Verschuiving van wat we doen naar de verandering die we creëren 

Geen categorie

Schiedam

09:53

14-12-2022

Als ontwikkelaar en bouwer hebben wij een grote impact op de omgevingen waarin wij werken. Om inzicht te krijgen in deze positieve én negatieve impact doen wij op dit moment verschillende onderzoeken en ervaringen op in de praktijk. Zo leren we meer over onze (mogelijke) invloed, manieren van meten en bijvoorbeeld welke knoppen het grootste effect hebben om aan te draaien. Met de uitkomsten voeren we waardevolle gesprekken met onze klanten en partners en doen we ervaringen op om het in de toekomst (nog) beter te doen. Niet alleen economisch, maar juist ook op ecologisch en sociaal gebied. Voor ons een iteratief proces van testen, creëren en herzien. Deze impact kan zowel positief of negatief en bedoeld of onbedoeld zijn.  

Na 4 jaar terug de wijk in 

Begin dit jaar onderzochten 14 studenten van de opleiding ‘Urban Studies’ de (sociale) impact van Mariskwartier in Vlaardingen en Vermeerkwartier in Den Haag. Zij gingen met collega’s opnieuw de buurt in en spraken met diverse bewoners, daarnaast deden ze waardevolle deskresearch op dit thema.  De resultaten van hun onderzoeken gaven mooie eerste inzichten. 

Impactprojectie: ‘In de Buurttuin’ 

Op dit moment realiseren we de buurt ‘In de Buurttuin‘ in Schiedam, een sloop nieuwbouw ontwikkeling, waar we in de nieuwe situatie 238 woningen realiseren en ook de openbare ruimte aanpakken. Maar wat verwachten we dat onze impact straks daadwerkelijk gaat zijn? We onderzochten hiervoor onderwerpen als participatie, biodiversiteit en leefbaarheid. Hoe maken we  meetbaar wat we verwachten en wat leren we ervan?.