Samen brengen we Schoonhoven Noord naar een hoger niveau

We gaan in gesprek met Dick de Bruin (manager Vastgoed QuaWonen), John Bos (projectmanager QuaWonen) en Jurgen van der Bas (projectvoorbereider Van Wijnen) over de herstructurering van de wijk Schoonhoven Noord.

samen-brengen-we-schoonhoven-noord-naar-een-hoger-niveau

De vernieuwing en verbetering van Schoonhoven Noord is goed zichtbaar. In 2010 zijn we samen met QuaWonen begonnen met het uitwerken van een plan voor de gedeeltelijke herstructurering van de wijk. In opdracht van de corporatie hebben we voornamelijk portiekwoningen gesloopt en 137 nieuwe woningen en een Plus supermarkt gerealiseerd. Ook nu en de komende jaren realiseren we nieuwe woningen in Schoonhoven Noord. De vernieuwing geeft de wijk een positieve impuls.

Een waardevolle verandering

Schoonhoven Noord is een woonwijk met veel voorzieningen, waaronder scholen, bedrijven en winkels in het centrumgebied. Het geheel is omsloten door het polderlandschap van het Groene Hart. De wijk was echter toe aan vernieuwing. “Ons woningbestand was al behoorlijk verouderd en voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Hier moest iets gebeuren”, zegt Dick. Samen werd een plan bedacht voor het vernieuwen van het woningbestand met nieuwe, ruime eengezinswoningen en levensloopbestendige appartementen. “Op de locatie waar eerst de oude zilverfabriek stond hebben we de eerste nieuwe woningen gerealiseerd: 63 appartementen, verdeeld over 6 gebouwen.  Hier werd de vernieuwing in gang gezet”, vertelt Jurgen.

De nieuwe woningen zijn ruimer, energiezuiniger, onderhoudsvriendelijk, van hogere kwaliteit en hebben een mooie, duurzame uitstraling. Een waardevolle verandering, die goed zichtbaar is in de wijk en bij haar bewoners. “Je ziet dat de mensen weer enthousiast zijn over hun woning, de directe woonomgeving en het geheel van de wijk. De uitstraling en kwaliteit van de woningen spelen daar een belangrijke rol in”, vertelt Dick. John beaamt dit: “Het is mooi om te zien dat de nieuwe woningen op deze manier een impuls geven aan de hele wijk.”

Klaar voor de toekomst

Momenteel zijn we bezig met de realisatie van 27 eengezinswoningen aan de ’s Heerenbergstraat en de Jan Lutmastraat. Ook de komende jaren moet er nog veel gebeuren met betrekking tot de vernieuwing van de Schoonhoven Noord. John: “In de tweede helft van 2018 wordt het flatgebouw aan de Adam van Vianenstraat gesloopt, waarna we hier in 2019 beginnen met de realisatie van twee appartementenblokken en een groen binnen-gebied. Zo creëren we een goede aansluiting bij het naastgelegen winkelgebied.”

De heren spreken enthousiast over wat er tot nu toe is neergezet in de wijk. “De vernieuwingsslag die we nu al met elkaar hebben gemaakt, daar ben ik trots op”, zegt Dick. “Ik ben ook erg trots op de samenwerking tussen Van Wijnen en QuaWonen. Samen brengen we Schoonhoven Noord naar een nog hoger niveau”, voegt Jurgen toe. Die samenwerking wordt verder voortgezet in de volgende vernieuwingen in de wijk. Dick lacht: “De intentie was er om dit samen op te pakken, van begin tot eind. Tot op heden hebben we elkaar nog niet losgelaten.”

 

Meer dan bouwen