Samen sneller, beter en betaalbaar verduurzamen

Je hoeft de krant maar open te slaan en je leest artikelen over woningen die van het (aard)gas af moeten. Bestaande woningen verduurzamen en de nieuwbouw van energieneutrale woningen vormen een grote uitdaging. Deze verduurzaming van Nederland betaalbaar houden, vraagt een nieuwe manier van ketensamenwerking.

samen-sneller-beter-en-betaalbaar-verduurzamen

Ambitie waarmaken
Sinds mei 2018 zoeken we bij Van Wijnen Midden actief met co-makers naar nieuwe samenwerkingsmodellen. Met het oog op efficiëntie en betaalbaarheid kiezen we ervoor met vaste leveranciers en installateurs nieuwe partnerships te sluiten. Hiermee kunnen we sneller, beter en betaalbaarder voldoen aan onze ambitie om de gebouwde omgeving in Nederland energieneutraal te maken.

Vertrouwde partners bieden zekerheid
Voor de grondgebonden nieuwbouwwoningen hebben we samenwerkingsovereenkomsten gesloten met vaste installateurs waarmee we al lang samenwerken: Breman Harderwijk en Van der Sluis Woningbouw. We ondertekenden ook samenwerkingsovereenkomsten met partijen uit toeleverende industrie: Alklima voor de Mitsubishi Electric (lucht)warmtepompen, Brink Climate Systems voor ventilatiesystemen.

Door met deze partners samen te werken, leren we hoe we bouw en installatietechniek beter op elkaar kunnen afstemmen. En kunnen we bewoners van onze woningen een comfortabele en gezondere woning garanderen. Naast de grondgebonden nieuwbouwwoningen zoeken we ook voor hoogbouw en voor bestaande bouw naar geschikte installatieconcepten.

De marktverkenning voor hoogbouw vond 14 november 2018 plaats. Daarover verscheen deze video:

 

Voor de bestaande bouw volgt later dit jaar een marktverkenning. Neem voor meer informatie contact op met Dick van Ginkel, Innovatie manager van Van Wijnen.

Meer dan bouwen