Projectvoorbereider Albert over duurzaamheid

Algemeen

Werken

Wonen

Woningcorporatie

Gorredijk

09:36

18-01-2022

Projectvoorbereider Albert bouwt aan prettige, duurzame leefomgevingen

Albert Havinga (40) werkt al 16 jaar bij Van Wijnen, de laatste vijf jaar als projectvoorbereider. Duurzaamheid loopt als een rode draad door zijn werk. Maar ook buiten kantoortijden is hij volop met dat thema bezig. Albert is namelijk een van de initiatiefnemers en secretaris van energiecoöperatie Griene Mienskip Fryske Peallen in het dorp Frieschepalen, zijn woonplaats.

‘Van Wijnen en de energiecoöperatie, dat is een leuke wisselwerking’

Bouwen aan prettige, duurzame leefomgevingen: Albert is er in zijn werk dagelijks mee bezig. Voor Van Wijnen is duurzaamheid vanzelfsprekend en dat is het voor Albert inmiddels ook. “Een jaar of tien geleden had het begrip duurzaamheid in de samenleving nog een beetje een ‘geitenwollensokken’-imago”, vertelt Albert. “Zelf was ik er niet zo mee bezig. Dat is helemaal veranderd. In 2014 gingen we binnen Van Wijnen met Fijn Wonen aan de slag. Vanaf dat moment begon het hele verduurzamingsverhaal bij mij echt te leven.”

Albert woont in Frieschepalen, een landelijk gelegen Fries dorp boven de rook van Drachten. “Ik ben er geboren en getogen. Al op vijf-, zesjarige leeftijd ging ik in de weilanden eieren zoeken met mijn vader en oom. Ik wandel nog steeds graag in de omgeving! In de loop der jaren heb ik de natuur om me heen wel zien veranderen. De balans tussen mens en natuur is verstoord. Als we onze volgende generatie nog een toekomst willen bieden, moet dat anders. We kunnen het tij nu nog keren, maar dan moeten we wel onze krachten bundelen.”

‘Door Van Wijnen is het verduurzamingsverhaal bij mij gaan leven’

Twee jaar geleden deed zich een uitgelezen kans voor om die krachten inderdaad te bundelen. Dorpsgenoot Michel, plaatste een oproepje op Facebook: Wie doet mee met een lokale energiecoöperatie? “Ik dacht gelijk: hier wil ik iets mee”, vertelt Albert. “Michel kende ik wel van gezicht, maar ik had geen idee dat ook hij met dit soort dingen bezig was. Hij was met zijn idee voor een coöperatie al een eindje op weg geholpen door het energieteam van de gemeente Opsterland en zocht medebestuursleden. Ik meldde me aan en later voegden twee andere dorpsgenoten, Hielke en Eddy, zich bij ons.”


Hoe is het balletje gaan rollen?

“We zorgden eerst voor een goede basis. Organisatorisch, administratief en qua informatievoorziening. Door corona konden we weinig fysiek met onze inwoners overleggen, maar we hebben met z’n vieren ouderwets overal in het dorp enquêtes en briefjes in de brievenbus gestopt.Ook zijn we met een website aan de slag gegaan: www.grienemienskip.frlAs we speak leggen we daar de laatste hand aan. De opstart heeft wat langer geduurd, ook weer door de coronacrisis, maar we zijn er bijna.”

Jullie doen alles in jullie vrije tijd.

“Klopt! Ik ben er wel een uur of zes per week zoet mee. Alles wat we doen is vrijwilligerswerk. Maar we willen het goed doen en vinden de input van de inwoners ontzettend belangrijk. De coöperatie is niet van ons, maar van het dorp. Frieschepalen bepaalt. Zo is ook de naam Griene Mienskip Fryske Peallen bedacht door het dorp zelf.”


Wat is de achterliggende gedachte van Griene Mienskip Fryske Peallen?

“Het is een duurzame-energiecoöperatie van en voor de inwoners. Ons eerste concrete project wordt de aanleg en de exploitatie van zo’n 200 tot 300 zonnepanelen. Bijvoorbeeld op schuren en loodsen in het dorp. We zijn bezig met verkennende gesprekken en hopen dat we dit project in 2022 kunnen uitvoeren. Daarnaast hebben we nóg een belangrijk doel en dat is het vergroten van de leefbaarheid. Ons dorp gaat ons aan het hart.”

Hoe gaan jullie dat doen?

“We hebben ons aangesloten bij Energie van Ons, de energiemaatschappij van de gezamenlijke lokale coöperaties. Voor ieder lid dat energie afneemt bij Energie van Ons, ontvangen wij als lokale coöperatie jaarlijks 75 euro. Een deel daarvan gaat naar de kas, het andere deel mag ons lid doneren aan een plaatselijke vereniging of een initiatief. Dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld de voetbalvereniging, de lokale klaverjasvereniging, de koersbalclub of andere activiteiten in het dorp. Als het maar bijdraagt aan een leefbaar dorp.”

Mooi!

“Dat vinden wij ook. Duurzaamheid is belangrijk, maar het sociale aspect ook. Dat staat niet los van elkaar. Het is belangrijk dat we als dorp zelf initiatieven kunnen ontplooien. Zo kwamen bewoners zelf met het idee van een dorpsmoestuin waarin ze duurzaam groenten kunnen telen.”

Zijn er al dorpsbewoners die mee willen doen?

”Een aantal inwoners heeft zich al aangemeld als aspirant lid. De reacties zijn over het algemeen positief. Ik word vaak aangesproken met de vraag wanneer we echt van start gaan.We kunnen zelf ook niet wachten.”

Welke link zie je tussen je dagelijkse werk bij Van Wijnen en dit initiatief?

Het ligt in elkaars verlengde. En het zorgt voor een leuke wisselwerking. Een voorbeeld: vanuit het dorp kregen we de vraag of we als dorp een collectief inkoopcontract zouden kunnen afsluiten bij partijen die bijvoorbeeld zonnepanelen aanleggen, woningen isoleren of beglazing vervangen. Voor veel particulieren is dat wereldje onbekend. Er zijn honderden bedrijven, waar moet je beginnen? Binnen Van Wijnen hebben we goede relaties met dergelijke bedrijven, ook in de regio. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat we als coöperatie met die bedrijven om tafel gaan en bijvoorbeeld verduurzamingspakketten aanbieden aan onze inwoners.”


Werkt het ook andersom?

“Ja, de ervaring die we bij de coöperatie opdoen, komt ook van pas in mijn werk bij Van Wijnen. Als bouwbedrijf werken we veel voor woningcorporaties. Maar ook wel voor particulieren. In Frieschepalen wonen vooral particuliere woningbezitters. De ideeën die we als energiecoöperatie van ze horen, is interessant voor Van Wijnen. Bijvoorbeeld als input voor bewonersavonden.”

Stel, we zijn vijf jaar verder. Hoe ziet Frieschepalen er dan uit?

“Ik hoop dat een groot deel van de woningen dan verduurzaamd is en we een daling zien van het gasgebruik. En natuurlijk dat veel inwoners deelnemen aan de zonneparken! Het zou mooi zijn als die gewenste moestuin er dan is en we veel andere activiteiten en initiatieven in het dorp kunnen ondersteunen.”

Dat lijkt heel erg op ‘Samen bouwen aan ruimte voor een beter leven’!

“Helemaal waar. Griene Mienskip Fryske Peallen doen we óók samen. Het is voor en door het dorp en we pakken het met elkaar op. Nu nog meer mensen enthousiast krijgen. Dat geeft mij energie!”

‘Het geeft mij energie om anderen enthousiast te maken voor Griene Mienskip Fryske Peallen’