Samen met het onderwijs richting een circulaire economie

Geen categorie

Amsterdam

14:37

14-10-2021

Alleen kom je ver, samen kom je verder. Van Wijnen deelt haar kennis en ervaring graag breed met het onderwijsveld van basisschool, middelbare school tot het voortgezet onderwijs, op alle niveaus en disciplines. Studenten vinden het waardevol om aanvullend op de theoretische lessen te horen hoe de theorie uitpakt in de praktijk, op de werkvloer en in projecten. Andersom houden studenten ons ook scherp met hun out-of-the-box vragen.  

Minor Sustainability and Economics aan de Universiteit van Amsterdam 

In het kader hiervan verzorgde collega Lianne Quax, researcher Circulariteit, vandaag een gastcollege bij de Universiteit van Amsterdam als onderdeel van de minor Sustainability and Economics.  

Na eerdere gastcolleges van Peter Kreukniet van Insert Marktplaats en Tineke Beuker van Binnenlandse Zaken over hoe circulariteit raakt aan hun werkzaamheden, belichtte onze collega vandaag ditzelfde topic. Centraal stond de vraag: Hoe pakt een groot bedrijf als Van Wijnen de overstap naar een circulaire economie aan? Hoe werkt dit door in de processen, de mensen en de opdrachten? 

De studenten hadden in de voorgaande weken reeds kennis opgedaan over de circulaire economie, circulaire meetmethoden en materialendatabases evenals de bijbehorende beleidsstukken en platformen. Waardoor onze collega concreet kon ingaan op de uitwerking van deze elementen in onze bouwpraktijk. Zij nam de studenten (wegens COVID) digitaal mee in de ontwikkelingen die Van Wijnen en Fijn Wonen de afgelopen jaren hebben gemaakt. Wat we onderweg hebben geleerd, welke huidige uitdagingen we hebben en welke we nog verwachten. Hoe we concrete doelen stellen en hier stap voor stap samen met alle collega’s, co-makers, opdrachtgevers, beleidsmedewerkers en overige betrokkenen naartoe werken. 

Kern van het college betrof de oproep om circulariteit nu aan te pakken, met iedereen, in alle processtappen en met alle disciplines.

We moeten vandaag nog aan de slag en de krachten en inzichten bundelen.