Aan de Kerkakker (een nieuwe straatnaam in wijk Baai) staat een nieuw woongebouw. Woningcorporatie Alwel verhuurt de 41 appartementen en vroeg de bewoners mee te denken over een passende naam. Op 1 december werd de naam ‘Windroos’ door de bedenker onthult, tijdens een evenement om de afronding van het project te vieren. Hierbij waren bewoners, omwonenden, gemeente Etten-Leur, bouwbedrijf Van Wijnen Breda en Alwel aanwezig.

De naam Kompas is verwarrend

Vestigingsmanager van Alwel in Etten-Leur Corrina Pistorius verwelkomt de gasten en vertelt waarom het gebouw een naam krijgt: “Zelf spraken we steeds over Het Kompas, omdat de school die op deze locatie stond, zo heette. Deze basisschool voor speciaal onderwijs bestaat nog steeds, maar nu op een andere plek in Etten-Leur. Bovendien verhuren we in dit nieuwe woongebouw ook appartementen via Stichting Woonkompas. Het zou dus verwarrend werken als we de naam Kompas zouden aanhouden. Daarom dachten we dat het leuk zou zijn om de bewoners zelf een naam te laten bedenken. Uiteindelijk kozen we het idee van bewoner Gijs Machielsen.”

Windroos blijkt schot in de roos

Gijs Machielsen woont op de bovenste etage van het gebouw. Op deze verdieping verhuurt Alwel 13 appartementen via ouderinitiatief Stichting Woonkompas Etten-Leur aan jongvolwassenen met een beperking in het autisme spectrum. Tijdens het evenement onthult Gijs zelf de naam: Windroos. Een windroos is een kruis dat de windrichtingen (noord, oost, zuid en west) aanduidt. Corrina Pistorius: “We kozen unaniem voor het idee van Gijs. Op deze manier blijft het gebouw door de naam toch in verbinding met het verleden van deze locatie.” De 28 andere appartementen van Windroos zijn sociale huurappartementen, die Alwel regulier verhuurt via Klik voor Wonen.

Van school naar nieuwe woonplek

Op deze plek gingen eerder kinderen naar hun school: Het Kompas. Alwel bestuurder Karo van Dongen: “Eind 2019 sloopte de gemeente de voormalige school. Wij zijn toen gevraagd om met een voorstel voor nieuwbouw te komen. Vier bouwbedrijven dienden hun plan in voor het woongebouw. We beoordeelden de inzendingen op kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid, ontwerp en prijs. Van Wijnen Breda sloot hier het beste op aan. Begin juli vorig jaar ging de schop in de grond. En afgelopen zomer kregen de huurders hun sleutels. We bouwden in een tijd waarin het steeds lastiger werd om dit te doen voor de vooraf afgesproken prijzen. Dankzij de goede samenwerking en afstemming tussen Van Wijnen en Alwel is dat gelukt. Mét behoud van kwaliteit.”

Betrekken van omwonenden

Bij deze nieuwbouw stond participatie centraal. Wethouder Schouw, gemeente Etten-Leur: “Samen met Alwel betrokken we omwonenden bij de totstandkoming van dit gebouw. De nieuwe omgevingswet stimuleert het om in een vroeg stadium belanghebbenden mee te laten doen in de planvorming. Bij de start van dit project zijn we dus met een bijna blanco vel bij de omwonenden gaan vragen: “Waar moeten we rekening mee houden?“. Uiteindelijk met als resultaat een mooi wooncomplex ter vervanging van het voormalige schoolgebouw van Het Kompas. Een mooie en voor iedereen leerzame ontwikkeling, waarbij we, waar dat mogelijk was, rekening hebben gehouden met hun wensen en ideeën”.

Foto: Peter van Trijen

184 nieuwe woningen in Gouda Oost

Op 21 juni 2021 ondertekenden René Mascini namens Woonpartners Midden-Holland en Theo Rook namens Van Wijnen de overeenkomst voor de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van 184 nieuwe woningen in Gouda Oost. Na een aanbestedingsprocedure selecteerde Woonpartners ontwikkelende bouwer Van Wijnen voor de verdere ontwikkeling en de realisatie van 129 midden- en sociale huurwoningen inclusief een meerjarige onderhoudsovereenkomst. Van Wijnen realiseert en verkoopt daarnaast ook 55 koopwoningen voor eigen ontwikkeling.

Revitalisering Gouda Oost

Woonpartners Midden-Holland voert mede in samenwerking met de gemeente een groot aantal projecten uit om de Goudse wijk te verbeteren. De ambitie is om van Gouda Oost een nog prettigere woon- en leefomgeving te maken.

“Met deze laatste handtekening kunnen Woonpartners en Van Wijnen verder gaan met de doelstelling die we in het jaar 2000 hebben verwoord: We maken van Gouda Oost een wijk waar het fijn wonen is, met duurzame woningen en een gedifferentieerd  woningaanbod. We hebben al mooie projecten mogen realiseren met de Leo Vroman en Georgine Sanderstorens, de Telderstoren en  Nelson Mandela Centrum als multifunctionele accommodatie. Maar we zijn er nog niet. Nu gaat Woonpartners verder met het Middengebied, de locatie van de voormalige Oostvogel en de Van Heuven Goedhartsingel en in de laatste fase Zuidelijke Stempel Oost. Ik ben hierna niet meer aan zet, maar ik kom zeker nog eens kijken als het klaar is” aldus René Mascini.

“We kijken ernaar uit om  al onze expertises van ontwikkeling, bouw en onderhoud in te mogen brengenen de aloude samenwerking met Woonpartners te mogen continueren” zegt Theo Rook namens Van Wijnen.

103 productwoningen vanuit Fijn Wonen  

Alle 184 woningen zijn concept- en productwoningen, waarvan 81 woningen worden gebouwd volgens het Wij Wonen het concept-systeem. Binnen het totaal van huur- en koopwoningen worden er daarnaast 103 eenheden gerealiseerd conform het Fijn Wonen – productsysteem, zowel eengezinswoningen als appartementen. Bij Fijn Wonen komen woningen middels een volledig geïndustrialiseerd proces tot stand. De woningen worden geproduceerd in de nieuwe fabriek van Van Wijnen in Heerenveen. Door slimme productiemethodes en energiezuinige keuzes, levert Fijn Wonen gegarandeerde kwaliteit tegen een betaalbare prijs.

Langdurige samenwerking Woonpartners Midden-Holland en Van Wijnen

Woonpartners en Van Wijnen sloten de overeenkomst volgens de principes van Resultaat Gericht Samenwerken (RGS), met als doel het bevorderen van de kwaliteit en duurzaamheid van vastgoedonderhoud en het daarbij toepassen van resultaatgericht samenwerken.

Voor de 129 huurwoningen sloten Woonpartners en Van Wijnen een zogenaamde DBM-overeenkomst, hierbij worden ontwerp (Design), bouw (Build) en onderhoud (Maintain) aan één partij uitbesteed.

Namens de gemeente Gouda bracht de wethouder Rogier Tetteroo de hartelijke felicitaties over aan Woonpartners Midden-Holland en Van Wijnen voor de ontwikkel-bouw- en onderhouds overeenkomst voor deze huur- en koopwoningen. Een fraaie mix van koopwoningen, middeldure huurwoningen en sociale huurwoningen zowel eengezinswoningen als appartementen. Gasloos uiteraard en de EGW nul-op-de-meter. “Vooral de ontwikkeling in het Middengebied (De Rijkestraat) heeft het nodige van ons uithoudingsvermogen gevergd. De sloop, met authentieke mokers, dateert alweer van november 2019.

Ik ben enorm blij dat al deze ontwikkelingen nu daadwerkelijk in realisatie komen. Met een koel hoofd en een warm hart en met focus op het doel zijn deze uitdagingen ook weer opgepakt. Nu staan de seinen dan ook definitief op groen. De buurt kan met een aantal jaar nieuwe bewoners ontmoeten die gaan bijdragen aan Aangenaam Gouda Oost”.

Planning

De start van de bouw van het eerste appartementengebouw staat gepland voor begin volgend jaar. De laatste woningen worden in 2023 opgeleverd.