Samenwerkingsovereenkomst Spoorzone Hengelo, Hart van Zuid, getekend op Provada

Wonen

Eibergen

Hengelo

14:07

14-06-2022

Dinsdag 14 juni tekenden Gosse Dousma, directeur projectontwikkeling bij Van Wijnen en Joost Mulder, regiodirecteurBPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling de samenwerkingsovereenkomst voor de herontwikkeling in de spoorzone van Hengelo, Hart van Zuid.

In de komende jaren herontwikkelen zij een aantal van de voormalige industriegebieden nabij het station tot een nieuwe leefomgeving waar mensen kunnen wonen, werken, leren en ontmoeten. Er is volop aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit en het industrieel erfgoed, open bare ruimte, klimaatadaptatie, duurzaamheid en nieuwe mobiliteit. Met BPD als ervaren gebiedsontwikkelaar in het herstructuren van spoorzones op diverse plekken in Nederland en Van Wijnen als innovatieve ontwikkelende bouwer ontstaat een enorme slagkracht, waarmee Hengelo in totaal zo’n 600 woningen rijker wordt.

Innovatief bouwen en ontwikkelen voor middeldure huur en betaalbare koop

Een deel van de nieuwe leefomgeving zal bestaan uit betaalbare woningen, zowel appartementen als grondgebonden woningen. Hart van Zuid biedt ruimte aan jongeren die starten op de woningmarkt, maar ook aan doorstromers die houden van een dynamische [leef]omgeving. Met de nieuwe appartementenlijn van Fijn Wonen, het woon product van Van Wijnen, wordt dit goed ingevuld. Fijn Wonen realiseert betaalbare, duurzame woningen die ondanks dat ze uit de fabriek komen absoluut geen eenheidsworst zijn. Met minder mensen, minder afval en snelle realisatietijd is dit product passend bij de vraag. Met het BPD Woningfonds kan het aanbod van koopwoningen worden aangevuld met betaalbare middel dure huurappartementen in het gebied.

Meer weten over onze vestiging in Eibergen?