Tag Archives: maatschappelijke bijdrage

Officiële opening Bouwcollege Wielewaal  

Lees het gehele artikel

Vorige week opende wethouder Chantal Zeegers officieel het Bouwcollege Wielewaal; de plek waar leerlingen van Rotterdamse praktijkscholen het bouwvak in de praktijk leren. Met de opening van het Bouwcollege op de bouwlocatie van de Wielewaal krijgt het sociale karakter van de wijk extra betekenis.  

Over het Bouwcollege Wielewaal 

Op het Bouwcollege Wielewaal leren jongeren uit het praktijkonderwijs, vaak nog geen 18 jaar oud, de fijne kneepjes van het vak. De leerlingen hebben hier een eigen bouwkeet waar ze praktijklessen krijgen. In de naastgelegen loods voeren ze praktijkopdrachten uit onder begeleiding van een docent en een vakman van Van Wijnen. Daarnaast lopen ze onder begeleiding van een leermeester stage op de bouwplaats. Zo leren ze het vak écht in de praktijk. 

Werken aan een gemengde, vitale stadswijk 

BPD ontwikkelt de nieuwe woonwijk ‘Allemaal Wielewaal’. De Wielewaal heeft een bijzonder karakter. Van oudsher staat de wijk bekend als vroeg-naoorlogse wijk met een sterke gemeenschapszin: zorgen voor en door elkaar. In de wijk wordt de komende jaren flink gebouwd door Van Wijnen Stolwijk. De oude (nood)woningen zijn na 70 jaar echt op en worden vervangen door sociale huurwoningen, middenhuur- en koopwoningen. Daardoor verandert de bewonerssamenstelling. Uiteindelijk wordt de Wielewaal een gemengde, vitale stadswijk. Wethouder Zeegers is verantwoordelijk voor Bouwen en Wonen en stimuleert vanuit haar rol de totstandkoming van vitale stadswijken met een gemixt aanbod en voorzieningen en/of ontmoetingsplekken voor jong en oud. “Het opstarten van het Bouwcollege door de ontwikkelaar en bouwer, waarbij jongeren niet alleen een vak leren, maar ook kans hebben op een baan, geeft de Wielewaal extra betekenis”, aldus wethouder Chantal Zeegers. 

Ambities die de vitale wijk versterken 

Alle betrokken partijen zijn langere tijd actief in de Wielewaal. Van Wijnen bouwt de komende jaren namelijk zo’n 675 nieuwe woningen. BPD, Van Wijnen, Learn2Work, de praktijkscholen in Rotterdam en woningcorporatie Woonstad Rotterdam zagen daardoor kansen om de vitaliteit van de wijk én omgeving te versterken. Deze partijen bundelden de krachten om midden in de wijk Bouwcollege Wielewaal te realiseren. De verbondenheid tussen bewoners van de Wielewaal was de grootste inspiratiebron. 

Herman Steenbergen (Vestigingsdirecteur Van Wijnen Stolwijk): “We moeten de komende jaren ontzettend veel nieuwe woningen bouwen in Nederland. Maar we hebben ook te maken met een schaarste op de arbeidsmarkt. Het is lastig om goede vaklieden te vinden. Door middel van het Bouwcollege Wielewaal leiden we jongeren op in de praktijk, na het behalen van hun diploma kunnen ze gelijk aan de slag in de bouw. Ook wij staan te springen om deze jongeren!” 

Op bouwlocatie het vak leren 

Het Bouwcollege Wielewaal staat op de plek waar de laatste nieuwbouwwoningen van De Wielewaal gebouwd worden. De komende 2 jaar leren jongeren van een team ervaren begeleiders het vak én wat goed werknemerschap is. Mira Groeneveld, mede-eigenaar van Learn2Work, is de onafhankelijke derde die de belangen van alle partijen behartigt. Haar doel is een succesvolle samenwerking die leidt tot het vergroten van de kansen op een baan voor praktijkschoolleerlingen. “Als je na 5 jaar de praktijkschool verlaat, heb je geen door de branche erkend diploma. Daarbij sluiten de vakvaardigheden niet altijd goed aan bij wat ervan je wordt verwacht op de werkplek. Het resultaat is dat deze jongeren niet aan een baan komen met alle gevolgen van dien. Hoe mooi is het als we het onderwijssysteem passend kunnen maken en begeleiding en lesstof aanbieden die aansluiten bij de praktijk? Op Bouwcollege Wielewaal gaat dit gebeuren.” 

Hoe werkt het in de praktijk? 

Op het Bouwcollege Wielewaal komen 4e- en 5e-jaarsleerlingen van het praktijkonderwijs. In kleine groepjes worden ze door een praktijkdocent (van de school), een vakman van Van Wijnen, een praktijkbegeleider en mentor van de school begeleid. Learn2Work geeft een 6-daagse workshop over werknemersgedrag. Samen stomen al deze partijen de leerlingen klaar tot gewaardeerde medewerkers die een goede baan hebben, een toekomst voor zichzelf op kunnen bouwen en ondertussen een bijdrage leveren aan de woningproductie van Rotterdam. En daarmee is de cirkel rond! Dat de bouwwereld er weer een paar goede vakkrachten bij heeft, is een belangrijk voordeel. 

Over De Wielewaal 

De Wielewaal ligt in Charlois, Rotterdam Zuid. Naast de 132 eerder opgeleverde sociale huurwoningen in Wielewaal-Oost, komen er in de bestaande Wielewaal ongeveer 675 woningen in een herkenbare, vriendelijke architectuurstijl die de sfeer ademt van het voormalige tuindorp.

Projectontwikkeling gaat verder dan het gebouw

Projectontwikkeling wijkontwikkeling
Lees het gehele artikel

Bij Van Wijnen is projectontwikkeling niet zomaar woningen of andere gebouwen ontwikkelen en zorgen dat deze worden gebouwd. Wij gaan verder dan dat; als ontwikkelaar willen we echt wat toevoegen aan de wijken waarin we bouwen. We kijken dus verder dan de stenen. Al in de eerste fase van een ontwikkeltraject wordt nagedacht op welke manier we meerwaarde kunnen creëren voor een wijk. Rianne Paijmans, ketenmanager wijkontwikkeling, vertelt hoe dat in zijn werk gaat.

“Wat mij gelukkig maakt, is me inzetten om iets goed te realiseren voor mensen, met name voor mensen die het wat moeilijker hebben. Daarom kijk ik altijd verder dan het gebouw zelf. Voordat we beginnen met de projectontwikkeling, leren we de wijk en de bewoners kennen en willen we weten wat er speelt. Zo zijn we in staat om de buurt beter in te richten en de mensen dichter bij elkaar te brengen. Helaas kan ik onmogelijk in mijn eentje armoede, laaggeletterdheid, huiselijk geweld en eenzaamheid oplossen, maar met mijn werk maar ik kleine stappen.

Omdat we ontwikkelen, bouwen, renoveren/transformeren en beheren zijn we in staat om te bedenken wat goed is voor een wijk, deze te realiseren en erna nog een rol te spelen voor de bewoners. We kijken naar de behoeften in de wijk en zoeken op basis daarvan naar duurzame oplossingen tijdens de projectontwikkelingsfase. Hier kan bijvoorbeeld uitkomen dat we geen nieuwbouw realiseren, maar (een deel van) de wijk renoveren en op die manier te verduurzamen.”

Projectontwikkeling nieuwbouw bewoners
Bewoners meenemen in het ontwikkeltraject

We spelen in op de behoefte van een wijk

“Ik zie ons meer als een wijkontwikkelaar dan projectontwikkelaar. Belangrijk daarin is om het gesprek aan te gaan. Met gemeenten en woningcorporaties, maar ook vooral met de bewoners van een wijk om te onderzoeken welke behoeften er leven in de wijk. Vanuit mijn functie merk ik dat het zinvol is om vroegtijdig contact te zoeken met de buurt. Dit betaalt zich later in het ontwikkelproces uit. Aan de andere kant is een goede stedenbouwkundige analyse van belang en zoeken we naar oplossingen voor thema’s als duurzaamheid, biodiversiteit en betaalbaarheid.

Aanvullend daarop werken we met een door onszelf ontwikkelde datatool. Hierin zien we in één oogopslag hoe een wijk scoort op diverse pijlers. Denk hierbij aan leefbaarheid, woningkwaliteit, woonsituatie en wijksamenstelling. Die inzichten helpen ons om de eerste ideeën uit te werken en het gesprek aan te gaan om deze te toetsen. Door de inzet van de datatool weten we bijvoorbeeld hoeveel jonge gezinnen in een wijk wonen, welke woningtypen er staan en of er vaak wordt ingebroken in de wijk. De datatool is een hulpmiddel om een wijkaanpak te bepalen die de meeste waarde toevoegt aan een wijk of buurt. Een voorbeeld hiervan is dat we een oplossing toepassen voor een onveilige wijk. Dat kan in de vorm van (straat)verlichting of een andere indeling van de wijk met minder steegjes.”

Rianne Paijmans

Ketenmanager wijkontwikkeling

We verbeteren en ontwikkelen wijken waar mensen zich thuis voelen. Dat is méér dan bouwen.

De wijk verbinden

“Mijn rol als ketenmanager is om mezelf in te leven in de wijk en steeds verbindingen te maken. Zo zijn we in staat om kleine stappen te zetten. Die zijn niet alleen van toegevoegde waarde in de wijkontwikkeling, maar hebben ook impact op de sociale cohesie in de wijk.

Een mooi praktijkvoorbeeld is de bouw van Het Talentencentrum in Breda. We bouwen daar een multifunctioneel sportcentrum. De gemeente wil dat zoveel mogelijk getalenteerde jonge sporters, met of zonder beperking, de kans krijgen om zich daar te ontwikkelen. Het Talentencentrum staat in de wijk Hoge Vucht. Een wijk die aandacht nodig heeft. In samenwerking met de gemeente gaan we aan de slag om niet alleen het gebouw te realiseren, maar ook de wijk te verbinden. Dat is een uitdaging, want de bewoners van Hoge Vucht hebben over het algemeen weinig interesse in sport. Zij proberen de eindjes aan elkaar te knopen en vinden dat er meer moet worden opgetreden tegen drugsoverlast. Dat zijn uitdagingen die verder gaan dan het gebouw zelf en waar ik namens Van Wijnen een positieve bijdrage aan wil leveren.

Normaal gesproken is de gemeente actief in de wijk en ik ben daar een aanvulling op. Met als verschil dat ik niet de organisatorische druk voel die een ambtenaar heeft. Daarom heb ik meer vrijheid om met een fris idee te komen op basis van de gesprekken die ik heb gevoerd en de data die we tot onze beschikking hebben. Dat vertaal ik door naar een plan dat ik bespreek met de opdrachtgever. In de wijk Hoge Vught bleek bijvoorbeeld weinig aandacht te zijn voor vrouwen en jonge kinderen. Samen met de juiste partners in de wijk gaan we daar verandering in brengen. Dat is een kleine stap in de goede richting voor deze wijk.”

Impressie Talencentrum
Het ontwerp van Talentencentrum in Breda

Een goede wijkontwikkelaar ben je samen

“We geloven erin dat je alleen een goede buurt- of wijkontwikkelaar kan zijn als je je inleeft in de wijk. Dat is niet makkelijk: het kost tijd en het is een traject van lange adem, waarin je op zoek gaat naar partners die op één lijn zitten. Je kan namelijk alleen een goede wijkaanpak bepalen als je samen hetzelfde doel voor ogen hebt. Zo realiseer je niet alleen een duurzamere, betere wijk, maar leidt het ook tot meer sociale verbondenheid.

Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking met woningcorporatie Laurentius. Daar werken we de komende 8 jaar intensief mee samen om wijken écht te leren kennen. Daardoor verbeteren en ontwikkelen we wijken waar bewoners zich thuis voelen. Dat is méér dan bouwen.”

Meer weten over wijkontwikkeling?

Neem contact op met Rianne Paijmans, ketenmanager wijkontwikkeling.

Dit artikel verscheen eerder op PropertyNL.

Afsluiting Vitesse Cup Geitenkamp

Afsluiting-Vitesse-Cup-Geitenkamp-6
Lees het gehele artikel

Beide partijen streven ernaar om bij te dragen aan een fijne leefomgeving. Tijdens de Vitesse Cup hebben de kids wekelijks voetbalwedstrijden tegen elkaar gespeeld en een maatschappelijk bijdrage binnen hun eigen wijk geleverd. Door middel van deze maatschappelijke bijdrage konden zij, naast de punten van de Vitesse Cup, extra punten verdienen om in aanmerking te komen voor een seizoenkaart van Vitesse. 

Maatschappelijke bijdrage deelnemers Vitesse Cup Geitenkamp 

Naast de sportieve activiteiten werden de kinderen ook aangespoord om een maatschappelijke bijdrage te leveren binnen hun eigen wijk. Zo zijn ze onder andere gaan afval prikken om de wijk schoner te houden. Ook zijn de kinderen betrokken geweest bij activiteiten rondom de Rommelkist, een speeltuin vol activiteiten , waar verschillende sporten worden uitgeoefend. Hier hebben zij hun eigen wijk vertegenwoordigd, een prachtig gebaar op zo’n jonge leeftijd.  

Tijdens de laatste buurtbijdrage, als afsluiting van de Vitesse Cup, hebben de kinderen een bijdrage geleverd aan  de spelletjesmiddag in het zorgtehuis Drie Gasthuizen. Het doel van deze bijdrage is om jong en oud te verbinden en daarmee de kloof tussen beide groepen te verkleinen.  

Kernwaardes en sociale vaardigheden 

Sport en spel zorgt in het algemeen voor een mooie betrokkenheid van de kinderen in de wijk, maar ook werden de kernwaarden van Vitesse en de sociale vaardigheden meegenomen binnen het gehele initiatief. Zo werd er binnen de activiteiten gestuurd op winnaarsmentaliteit, verbindende kracht, ‘Ernemse’ trots en natuurlijk plezier. Ook werd er gewerkt aan sociale vaardigheden zoals respect voor elkaar en de omgeving, sportief gedrag, omgaan met afspraken, verantwoordelijkheid en veerkrachtigheid.  

Winnaars seizoenkaart Vitesse 

De kinderen konden punten winnen vanuit de voetbalactiviteit en door deelname aan de maatschappelijke activiteiten. De twee deelnemers met de meeste punten hebben tijdens de uitreiking, op 15 juli,  hun seizoenkaart in ontvangst mogen nemen. 

Samenwerken aan de Amsterdamse Poort

Samenwerken aan de Amsterdamse Poort
Lees het gehele artikel

Scholieren van het Lely Lyceum en de Amsterdam International Community School (AICS) gaven afgelopen vrijdag het Zandkasteel in de Amsterdamse Bijlmer een flinke lik verf. Onder begeleiding van graffiti-experts zijn de houten panelen aan de buitenkant het monumentale pand flink verfraaid. Dat deden de scholieren om de kersverse samenwerking van Van Wijnen Amsterdam en JINC Amsterdam te vieren. En zo de verbinding te leggen met de scholieren van AICS, die straks haar deuren opent in drie van de tien torens van het Zandkasteel.

Jongeren komen samen

“Er zijn veel kinderen in onze maatschappij, die opgroeien met een sociaaleconomische achterstand. Wij dragen er graag aan bij dat alle kinderen een platform krijgen waarop ze op basis van hun talenten kansen krijgen en niet op basis van hun afkomst. Vandaag hebben we genoten van het enthousiasme en de creativiteit van deze diverse groep, het resultaat mag er wezen!” vertelde Sjoerd Pronk, Vestigingsdirecteur Van Wijnen Amsterdam enthousiast.

“Een echte actieve samenwerking tussen de leerlingen van het Lely Lyceum en AICS, tijdens het maken van de schetsen en het graffiti spuiten! JINC kijkt uit naar een leuke toekomstige samenwerking met van Wijnen.” AICS voegde daar nog aan toe: “Seeing how well the students collaborated, made new connections, and were able to incorporate all their unique ideas into beautiful murals was amazing.”

Niet zomaar geklieder

De scholieren werkten ontzettend hard onder begeleiding van Graffiti-experts van Graffitifun, opgericht door Michel Steers, geboren en getogen in Holendrecht, om de hoek bij het Zandkasteel. Tijdens de design-lessen op het AICS zijn de leerlingen een aantal weken voorafgaand gaan ontwerpen. Alle tekeningen samengevoegd en improvisatie heeft ervoor gezorgd dat het eindresultaat echt heel erg kleurrijk is geworden. De leerlingen wisten elkaar goed te helpen, te steunen, uit te dagen en vooral samen te genieten. Uiteraard is iedereen zorgvuldig omgegaan met het Monumentale karakter van het Zandkasteel.

JINC

JINC is een organisatie die jongeren uit wijken met een sociaaleconomische achterstand een eerlijkere kans wil geven op de arbeidsmarkt. Dat doet JINC door jongeren op TaalTrips en Bliksemstages te sturen, ze te koppelen aan een coach uit het bedrijfsleven, en ze te trainen op het gebied van solliciteren, digitale vaardigheden, plannen en ondernemen. Van Wijnen Amsterdam gaat als partner van JINC daarbij helpen verzorgt stages en andere activiteiten voor jongeren die bij JINC zijn aangesloten.

Zandkasteel

In de Amsterdamse Bijlmer verbouwt Van Wijnen Amsterdam een deel van het monumentale Zandkasteel tot school. De toekomstige gebruiker is de Amsterdam International Community School (AICS). De werkzaamheden zijn in volle gang en de school opent september 2023 zijn deuren.

COA en Van Wijnen sluiten huurovereenkomst voor tijdelijke uitbreiding

Thuis-in-de-Toekomst-slide-1024×576-2
Lees het gehele artikel

Binnenkort wordt de gezinslocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan de Barchman Wuytierslaan in Amersfoort uitgebreid met tijdelijke units. Vanwege de huidige druk op de opvanglocaties van het COA wordt er landelijk gezocht naar extra opvangplekken, waarbij uiteraard ook Amersfoort gevraagd is medewerking te verlenen. Gezien de tijdelijke uitbreiding die in het verleden al op dezelfde locatie heeft gestaan, zijn de mogelijkheden onderzocht om hier opnieuw, en op korte termijn, extra opvang te verzorgen.

Samenwerking
Van Wijnen Projectontwikkeling Midden is eigenaar van de locatie naast het COA en is door de gemeente en het COA benaderd om medewerking te verlenen aan deze tijdelijke uitbreiding. Van Wijnen is bezig met planontwikkeling voor de betreffende locatie waarbij de daadwerkelijke uitvoering niet op korte termijn gepland is. Daarmee was de weg vrij om in overleg tot uitbreiding voor de opvang van 300 asielzoekers te komen. Dankzij de medewerking van alle partijen konden snel spijkers met koppen geslagen worden.

De procedures om tot de plaatsing van de tijdelijke units te komen zijn vergevorderd. Op locatie zijn de voorbereidende werkzaamheden inmiddels gestart en naar verwachting kunnen medio december de units in gebruik worden genomen. De tijdelijke units zijn gepland voor een periode van twee jaar.

COA is er klaar voor
Het COA is blij met deze uitbreiding, mede dankzij de goede samenwerking tussen gemeente, Van Wijnen en het COA om dit te realiseren. De extra plekken zijn hard nodig om de doorstroming van asielzoekers in Nederland te bevorderen. Hiermee wordt ook de opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel verder ontlast. In verband met deze uitbreiding zoekt het COA nog een aantal nieuwe medewerkers. Zie hiervoor de website www.coa.nl.

Van Wijnen doneert cheque aan Vlinder- en Bijentuin Leusden

Overhandiging-waardecheque-Vlinder-en-Bijentuin-Leusden
Lees het gehele artikel

Vandaag heeft de Vlinder- en Bijentuin Leusden een cheque ter waarde van 2.500 euro ontvangen van Van Wijnen Projectontwikkeling Midden. Het geld wordt besteed aan de renovatie van de bloemenakker. Jantine van der Laan, penningmeester van de vlindertuin/ bloemenakker, ontving de cheque uit handen van Maarten Reeze, adjunct-directeur projectontwikkeling.

Tegenover de Vlinder- en Bijentuin, aan de overkant van de weg, ontwikkelt en bouwt Van Wijnen de nieuwbouwwijk Hof van Liz. “Samen bouwen aan ruimte voor een beter leven, dat is waar we voor staan als bedrijf. In onze projecten doen wij dat door oog te hebben voor de omgeving en de natuur. Dit project past hier helemaal bij”, aldus Maarten Reeze.

Groeiende onkruiddruk

Een aantal jaren geleden is de stichting gestart met het zaaien van eenjarige wilde bloemen en de verkoop van een bloemenplukbon. Kopers van de bon mochten in de zomermaanden elke week zelf een bosje bloemen plukken. Met de opbrengst hiervan kon de akker elk jaar weer ingezaaid worden.

“Het probleem werd echter de groeiende onkruiddruk. Hierdoor kwamen er minder bloemen en dus minder verkoop. We hebben nu een plan gemaakt hoe we de onkruiddruk kunnen verminderen en de bodemstructuur kunnen verbeteren, zodat het weer een mooie wilde bloemenakker wordt. Met dit bedrag kunnen we dit plan uitvoeren”, aldus Jantine van der Laan.

Een plek voor en door Leusdenaren

De Vlinder- en Bijentuin maakt onderdeel uit van een gebied van ongeveer twee hectare aan de rand van Leusden. Vrijwilligers zijn voortdurend bezig om door (her)beplanting de biodiversiteit van dit gebied te vergroten en het gebied aantrekkelijk te maken voor vlinders, bijen en andere insecten.
Sinds 2021 is er grenzend aan de bloemenakker een voedselbos in wording aangelegd. Hier staan bomen, struiken en planten waar noten, vruchten, kruiden, bollen en knollen geoogst kunnen worden. Gericht op een duurzame voedselproductie.

Het terrein is van mei tot oktober op zaterdag- en zondagmiddag open voor publiek. Veel mensen uit de buurt komen hier graag langs voor ontspanning of bezichtiging van de vele mooie planten en vlinders. Het is echt een plek voor en door Leusdenaren

Buurt betrekken

Naast de donatie zullen Van Wijnen en de Vlinder- en Bijentuin Leusden samen een activiteit gaan organiseren om ook de nieuwe bewoners van Hof van Liz kennis te laten maken met deze prachtige omgeving.

Nieuw beschermde woonvorm voor GGZ Friesland

Lees het gehele artikel

Zesendertig cliënten van MindUp, onderdeel van GGZ Friesland, kunnen hun eigen, zelfstandige appartement betrekken op het terrein Groot Lankum in Franeker. Op 2 juni werd de beschermde woonvorm geopend. 

Algemeen directeur Douwe Weening van MindUp trapte de feestelijke middag af. Hij vertelde trots te zijn op het nieuwe pand en prees de samenwerking met alle betrokken partijen. Van politieke besluitvorming tot uitvoer. 

En geen opening zonder cadeaus. Jeroen van Balen, commercieel directeur van Van Wijnen Gorredijk, schonk samen met leden van ‘de bouwploeg’ – bestaande uit MindUp-deelnemers – een houten tafel, bloembakken en een vogelhuisje. Gemaakt op de NL Doet-dag afgelopen maart. Van Balen: “Ik was verrast door het resultaat. Het is een bekwaam, betrokken en bevlogen team.” De realisatie van de woningen stemt hem tevreden: “Ik ben trots hoe we hier nu staan. Ik wil iedereen bedanken voor het gegeven vertrouwen en het wederzijdse respect.”

Tijdens de opening werd de naam van het wooncomplex bekendgemaakt. ‘Meander’, valt te lezen nadat wethouder Dijkstra en Monique Menger, directeur zorg van MindUp, het doek naar beneden halen.

Samenwerkende partijen

Meander is ontworpen door Alynia Architecten. Antea Group verzorgde het projectmanagement. Van Wijnen Gorredijk is in oktober 2021 samen met Van der Weerd Installatietechniek gestart met de werkzaamheden. Deze zijn binnen planning afgerond. Naast de zesendertig appartementen, die allemaal hun eigen voorzieningen hebben, is ook één groepsruimte gerealiseerd. Van hieruit vindt de begeleiding van cliënten plaats. Door de komst van  Meander op haar eigen terrein heeft GGZ Friesland de huurovereenkomsten van verschillende panden – de vorige woonlocaties van de cliënten – in Franeker opgezegd.

Scholieren voor één dag de baas bij Van Wijnen

Baas-van-Morgen-scaled-1
Lees het gehele artikel

Directeuren van de vestigingen in Amsterdam, Breda, Lelystad en Heerenveen staan vandaag (donderdag 2 juni) voor één dag hun stoel af aan scholieren uit hun regio. De scholieren doen mee aan de Baas van Morgen, een initiatief van JINC, waarbij ze voor een dag proeven hoe het is om de baas te zijn. Ze leggen waardevolle contacten en zien hoe het er bij een bedrijf aan toe gaat. Het is een Bliksemstage die de wereld laat zien hoe belangrijk het is om in de toekomst te investeren.

‘De beste manier om erachter te komen wat je wilt en welk talent je hebt, is door het zelf te ervaren. JINC Baas van Morgen geeft kinderen die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen deze kans’, aldus Daniël Roos, directeur JINC. ‘Een kind een dag op de stoel van de baas levert twee vliegen in één klap: verfrissende ideeën voor een bedrijf en een onvergetelijke ervaring voor een kind.’

Dat beamen de deelnemende directeuren van Van Wijnen. ‘Heel erg mooi dat deze zes jonge talenten vandaag het roer overnemen op onze locaties. Het is heel leuk en leerzaam om een dag door hun ogen naar ons bedrijf te kijken. En we zijn blij dat we op deze manier jongeren kennis kunnen laten maken met het bedrijfsleven en de mogelijkheden in de bouw.’

Meliha en Denzel

In Amsterdam doen Meliha (14) en Denzel (13) mee. De twee zitten op de Open Scholengemeenschap Bijlmer. Directeuren Sjoerd Pronk en Steven de Vlugt nemen de twee mee naar verschillende projecten. Denzel en Sjoerd bezoeken verschillende klanten zoals woningcorporaties en kijken naar hoe Van Wijnen het contact met de klanten nog beter kan maken. Meliha en Steven buigen zich over de veiligheid in het Zandkasteel, een groot transformatieproject van Van Wijnen in Amsterdam-Zuidoost.

Bram

In Breda neemt Bram, leerling op het Tessenderlandt, voor één dag het stokje over directeur Peter Riemers. Ze bezoeken een nieuwbouwproject in Teteringen en een renovatieproject in Halsteren. Bram buigt zich die dag over de vraag hoe vanuit zijn perspectief zo’n renovatieproject nou het beste kan worden aangepakt.

Jade

In Lelystad neemt Jade (16) het stokje over van vestigingsdirecteur Michiel Terpstra. Het eerste wat onze jonge directeur te doen staat, is een afdelingsoverleg. Na afloop gaat Jade met een grote sleutel en bos bloemen door naar de kopers van een nieuwbouwappartement van het project Bataviahaven.

Naidely-Ann en Abeba

In Heerenveen draagt regiodirecteur Roelof Faber zijn directeurschap voor een dag over aan Naidely-Ann (16) en Abeba (15).Op kantoor keken de twee hun ogen uit toen ze zelf een woonkamer mochten ontwerpen. Veiligheid op de bouwplaats is ontzettend belangrijk en juist daarom hebben de meiden de dag afgesloten met een veiligheidscheck op de bouwplaats van ROC Friese Poort bij Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten.

JINC en Van Wijnen zijn partner

JINC helpt kinderen van 8 tot en met 16 jaar aan een goede start op de arbeidsmarkt. Het JINC-programma leert hen solliciteren, laat ze kennismaken met verschillende beroepen en helpt ze ontdekken welk werk bij hun mogelijkheden en talent past. Jaarlijks doen meer dan 63.000 basisschool- en vmbo-leerlingen mee aan activiteiten.

Van Wijnen is trotse partner van JINC. Van Wijnen draagt financieel bij om de JINC-projecten mogelijk te maken en stelt medewerkers beschikbaar als vrijwilliger, in de rol van trainer of coach.

Vrijwillig in actie tijdens NL Doet

Van Wijnen Woonzorg Flevoland NL Doet
Lees het gehele artikel

Op vrijdag 11 maart staken collega’s van Van Wijnen Lelystad de handen uit de mouwen voor één van de woonzorglocaties van Woonzorg Flevoland. Twaalf collega’s voerden diverse klussen uit op het terrein van woonzorglocatie ’t Landleven in Lelystad. Een aanbod richting de zorgorganisatie in het kader van NL doet, de grootste vrijwilligersactie van ons land.

’t Landleven in Lelystad is een unieke woonzorglocatie op de Groene Velden in Lelystad. In de landelijke omgeving wonen mensen met dementie. In opdracht van Woonzorg Flevoland breidde Van Wijnen afgelopen jaar de locatie uit met veertien plekken tot dertig zorgappartementen. Die zijn hard nodig, want de polder vergrijst en verwacht wordt dat de vraag naar plekken in verpleeghuislocaties in de provincie het komende decennium fors toeneemt.

Kluswensenlijst woonzorglocatie

Van Wijnen en Woonzorg Flevoland hebben al meerdere positieve samenwerkingen achter de rug. De kluswensenlijst van ‘t Landleven viel daarom in goede handen. De woonzorglocatie werd geholpen met onderhoud aan de belevingsgerichte tuin, een nieuwe verflaag op de paardenstal, gevelreiniging en een door Van Wijnen nieuw gemaakte containeropslag.

Bram Bergsma, facilitair manager bij Woonzorg Flevoland is vanzelfsprekend blij met de hulp: “Het is fantastisch dat Van Wijnen met zoveel medewerkers meedoet aan NL Doet en zich vrijwillig inzet bij Woonzorg Flevoland. En op deze zonnige lentedag was het echt “technisch weer” om lekker buiten aan de slag te gaan.”

“Het is fantastisch dat Van Wijnen met zoveel medewerkers meedoet aan NL Doet en zich vrijwillig inzetten bij Woonzorg Flevoland”

Bram Bergsma, facilitair manager Woonzorg Flevoland


Positieve bijdrage aan de samenleving

NL Doet zet landelijk de vrijwillige inzet in de spotlights. De organisatie stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de bouwen te steken. Michiel Terpstra, vestigingsdirecteur Van Wijnen Lelystad: “Collega’s van Van Wijnen Lelystad zetten zich jaarlijks tijdens NL Doet in voor sociaal maatschappelijke organisaties zoals Woonzorg Flevoland. We vinden het belangrijk om naast onze normale activiteiten een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving in Flevoland.” Terpstra overhandigde aan Woonzorg Flevoland een pakket met zaden voor de moestuin van ’t Landleven.

Van Wijnen trotse partner van JINC

Headerafbeelding_partnerschap-JINC-3
Lees het gehele artikel

Ieder kind heeft talent. Ook de meer dan 600.000 Nederlandse kinderen die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. Daarom strijdt JINC voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Een Nederland waarin íeder kind kansen krijgt.

Om dat te bereiken, helpt JINC kinderen van 8 tot 16 jaar aan een goede start op de arbeidsmarkt. Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. Zo krijgen dankzij JINC jaarlijks meer dan 65.000 basisschool- en vmbo-leerlingen de kans om te groeien.

JINC organiseert haar programma samen met het onderwijs en ruim 500 partners uit het bedrijfsleven. Ook Van Wijnen draagt sinds dit jaar financieel bij om de JINC projecten mogelijk te maken en stelt medewerkers beschikbaar als vrijwilliger, in de rol van trainer of coach. De ervaring leert dat vreemde ogen dwingen en dat de expertise van professionals jongeren inspireert. Wij krijgen er iets waardevols voor terug: de kans om een verschil te maken in het leven van kinderen én de kans om te investeren in ons bedrijf. Zo versterken wij onze binding met de maatschappij en bieden deelnemende werknemers een inspirerende ervaring.

We zijn super trots op het partnerschap met Van Wijnen. Door onze samenwerking kunnen we kinderen nu ook laten ervaren hoe het werkt in de bouw. Een prachtige sector met veel toekomstperspectief!

Bianca Akkerman, vestigingsmanager JINC Leeuwarden

‘’Ook wij zijn blij met het partnerschap’’, vertelt Roelof Faber, regiodirecteur van Van Wijnen. ”En dat we hiermee kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, kennis kunnen laten maken met de mogelijkheden in de bouw”.

Baas van Morgen

In juni 2021 deden wij mee aan het project Baas van Morgen van JINC. Op deze dag namen Demi en Diamond het stokje over van regiodirecteur Roelof Faber en Maja van vestigingsdirecteur Fabian Bovenlander.

Beleef de circulaire economie van dichtbij!

Groepsfoto circuloco
Lees het gehele artikel

Op Valentijnsdag tekende een groep van ruim 10 betrokkenen een positief contract rondom de ontwikkeling van paviljoen Circuloco, een samensmelting van de woorden circulair en lokaal. Het Circuloco- paviljoen bij Floriade is al in aanbouw. Materialen, deuren, kozijnen en balken uit andere bouwprojecten of ontmantelde panden, zijn gebruikt voor de bouw van het Circuloco-paviljoen. Tijdens de Expo, vanaf 14 april geopend, heeft het paviljoen een podium- en showroomfunctie. 

Partners

Het Circuloco-paviljoen heeft tijdens de Floriade Expo 2022 een podium- en showroomfunctie. Zo experimenteren de innovatie partners met een groen en duurzaam dak, wordt er een circulaire keuken in bruikleen gegeven en worden de ruimtes dusdanig aangelegd dat binnen- en buitenruimte samensmelten. Naast de founding partners, bouwers en inrichters wordt Circuloco omringd door koplopers binnen de circulaire transitie die lokaal, regionaal, landelijk en zelfs internationaal hun sporen in circulariteit verdiend hebben.

Mooi duurzaam

De showroom toont consumentenartikelen van hergebruikte materialen. ‘Er wordt afgerekend met het idee dat duurzaam stoffig zou zijn: de lokaal gemaakte woonaccessoires, gebruiksvoorwerpen en kleding die op de Expo worden tentoongesteld hebben echt een mooi design’, aldus Jim van der Wardt van Circuloco. Ook zijn er tijdens de Floriade iedere dag workshops in het paviljoen. De bezoeker kan meedoen en zelf met simpele voorwerpen, die iedereen in huis heeft, een mooi gebruiksvoorwerp of kunstwerk maken. De deelnemer aan Floriade biedt tevens programmering op de thema’s circulariteit, duurzaamheid, toekomstbestendig leven, consumeren en bouwen. 

Volg de bouw

Ondertussen wordt er door ons hard gewerkt om het paviljoen op te leveren. Wij kijken uit naar de opening van Floriade op 14 april 2022. Na de Floriade Expo 2022 verhuist het paviljoen naar De Steiger in Almere Haven, waar het zich verder zal ontwikkelen.