Reductie CO₂-uitstoot

reductie-co%e2%82%82-uitstoot

In de jaren 2011-2015 heeft Van Wijnen haar CO2-uitstoot met ruim 33% kunnen reduceren. Dit is vooral bereikt door vergroening van de elektriciteit. De komende jaren wil Van Wijnen deze tendens voortzetten. Het streven is om in de jaren 2016-2020 de CO2 nogmaals met 6% terug te brengen. Voornaamste speerpunten hierbij zijn het wagenpark en het (aardas)verbruik.

Medewerkers helpen mee

Om de ISO 14001-norm in de organisatie en de bewustwording rondom de CO₂-uitstoot in te bedden in de organisatie, voert Van Wijnen een uitgebreid communicatietraject uit. Zo moedigen we elke medewerker aan om zuinig om te gaan met het milieu.

Documentatie

Via onze digitale nieuwsbrief worden relaties en medewerkers op de hoogte gehouden over de voortgang van de inspanningen om de uitstoot te reduceren.

Doelstelling gebruik duurzaam hout 2017 behaald

Zeker 95% van dit hout is duurzaam geproduceerd en heeft een FSC- of PEFC-CoC keurmerk. Daarmee hebben we onze doelstelling uit het Bouw- en Houtconvenant voor 2017 behaald. Dit betekent een reductie van de CO2 uitstoot met 14.300 ton.

Naar 100% duurzaam hout

Bossen zijn van levensbelang voor mens en dier en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Hout met het FSC- en PEFC-CoC keurmerk komt uit bossen die op een verantwoorde manier worden beheerd. Dat wil zeggen zonder schade voor milieu, mens en dier en zonder dat het hout opraakt. Daar dragen wij graag ons steentje aan bij. In de komende jaren werken we er dan ook naar toe om uitsluitend nog te werken met hout van duurzame afkomst. En daarmee de uitstoot van CO2 verder naar beneden te brengen.

Meer dan bouwen