komen er naast deelauto’s ook deelfietsen en -scooters. De eigen auto staat niet meer direct voor de deur, zodat het automatisme om een auto te pakken afneemt.”

Landschappelijke inpassing

Door de situering van de toren in combinatie met de woningen wordt enerzijds de ruimtelijke dynamiek gezocht met het complex van de Tasman Toren en anderzijds vormt de Eemstoren hiermee een eigen entiteit aan het Eemskanaal. De buitenruimte wordt zo groen mogelijk ingericht waarbij een toegankelijke routing Oosterhogebrug met de dijk verbindt, hierdoor wordt de dijk en haar recreatiemogelijkheden beter ontsloten. De toevoeging van bomen zorgt voor een zachter beeld en heeft een meerwaarde voor de ecologie en het tegengaan van hittestress.

Kant-en-klare elementen uit de fabriek

De bouw van het appartementencomplex gebeurt door het aanleveren van kant-en-klare elementen uit de nieuwe fabriek van Van Wijnen in Heerenveen. Hierdoor zijn de woningen sneller klaar voor bewoning, maar ook wordt de omgeving veel korter blootgesteld aan bouwactiviteiten en wordt het afval op de bouwplaats gereduceerd. Een ander bijkomend voordeel is dat de woningen betaalbaar, circulair, gasloos en energiezuinig zijn. De appartementen krijgen namelijk het Fijn Wonen-label. Hierdoor krijgen  de bewoners straks gegarandeerd  een woning die voldoet aan de laatste duurzaamheidseisen.

Lees meer van onze vestiging in Groningen