Samenwerken in vroeg stadium loont

“De gedachte achter ketensamenwerking is dat we partijen vanaf het begin af aan erbij betrekken en informeren opdat er geen informatie verloren gaat en fouten ontstaan. Het zorgt er ook voor dat iedereen weet wat het doel is.” Sophie Keulemans-ter Kuile, directeur huisvesting van Cordaan

samenwerken-in-vroeg-stadium-loont

De komende jaren transformeert en verduurzaamt Cordaan, de grootste zorginstelling van Amsterdam en omgeving, een groot deel van haar zorgvastgoed. Dit doen zij in samenwerking met drie consortia, waaronder Care&Co (Van Wijnen, Buro SBH, DGMR, Kuijpers en Bureau Ouderenzorg).

Positieve energie

De drie consortia zitten regelmatig bij elkaar om het gezamenlijke doel voor ogen te houden en te kijken naar ieders belang in het geheel. “Het proces gaat over vertrouwen en het met elkaar willen doen. ‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard’. In dat vertrouwen investeren we. We leren elkaar kennen, weten wat het DNA van elke partij is. Opdat iedereen doet, waar hij echt goed in is. En dat werkt zien we nu al terug bij de eerste projecten. Je voelt de positieve energie, zowel bij de consortia als bij Cordaan”, legt Sophie Keulemans-ter Kuile uit.

Ingo Bouman, vestigingsdirecteur van Van Wijnen Arnhem beaamt dit. “De basis is ook om te sturen op continuïteit in plaats van op geld, waardoor we op een andere manier met Cordaan samenwerken”.

Eben Haëzer

Care&Co is in opdracht van Cordaan begin augustus gestart met de transformatie van voormalig verzorgingscentrum Eben Häezer naar 123 studio’s, gezamenlijke woonkamers, een buurtziekenhuis en een restaurant. Bijzonder is de manier van kijken naar het verzorgingscentrum Eben Haëzer, er is niet eerst gekeken naar het gebouw, maar eerst naar de cliënt en de medewerker. Hierop wordt het gebouw aangepast, energetisch verbeterd en wordt er een huiselijke sfeer aan toegevoegd. Zo ontstaat er een gebouw waar gewoond kan worden, al dan niet tijdelijk of in de laatste levensfase, en waar de zorg vanzelf geleverd wordt.

Treintje

Het project wordt op een lean-werkwijze uitgevoerd. Robbert Vissers, werkvoorbereider Van Wijnen, geeft aan dat ze het met het consortium altijd hebben over het werken in een treintje: “Elke partij is een wagonnetje. Van rechts naar links en van boven naar beneden gaan we door het gebouw. Om de trein goed op de rails te houden en niet te laten ontsporen, komen de conducteurs van de wagonnetjes iedere dag even bijeen bij de ‘daily stand’.” Bij de ‘daily stand’ wordt de planning doorgenomen en worden eventuele problemen en risico’s besproken. Daarnaast bespreken we wat we van elkaar nodig hebben.

Tussentijds evalueren

Nu alle wagonnetjes aangekoppeld zijn en de eerste studio’s opgeleverd, heeft er onlangs een evaluatie plaats gevonden. Samen met de betrokken partijen hebben we geëvalueerd hoe de renovatie de afgelopen weken is verlopen en hoe we dit proces kunnen versnellen. Alle voorlieden hebben punten besproken waar nog progressie te boeken is. Samen hebben we deze punten geoptimaliseerd en hebben we van elkaar geleerd. Met als doel een beter resultaat voor alle betrokken partijen en een tevreden opdrachtgever. “Eerst waren we 23 dagen bezig per twee studio’s en na deze evaluatie hebben wij dit proces kunnen optimaliseren tot een duur van 19 dagen per twee studio’s. De partijen weten beter wat ze iedere dag kunnen doen. Dit was in het begin eerst nog even zoeken en afstemmen”, legt Wout Groot Koerkamp, projectleider Van Wijnen, uit. Nu zijn we trots op de verbetering en blijven we kijken waar we weer kunnen verbeteren.

Planning

De studio’s zullen in ongeveer 80 dagen gereed zijn. Daarna worden de algemene ruimtes op orde gemaakt zodat de bewoners in maart 2018 kunnen intrekken in het gerenoveerde Eben Haëzer.

Meer dan bouwen