Succesvol experiment met de toepassing van lisdodde-isolatieplaten

Algemeen

Stolwijk

08:34

11-02-2021

Het eerste experiment in Nederland naar de toepassing van lisdodde-isolatieplaten is een feit. In samenwerking met de gemeente Krimpenerwaard onderzochten woningcorporatie QuaWonen en een aantal productontwikkelingsbedrijven de mogelijkheden om isolatiematerialen van de lisdoddeplant te maken. In opdracht van woningcorporatie QuaWonen isoleerden wij de wanden van de bergingen en entreehal in een appartementencomplex in Schoonhoven met deze lisdoddeplaten.

Duurzaam isolatiemateriaal

Lisdodde is een grasachtige plant die langs oevers van waterplassen en rivieren groeit. De stengels van de plant hebben holle ruimtes waardoor ze goed isoleren. De stengels worden in stukjes gehakt en vervolgens samengeperst tot een plaat. Een zachte persing geeft hoge isolatiewaarden, de vezels zijn dan ook nog goed zichtbaar aan de oppervlakte van de isolatieplaat. De isolatiewaarde van de lisdoddeplaten was al getest in Duitse bouwsystemen.

Herman Steenbergen, vestigingsdirecteur van Van Wijnen Stolwijk, is positief:

“We merkten gelijk al de goede geluidsisolerende werking van de plaat op, bij het vervangen van de bestaande isolatie door de lisdoddeplaten. Daarnaast valt de constructieve sterkte van de plaat op.”

Een stap vooruit

Als wereld staan we voor een grote klimaatopgave, hiervoor is de reductie van de CO2 –uitstoot essentieel. Als bouwsector hebben we een relatief grote footprint, samen met onze partners werken er actief aan om de impact op onze aarde zo laag mogelijk te krijgen. Cees Bol, projectleider bij woningcorporatie QuaWonen: “In 2050 moeten alle woningen CO2-neutraal zijn. Met de realisatie en toepassing van de lisdodde-isolatieplaten werken we aan dat doel”.

Herman voegt hieraan toe:

“Circulariteit is een belangrijk thema voor ons als ontwikkelende bouwer. We moeten zuinig omgaan met de materialen die de aarde ons biedt. Door te isoleren met lisdodde gebruiken we natuurlijke materialen die in de toekomst goed recyclebaar zijn. Daarnaast putten we niet onnodig bronnen uit omdat je de lisdodde platen weer opnieuw kunt planten na het oogsten. Ik ben er trots op dat wij samen met de andere betrokken partijen onderdeel van deze eerste geslaagde pilot zijn! Dit is een goede stap vooruit.”

De voordelen gelden niet alleen voor de bouwsector

Isoleren met lisdodde draagt niet alleen bij aan de duurzaamheidsdoelen in de bouw, het product draagt ook bij aan het verminderen van bodemdaling en CO2 -uitstoot in de veenweiden. Doordat lisdodde onder natte omstandigheden geteeld wordt gaat het de afbraak van veen tegen. Kortom, het is een win-win situatie voor zowel de bouw- als landbouwsector.

Voor Cees Bol is het gebruik van de lisdodde-isolatieplaten de eerste stap in de realisatie van de droom van QuaWonen: “Hoe mooi zou het zijn als onze huurders wonen in een huis dat gebouwd is van materiaal dat in de eigen achtertuin is geoogst. En dat we daarmee een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen.”

Eerste prototype lisdodde-isolatieplaten

Stimulans vanuit de overheid

Zowel de gemeente Krimpenerwaard als de provincie Zuid-Holland stimuleren het initiatief. “We willen de keten in beweging krijgen. Met deze isolatieplaten willen we mensen prikkelen en inspireren. Bijvoorbeeld de verwerkers die materialen van lisdodde kunnen maken en de bouwers die dit materiaal vervolgens toepassen.” aldus Jan Strijker van Provincie Zuid-Holland. Marco Kortland van de gemeente Krimpenerwaard voegt toe: “We hebben een rol gespeeld bij het stimuleren en koppelen van experimenten, agrarisch ondernemerschap en innovatie. Deze eerste concrete toepassing in de praktijk is daar een mooie uitwerking van. En smaakt hopelijk naar meer.”