Tag Archives: projectontwikkeling

Start bouw Weideveen in Veenendaal

weideveen_studiomoseDSC07735
Lees het gehele artikel

In Veenendaal-Oost ontwikkelt en bouwt Van Wijnen het deelproject Weideveen. Op een weids en langgerekt eiland komt een kleinschalig nieuwbouwproject met vier twee-onder-een-kapwoningen, zeven vrijstaande woningen in twee typen en achttien luxe huurappartementen. Eerder startte al de bouw van de huurappartementen, maar nu zijn ook de grondgebonden woningen aan de beurt. De bouw van deze woningen is gevierd met de toekomstige bewoners. Zij gaven op vrijdag 4 november zelf het startsein van de bouw door een piketpaaltje te slaan op de plek waar zij straks gaan wonen.

De start bouw van je eigen woning is altijd een bijzonder moment. Daarom werden alle kopers uitgenodigd op de bouwlocatie om samen te proosten op een voorspoedige bouw. Zij gaven zelf het officiële startsein door een piketpaaltje te slaan op de plek van hun toekomstige woning.

Royaal wonen

In totaal ontwikkelt en bouwt Van Wijnen achttien luxe huurwoningen maar ook elf ruime grondgebonden gezinswoningen waaronder vier twee-onder-een-kapwoningen en vier vrijstaande woningen en drie extra royale vrijstaande woningen. Alle woningen hebben veel woonruimte en liggen op grote kavels. Ze bieden alle gemakken voor gezinnen en comfortzoekers. 

Van historische veenkolonie tot duurzame woonwijk

Weideveen is het nieuwste deelplan in de gewilde jonge woonwijk Veenderij in Veenendaal-Oost. Het waterrijke karakter is van oudsher kenmerkend voor deze omgeving. Niet voor niets verwijst de naam Veenderij naar de oorsprong van Veenendaal als veenkolonie. Waar ooit turf werd ontgonnen als brandstof in plaats van hout, is in Veenderij straks stadsverwarming het duurzame alternatief voor gas.

Het Venetië van Veenendaal

De wijk Veenderij wordt ook wel het Venetië van het Noorden genoemd. De woningen liggen namelijk op verschillende wooneilanden die met elkaar verbonden zijn door bruggetjes. Ook alle woningen van Weideveen liggen aan of bij het water. Dat maakt het zo’n bijzondere woonplek. 

Projectontwikkeling gaat verder dan het gebouw

Projectontwikkeling wijkontwikkeling
Lees het gehele artikel

Bij Van Wijnen is projectontwikkeling niet zomaar woningen of andere gebouwen ontwikkelen en zorgen dat deze worden gebouwd. Wij gaan verder dan dat; als ontwikkelaar willen we echt wat toevoegen aan de wijken waarin we bouwen. We kijken dus verder dan de stenen. Al in de eerste fase van een ontwikkeltraject wordt nagedacht op welke manier we meerwaarde kunnen creëren voor een wijk. Rianne Paijmans, ketenmanager wijkontwikkeling, vertelt hoe dat in zijn werk gaat.

“Wat mij gelukkig maakt, is me inzetten om iets goed te realiseren voor mensen, met name voor mensen die het wat moeilijker hebben. Daarom kijk ik altijd verder dan het gebouw zelf. Voordat we beginnen met de projectontwikkeling, leren we de wijk en de bewoners kennen en willen we weten wat er speelt. Zo zijn we in staat om de buurt beter in te richten en de mensen dichter bij elkaar te brengen. Helaas kan ik onmogelijk in mijn eentje armoede, laaggeletterdheid, huiselijk geweld en eenzaamheid oplossen, maar met mijn werk maar ik kleine stappen.

Omdat we ontwikkelen, bouwen, renoveren/transformeren en beheren zijn we in staat om te bedenken wat goed is voor een wijk, deze te realiseren en erna nog een rol te spelen voor de bewoners. We kijken naar de behoeften in de wijk en zoeken op basis daarvan naar duurzame oplossingen tijdens de projectontwikkelingsfase. Hier kan bijvoorbeeld uitkomen dat we geen nieuwbouw realiseren, maar (een deel van) de wijk renoveren en op die manier te verduurzamen.”

Projectontwikkeling nieuwbouw bewoners
Bewoners meenemen in het ontwikkeltraject

We spelen in op de behoefte van een wijk

“Ik zie ons meer als een wijkontwikkelaar dan projectontwikkelaar. Belangrijk daarin is om het gesprek aan te gaan. Met gemeenten en woningcorporaties, maar ook vooral met de bewoners van een wijk om te onderzoeken welke behoeften er leven in de wijk. Vanuit mijn functie merk ik dat het zinvol is om vroegtijdig contact te zoeken met de buurt. Dit betaalt zich later in het ontwikkelproces uit. Aan de andere kant is een goede stedenbouwkundige analyse van belang en zoeken we naar oplossingen voor thema’s als duurzaamheid, biodiversiteit en betaalbaarheid.

Aanvullend daarop werken we met een door onszelf ontwikkelde datatool. Hierin zien we in één oogopslag hoe een wijk scoort op diverse pijlers. Denk hierbij aan leefbaarheid, woningkwaliteit, woonsituatie en wijksamenstelling. Die inzichten helpen ons om de eerste ideeën uit te werken en het gesprek aan te gaan om deze te toetsen. Door de inzet van de datatool weten we bijvoorbeeld hoeveel jonge gezinnen in een wijk wonen, welke woningtypen er staan en of er vaak wordt ingebroken in de wijk. De datatool is een hulpmiddel om een wijkaanpak te bepalen die de meeste waarde toevoegt aan een wijk of buurt. Een voorbeeld hiervan is dat we een oplossing toepassen voor een onveilige wijk. Dat kan in de vorm van (straat)verlichting of een andere indeling van de wijk met minder steegjes.”

Rianne Paijmans

Ketenmanager wijkontwikkeling

We verbeteren en ontwikkelen wijken waar mensen zich thuis voelen. Dat is méér dan bouwen.

De wijk verbinden

“Mijn rol als ketenmanager is om mezelf in te leven in de wijk en steeds verbindingen te maken. Zo zijn we in staat om kleine stappen te zetten. Die zijn niet alleen van toegevoegde waarde in de wijkontwikkeling, maar hebben ook impact op de sociale cohesie in de wijk.

Een mooi praktijkvoorbeeld is de bouw van Het Talentencentrum in Breda. We bouwen daar een multifunctioneel sportcentrum. De gemeente wil dat zoveel mogelijk getalenteerde jonge sporters, met of zonder beperking, de kans krijgen om zich daar te ontwikkelen. Het Talentencentrum staat in de wijk Hoge Vucht. Een wijk die aandacht nodig heeft. In samenwerking met de gemeente gaan we aan de slag om niet alleen het gebouw te realiseren, maar ook de wijk te verbinden. Dat is een uitdaging, want de bewoners van Hoge Vucht hebben over het algemeen weinig interesse in sport. Zij proberen de eindjes aan elkaar te knopen en vinden dat er meer moet worden opgetreden tegen drugsoverlast. Dat zijn uitdagingen die verder gaan dan het gebouw zelf en waar ik namens Van Wijnen een positieve bijdrage aan wil leveren.

Normaal gesproken is de gemeente actief in de wijk en ik ben daar een aanvulling op. Met als verschil dat ik niet de organisatorische druk voel die een ambtenaar heeft. Daarom heb ik meer vrijheid om met een fris idee te komen op basis van de gesprekken die ik heb gevoerd en de data die we tot onze beschikking hebben. Dat vertaal ik door naar een plan dat ik bespreek met de opdrachtgever. In de wijk Hoge Vught bleek bijvoorbeeld weinig aandacht te zijn voor vrouwen en jonge kinderen. Samen met de juiste partners in de wijk gaan we daar verandering in brengen. Dat is een kleine stap in de goede richting voor deze wijk.”

Impressie Talencentrum
Het ontwerp van Talentencentrum in Breda

Een goede wijkontwikkelaar ben je samen

“We geloven erin dat je alleen een goede buurt- of wijkontwikkelaar kan zijn als je je inleeft in de wijk. Dat is niet makkelijk: het kost tijd en het is een traject van lange adem, waarin je op zoek gaat naar partners die op één lijn zitten. Je kan namelijk alleen een goede wijkaanpak bepalen als je samen hetzelfde doel voor ogen hebt. Zo realiseer je niet alleen een duurzamere, betere wijk, maar leidt het ook tot meer sociale verbondenheid.

Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking met woningcorporatie Laurentius. Daar werken we de komende 8 jaar intensief mee samen om wijken écht te leren kennen. Daardoor verbeteren en ontwikkelen we wijken waar bewoners zich thuis voelen. Dat is méér dan bouwen.”

Meer weten over wijkontwikkeling?

Neem contact op met Rianne Paijmans, ketenmanager wijkontwikkeling.

Dit artikel verscheen eerder op PropertyNL.

Wonen zonder gebruik van fossiele brandstoffen

kops-kwartier
Lees het gehele artikel

Nijmegen staat naast de oudste stad van Nederland ook bekend als onze duurzame hoofdstad. In deze groene stad ontwikkelt en bouwt Van Wijnen een wijk waar straks geen fossiele brandstof nodig is voor vervoer en verwarming. De wijk heet Kops Kwartier en ontleent zijn naam aan de nabijgelegen plek Kops Plateau. Op deze historische grond bouwen we aan een nieuwe toekomst.

Aan de Berg en Dalseweg in Nijmegen komt nieuwbouwwijk Kops Kwartier. Dit is een groen park van ongeveer 1,4 hectare met in totaal 27 stadswoningen en 41 appartementen.

Wonen zonder fossiele brandstof

Bewoners die kiezen voor een nieuwbouwwoning in Kops Kwartier kiezen er bewust voor om hun CO2-footprint te verkleinen. Van koken, baden tot rijden, alles is duurzaam en toekomstgereed. De woningen zijn vanzelfsprekend gasloos. Een slim collectief energiesysteem voorziet de woningen van warmte, koeling, warm tapwater en de parkeergarage van energie. Dit gebeurt op basis van een combinatie van bodemwarmte, bodemkoeling en zonnepanelen.

Mobiliteit

Wat Kops Kwartier nog meer bijzonder maakt, is dat de bewoners hier gebruik maken van duurzame mobiliteit. Van Wijnen maakt het voor bewoners aantrekkelijk om over te stappen naar elektrische auto’s, zowel deel- als privéauto. In aanvulling hierop zorgen wij voor elektrische deelbakfietsen. Daarnaast wordt de volledige parkeergarage standaard volledig voorzien van laadpalen. Hiermee faciliteren we de toekomstige bewoners maximaal om over te stappen naar elektrisch (deel)vervoer.

Groene daken

De parkachtige, groene omgeving zie je straks ook terug op de daken. De woningen en bergingen worden voorzien van groendaken. Op het buurtpaviljoen komt een bonte kruidendak met een aangename aanblik en geur. Het groen op de daken absorbeert regenwater en is goed voor milieu en biodiversiteit. Daarnaast hebben de groendaken een positief effect de temperatuur regulering van de woningen.. 

Historische grond

Op de plek waar straks de fossielvrije wijk staat, is vroeger de stad ontstaan. De locatie in Nijmegen-Oost die we nu kennen als Kops Plateau maakte ongeveer 2040 jaar geleden deel uit van een serie kampen en nederzettingen van de eerste Romeinen in Nederland. Dit verleden zagen archeologen ook terug in de grond van Kops Kwartier. Zij stoten hier op diverse sporen en vondsten uit de vroeg-Romeinse tijd. 

Toekomstklaar wonen op historische grond, dat kan straks in het Kops Kwartier. De woningen gaan op 10 november in verkoop.

Van Wijnen plaatst insectenhotels in nieuwbouwwijk De Dijkjes

Insectenhotel de Dijkjes | Van Wijnen
Lees het gehele artikel

Oog voor biodiversiteit

In De Dijkjes is, naast de aandacht voor duurzame en energiezuinige woningen, ook het groen in het openbaar gebied met zorg samengesteld. Ter versterking van de biodiversiteit zijn bijvoorbeeld speciale kruidenmengsels gebruikt, maar ook diverse grassoorten waaronder bloemrijke grasmengsels, en planten en struiken speciaal geselecteerd op voedselbronnen voor bijen, vlinders en andere insecten.

De grote wadi’s in het plan zorgen voor de afvoer van water in tijden van extreme regenval, en de vijver aan de achterzijde van de wijk is een retentievijver waar eveneens overtollig water naar afvloeit. Onder de parkeerkoffers zijn infiltratiekratten geplaatst voor de opslag van hemelwater dat vervolgens geleidelijk de bodem in kan zakken. De bezoekersparkeerplaatsen zijn juist weer uitgevoerd in halfverharding, voor een betere waterafvoer en een zo groen mogelijk aanzicht.

Op vier locaties in De Dijkjes zijn speelplekken aangelegd voor de jeugdige bewoners. Hier is ingestoken op natuurlijke speelplaatsen van duurzame materialen. Ontwikkelaar Marc Mastebroek van Van Wijnen vertelt dat Van Wijnen de missie ‘meer dan bouwen’ graag in praktijk brengt door verder te denken dan het ‘stapelen van stenen’. ‘Hier in Elburg zijn we bijzonder trots op de groene uitstraling van de wijk, en hoewel het een recent aangelegde wijk is kun je nu al goed zien dat er aandacht besteed is aan het groen. En dat is niet alleen goed voor de biodiversiteit maar ook voor de bewoners’, aldus Marc.

Over De Dijkjes

Nieuwbouwproject ‘De Dijkjes’ in Elburg is een grote gebiedsontwikkeling van Van Wijnen met 227 duurzame woningen. 90 hiervan zijn Fijn Wonen-huurwoningen voor Omnia Wonen. Begin februari van dit jaar zijn de laatste (koop-)woningen in De Dijkjes opgeleverd. Een enkele kaveleigenaar is nog bezig met de afronding van zijn woning, maar de wijk mag als opgeleverd worden beschouwd. Het plan De Dijkjes kenmerkt zich door de dorpse opzet waar historische functies als een herberg, smederij, pakhuis en kruidenier in de architectuur van de woningen verwerkt zijn.

Start bouw tweede fase nieuwbouwwoningen in Houtribhoogte in Lelystad

Duin en Water Lelystad Van Wijnen
Lees het gehele artikel

Op vrijdag 30 september vierde ontwikkelaar en bouwer Van Wijnen samen met de kopers de start bouw van hun nieuwe woning in Houtribhoogte in Lelystad. De kopers hebben een flessenpost onder de fundering van hun toekomstige woonplek begraven. De tweede fase nieuw te bouwen woningen in Houtribhoogte telt 43 gevarieerde groeiwoningen. 

De bestaande woonwijk Houtribhoogte in Lelystad krijgt momenteel een uitbreiding. Van Wijnen bouwt 66 nieuwbouwwoningen naast de huidige woningen. In maart startte de bouw van de eerste fase woningen. Nu wordt de tweede fase, die 11 vrijstaande en 32 halfvrijstaande woningen telt, gebouwd. De start bouw van deze nieuwste fase werd op vrijdag 30 september gevierd met de kopers. Zij hebben een persoonlijk aandenken achtergelaten in een fles en deze zelf begraven onder de fundering van hun toekomstige woning.

Succesvol woonconcept

Met succes gingen de 66 woningen vorig jaar in verkoop. ‘Woningzoekers stonden in de rij voor de 66 woningen,’ vertelt Piet van Slochteren, verkoopmanager bij Van Wijnen, enthousiast. ‘Dat komt door het uitgekiende keuze- en groeiconcept. Mensen kunnen zelf hun halfvrijstaande of vrijstaande woning vanuit een basiswoning laten groeien en indelen. De plek zelf is ook bijzonder. Je woont hier in een duinlandschap dicht bij Houtribhaven. Daarom heeft het project de toepasselijke naam Duin en Water.’

Binnenkort in verkoop

Mensen die ook zelf hun woning naar wens willen laten groeien in een duinlandschap hebben geluk: binnenkort gaan fase 3 en 4 in verkoop met in totaal ruim 50 nieuwbouwwoningen. Zij kunnen voor meer informatie kijken op de website www.duinenwaterlelystad.nl.


Leusden is 53 sociale huurappartementen rijker

Hof van Liz_oplevering 1
Lees het gehele artikel

Nieuwbouwproject Hof van Liz in Leusden is bijna gereed. Een deel van de koopwoningen is al opgeleverd aan de nieuwe bewoners. Vandaag leverde ontwikkelaar en bouwer Van Wijnen 53 sociale huurappartementen op aan Woningstichting Leusden (WSL).

De feestelijkheden begonnen met een rondgang door de woningen onder leiding van projectleider Niels van der Ven. Nadat de handtekeningen waren gezet overhandigde Maarten Reeze, adjunct-directeur Van Wijnen Projectontwikkeling Midden, een symbolische sleutel aan Jos Bot, vastgoedmanager bij Woningstichting Leusden.

In totaal heeft Van Wijnen 102 woningen gebouwd; 53 sociale huurappartementen, 12 vrije sector huurappartementen, 12 koopappartementen, 22 twee-onder-één-kap woningen en 3 vrijstaande woningen.

Langdurige samenwerking

Het project is tot stand gekomen door een samenwerking tussen projectontwikkelaar Van Wijnen, de gemeente Leusden en WSL. “We hebben lang en intensief samengewerkt om dit project te realiseren. Gelukkig was het een goede en plezierige samenwerking. We mogen trots zijn op dit mooie resultaat!”, aldus Reeze.

Ook WSL is tevreden met het resultaat. Jos Bot: ”Wij zijn blij met de toevoeging van deze betaalbare appartementen aan ons woningbestand. De appartementen zijn comfortabel en energiezuinig uitgevoerd, met materialen en kleuren die passen in het bestaande natuurlijke groen. Een mooie uitbreiding voor onze huurders en woningzoekenden in Leusden.”

Wonen in het groen

Hof van Liz ligt aan de westrand van Leusden, op loopafstand van het centrum in een bosrijke en parkachtige omgeving. De nieuwe wijk ligt tussen de Groene Zoom en de watergang langs de Princenhof, met de ontsluiting aan de Lisidunalaan.
In het ontwerp is rekening gehouden met de omgeving, zodat de wijk er goed in past. Bestaande bomen en groen zijn zoveel mogelijk bewaard gebleven. In de architectuur is gekozen voor een ingetogen stijl met natuurlijke materialen en warme tinten. In de buurt is een wadi aangelegd, waar water opgevangen wordt. Er komt nog een natuurspeelplek voor kinderen.

Van Wijnen Sittard en Woonwenz intensiveren samenwerking

Van Wijnen Patrick Ubags
Lees het gehele artikel

Op woensdag 14 september tekenden Frank van Engelen, directeur-bestuurder van Woonwenz en Patrick Ubags, directielid Van Wijnen Sittard één ontwikkelovereenkomst en twee Turnkey overeenkomsten voor de nieuwbouw van de Julianaflat in het centrum van Venlo en voor twee nieuwbouwlocaties in Reuver. Bovendien zijn we onlangs gestart met nieuwbouw aan de Sloterbeekstraat in Venlo-Zuid. We zijn heel trots op deze intensieve samenwerking met Woonwenz. Woonwenz is de grootste woningcorporatie in de regio Venlo en heeft circa 8.300 woningen en 1.950 andere vastgoedobjecten in eigendom en beheer.

Julianaflat in Venlo

Op de plek van de Julianaflat aan de Deken van Oppensingel in het centrum van Venlo komt een nieuwe, slanke woontoren van 19 verdiepingen met 72 huurappartementen. In de nieuwe toren komen zowel sociale huurwoningen als ook enkele huurwoningen in een middensegment. Daarmee bedient Woonwenz ook de middeninkomens die niet in aanmerking komen voor huurtoeslag. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het voorlopig ontwerp. Dat wordt binnenkort voorgelegd aan de buurtbewoners, waarna de omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Voordat het zover is, moet eerst de Julianaflat (48 appartementen) en de naastgelegen 9 aanleunwoningen gesloopt worden. Dat gebeurt in november van dit jaar. Waarna de schop in het derde kwartaal van 2023 de grond in kan. De totale bouw gaat ongeveer 2 jaar duren.

Parklaan in Reuver

Op het terrein van het voormalige middelbare school BC Broekhin aan de Parklaan in Reuver gaan we eind dit jaar / begin volgend jaar starten met de bouw van 27 huurappartementen en 8 levensloopbestendige huurwoningen. Alle 35 woningen en appartementen zijn gasloos en worden als Nul-Op-de-Meter-woning uitgevoerd. Ze zijn voorzien van zonnepanelen, warmtepompen en wtw-units die zorgen voor een aangenaam binnenklimaat en nauwelijks energielasten.

Ook de woonomgeving wordt duurzaam ingericht. Tussen de woningen en het appartementencomplex wordt een woonerf aangelegd met veel groen, maar ook voldoende parkeerplaatsen. Het hemelwater wordt op eigen terrein geïnfiltreerd. Zowel de appartementen als de levensloopbestendige woningen zijn zeer flexibel en geschikt voor huurders vanaf 18 jaar tot zeer hoge leeftijd. Door deze brede doelgroep sluiten de woningen goed aan bij de huidige én toekomstige woningmarkt. 

Oppe Brik in Offenbeek

We starten gelijktijdig met een tweede project in Reuver. In de nieuwbouwwijk Oppe Brik bouwen we dertig grondgebonden huurwoningen in diverse prijsklassen. De Nul-Op-de-Meter woningen worden gebouwd op de nog lege bouwlocatie naast het spoor.

Het plan bestaat uit een mix van ruime grondgebonden huurwoningen in diverse huursegmenten. Er komen 24 levensloopbestendige huurwoningen en 6 traditionele eengezinswoningen. Hoewel Oppe Brik al een zeer gevarieerde woonwijk is, ontbreekt er nog laagbouw in het huursegment. Woningmarktonderzoek in de gemeente Beesel laat een grote behoefte zien aan woningen die geschikt zijn voor senioren, maar ook voor andere kleine huishoudens, zoals starters en alleenstaanden.

Sloterbeekstraat in Venlo-Zuid

Daarnaast bouwen we op dit moment 28 sociale huurappartementen aan de Sloterbeekstraat in Venlo-Zuid. De bouw is in juli dit jaar van start gegaan. Het gebouw krijgt de naam De Regentes. Het energie neutrale complex wordt 3 verdiepingen hoog met op de hoek een hoger gedeelte van 7 lagen. De appartementen zijn ongeveer 80 men hebben onder andere 2 slaapkamers en een inpandige berging. De appartementen zijn bedoeld voor één- en tweepersoonshuishoudens.

Duurzaamheid én betaalbaarheid staan in dit project voorop. Woonwenz houdt de huurprijzen bewust in het laagste huursegment. Daarnaast zijn de energielasten minimaal en rekenen ze géén Energieprestatievergoeding door. Hierdoor zijn de appartementen ook bereikbaar voor mensen met een krappe beurs.

Het nieuwe appartementengebouw komt op de plek waar vroeger het M&M gebouw stond, ooit een van de ‘lelijkste’ plekken van Venlo. Woonwenz en de gemeente Venlo zijn blij eindelijk een goede invulling voor deze locatie te hebben. Daarmee slaan ze twee vliegen in één klap. Een oplossing voor een ontsierend leeg terrein én een toevoeging van betaalbare woningen.

Meer informatie?

We kijken uit naar een prettige samenwerking met Woonwenz. Meer informatie over de projecten is te vinden op de website van Woonwenz.

COA en Van Wijnen sluiten huurovereenkomst voor tijdelijke uitbreiding

Thuis-in-de-Toekomst-slide-1024×576-2
Lees het gehele artikel

Binnenkort wordt de gezinslocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan de Barchman Wuytierslaan in Amersfoort uitgebreid met tijdelijke units. Vanwege de huidige druk op de opvanglocaties van het COA wordt er landelijk gezocht naar extra opvangplekken, waarbij uiteraard ook Amersfoort gevraagd is medewerking te verlenen. Gezien de tijdelijke uitbreiding die in het verleden al op dezelfde locatie heeft gestaan, zijn de mogelijkheden onderzocht om hier opnieuw, en op korte termijn, extra opvang te verzorgen.

Samenwerking
Van Wijnen Projectontwikkeling Midden is eigenaar van de locatie naast het COA en is door de gemeente en het COA benaderd om medewerking te verlenen aan deze tijdelijke uitbreiding. Van Wijnen is bezig met planontwikkeling voor de betreffende locatie waarbij de daadwerkelijke uitvoering niet op korte termijn gepland is. Daarmee was de weg vrij om in overleg tot uitbreiding voor de opvang van 300 asielzoekers te komen. Dankzij de medewerking van alle partijen konden snel spijkers met koppen geslagen worden.

De procedures om tot de plaatsing van de tijdelijke units te komen zijn vergevorderd. Op locatie zijn de voorbereidende werkzaamheden inmiddels gestart en naar verwachting kunnen medio december de units in gebruik worden genomen. De tijdelijke units zijn gepland voor een periode van twee jaar.

COA is er klaar voor
Het COA is blij met deze uitbreiding, mede dankzij de goede samenwerking tussen gemeente, Van Wijnen en het COA om dit te realiseren. De extra plekken zijn hard nodig om de doorstroming van asielzoekers in Nederland te bevorderen. Hiermee wordt ook de opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel verder ontlast. In verband met deze uitbreiding zoekt het COA nog een aantal nieuwe medewerkers. Zie hiervoor de website www.coa.nl.

Nieuwbouw Kade 05 officieel bekrachtigd door gemeente Harderwijk en Van Wijnen

Ondertekening Kade 05 Hardewijk | Van Wijnen
Lees het gehele artikel

Donderdag 7 juli is de overeenkomst tussen de gemeente Harderwijk en Van Wijnen Projectontwikkeling Midden officieel bekrachtigd met een feestelijk moment op de locatie. Vertegenwoordigers van de gemeente en Van Wijnen werden, na een korte vaartocht door het Waterfront, afgezet op het eiland waar straks de industriële stadswoningen en appartementen van het project Kade 05 gebouwd worden.

Feestelijke handeling
Met het plaatsen van een handtekening door de aanwezigen op een toepasselijke steigerhouten plank, is de samenwerking tussen de gemeente Harderwijk en Van Wijnen vastgelegd. ‘In het voortraject om tot dit nieuwbouwproject te komen is er veelvuldig overlegd met de gemeente over bijvoorbeeld het bijzondere ontwerp, de duurzaamheid van het project, de planning, de vergunningverlening en het bouwrijp maken van de locatie.

Prettige samenwerking
“De onderlinge samenwerking bepaalt hierbij altijd of dit soepel verloopt en wij zijn bijzonder blij met de plezierige contacten bij de gemeente Harderwijk”, aldus Maarten Reeze, adjunct-directeur Projectontwikkeling bij Van Wijnen. Ook de gemeente, bij monde van directeur Marleen Bijker, stelt de samenwerking op prijs. ”Deze kadewoningen zijn nieuw voor Harderwijk en daardoor zijn we best tegen wat hobbels aangelopen. Door creativiteit aan beide kanten en de wil eruit te komen is het gelukt dit mooie plan samen te maken.”

Door de gemeente en van Wijnen wordt al hard gewerkt aan de ontwikkeling van appartementen langs de N302. In deze twee gebouwen wordt vooral betaalbaar bouwprogramma gebouwd. De gemeente werkt ook aan de vervolgfases in Waterfront, waarbij momenteel de selectie van het beste plan voor deelgebied 6, het nog braakliggende terrein tussen de eilanden en de molen, actueel is.

Over Kade 05
Op het eiland van Kade 05 worden 38 stadswoningen en 28 appartementen rondom een sfeervol binnenhof gebouwd. Bijzonder is de ligging direct aan het water. Veel woningen en de appartementen op de begane grond hebben daarom de unieke mogelijkheid om een bootje aan het eigen terras aan te leggen. Het binnenhof wordt sfeervol ingericht met pergola’s die een groene begroeiing krijgen, een wadi en diverse inheemse bomen en planten. De architectuur is geïnspireerd op de oude pakhuizen waarbij er vrijwel geen woning of appartement hetzelfde is.

Recent is de verkoop gestart en alle woningen en appartementen staan inmiddels onder optie. Voor wie belangstelling heeft kan zich nog inschrijven voor de reservelijst. Meer informatie op de projectwebsite: www.waterfrontkade05.nl.

Van Wijnen doneert cheque aan Vlinder- en Bijentuin Leusden

Overhandiging-waardecheque-Vlinder-en-Bijentuin-Leusden
Lees het gehele artikel

Vandaag heeft de Vlinder- en Bijentuin Leusden een cheque ter waarde van 2.500 euro ontvangen van Van Wijnen Projectontwikkeling Midden. Het geld wordt besteed aan de renovatie van de bloemenakker. Jantine van der Laan, penningmeester van de vlindertuin/ bloemenakker, ontving de cheque uit handen van Maarten Reeze, adjunct-directeur projectontwikkeling.

Tegenover de Vlinder- en Bijentuin, aan de overkant van de weg, ontwikkelt en bouwt Van Wijnen de nieuwbouwwijk Hof van Liz. “Samen bouwen aan ruimte voor een beter leven, dat is waar we voor staan als bedrijf. In onze projecten doen wij dat door oog te hebben voor de omgeving en de natuur. Dit project past hier helemaal bij”, aldus Maarten Reeze.

Groeiende onkruiddruk

Een aantal jaren geleden is de stichting gestart met het zaaien van eenjarige wilde bloemen en de verkoop van een bloemenplukbon. Kopers van de bon mochten in de zomermaanden elke week zelf een bosje bloemen plukken. Met de opbrengst hiervan kon de akker elk jaar weer ingezaaid worden.

“Het probleem werd echter de groeiende onkruiddruk. Hierdoor kwamen er minder bloemen en dus minder verkoop. We hebben nu een plan gemaakt hoe we de onkruiddruk kunnen verminderen en de bodemstructuur kunnen verbeteren, zodat het weer een mooie wilde bloemenakker wordt. Met dit bedrag kunnen we dit plan uitvoeren”, aldus Jantine van der Laan.

Een plek voor en door Leusdenaren

De Vlinder- en Bijentuin maakt onderdeel uit van een gebied van ongeveer twee hectare aan de rand van Leusden. Vrijwilligers zijn voortdurend bezig om door (her)beplanting de biodiversiteit van dit gebied te vergroten en het gebied aantrekkelijk te maken voor vlinders, bijen en andere insecten.
Sinds 2021 is er grenzend aan de bloemenakker een voedselbos in wording aangelegd. Hier staan bomen, struiken en planten waar noten, vruchten, kruiden, bollen en knollen geoogst kunnen worden. Gericht op een duurzame voedselproductie.

Het terrein is van mei tot oktober op zaterdag- en zondagmiddag open voor publiek. Veel mensen uit de buurt komen hier graag langs voor ontspanning of bezichtiging van de vele mooie planten en vlinders. Het is echt een plek voor en door Leusdenaren

Buurt betrekken

Naast de donatie zullen Van Wijnen en de Vlinder- en Bijentuin Leusden samen een activiteit gaan organiseren om ook de nieuwe bewoners van Hof van Liz kennis te laten maken met deze prachtige omgeving.

Verkoop nieuwbouw De Hilt in Eemnes is gestart

De-Hilt-Eemnes_1-1
Lees het gehele artikel

Ruime woningen in het groen

De vrijstaande woningen en de twee-onder-een-kapwoningen met garage zijn heerlijk ruim met een woonoppervlak van circa 161m². De zijentree maakt dat er een royale woonkamer aan de voorzijde ontstaat en een heerlijke woonkeuken aan de tuinkant. Op de eerste verdieping bevindt zich de masterbedroom en nog eens twee ruime slaapkamers en de badkamer. Een separaat toilet op deze verdieping is standaard. De tweede verdieping is vrij indeelbaar en biedt zeker ruimte voor één of twee extra kamer(s).

Daarnaast komen er zes rijwoningen en twee hoekwoningen met een woonoppervlakte van circa 97m². De rijwoningen hebben een keuken aan de voorzijde van de woning en een royale, tuingerichte woonkamer. De grote glaspuien maken dat de woningen heerlijk licht zijn. Op de eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers en de badkamer. De zolder is bereikbaar via een vaste trap en biedt mogelijkheden voor extra bergruimte.

Duurzame, comfortabele en biodiverse nieuwbouw

De nieuwbouw kenmerkt zich uiteraard door de gasloze uitvoering met comfortabele vloerverwarming. Lelijke, ruimte verslindende radiatoren zijn daarmee verleden tijd. Verder heeft ontwikkelaar Van Wijnen ingezet op het zoveel mogelijk behouden van het bestaande en volwassen groen. Met waardevolle toevoegingen als groene daken op de bergingen, kruidenrijke bermen, groene erfafscheidingen en een biodiverse nieuwe aanplant krijgt De Hilt een bijzonder groene uitstraling.

Gunstige ligging dichtbij dorpskern

Waar voorheen multifunctioneel centrum De Hilt stond komt straks een compleet nieuwe wijk die qua uitstraling en sfeer past in de bestaande omgeving. Het project ligt dichtbij de dorpskern van Eemnes, dus ideaal gelegen. Theater De Hasselbak van theatervereniging Deo et Arti blijft op deze plek en wordt volledig opgenomen in de ontwikkeling van de nieuwe wijk.

Planning

Zoals aangegeven is de verwachting dat de appartementen en de seniorenwoningen later dit jaar in verkoop gaan. Als de verkoop voorspoedig verloopt, gaat eind dit jaar de schop in de grond voor de bouw van de eerste woningen. De bouw van de appartementen en seniorenwoningen volgt hierna.

Meer informatie over nieuwbouwproject De Hilt staat op de website wonenindehilt.nl.

Bouw Westerdreefkwartier Nieuw-Vennep feestelijk ingeluid

Bouw Westerdreefkwartier
Lees het gehele artikel

Dinsdag 10 mei vierden de toekomstige bewoners van Westerdreefkwartier in Nieuw-Vennep dat Van Wijnen gestart is met de bouw. Het heiwerk is in januari begonnen en is inmiddels afgerond. Op de bouwplaats is nu een torenkraan verrezen en er wordt gewerkt aan het betonwerk van de kelders en de funderingen.

Feestelijke bijeenkomst

Door het grote aantal toekomstige bewoners kon de bijeenkomst niet op de bouwplaats zelf gehouden worden, maar partycentrum De Rustende Jager in Nieuw-Vennep bleek een prima alternatief. Om de connectie met de bouwplaats toch te maken werd er een video vertoond van de werkzaamheden op de bouwplaats, inclusief een toelichting van de projectontwikkelaar en de uitvoerders. Daarnaast was er live muziek, een vingervlugge goochelaar, de mogelijkheid om een persoonlijk ‘Westerdreef-portret’ te laten maken en uiteraard volop gelegenheid om toekomstige buren te ontmoeten. Met een hapje en drankje werden de onderlinge contacten snel gelegd en konden de toekomstige bewoners nader kennismaken.

Westerdreefkwartier

Westerdreefkwartier bestaat uit 90 koopappartementen en 6 koopwoningen. Ook worden er 40 huurappartementen voor woningcorporatie Ymere gerealiseerd. De koopappartementen variëren in oppervlakte van circa 69m² tot circa 120m² en bieden daarmee woonruimte aan een diverse doelgroep. Starters, doorstromers op de woningmarkt en senioren die het gemak van een royaal appartement opzoeken; allemaal vinden ze straks een fijne, nieuwe woonplek in Westerdreefkwartier.

Van bedrijventerrein naar woonwijk

Met de ontwikkeling van deze locatie komt de transformatie van het Pionier-Bolsterrein op gang. Het Pionier-Bolsterrein bestaat uit de bedrijventerreinen De Pionier en het Bolsterrein in Nieuw-Vennep, en ligt tussen de Venneperweg, de Westerdreef en de Operaweg. De gemeente Haarlemmermeer wil het Pionier-Bolsterrein de komende jaren veranderen in een gemengd woon-werkgebied. Mede dankzij de centrale ligging in Nieuw-Vennep is het gebied bij uitstek geschikt voor woningbouw.

De verandering naar minder bedrijven en meer wonen gaat met de bouw van Westerdreefkwartier als eerste project in dit gebied langzaam beginnen. Een deel van de bestaande bedrijfsgebouwen in het plangebied wordt gesloopt en vervangen door woningen. Een ander deel van de huidige bedrijfsbebouwing zal gehandhaafd blijven. Hierdoor ontstaat een gemengd woon-werkgebied.

Op het Pionier-Bolsterrein is ruimte voor ongeveer 2.000 woningen. Er komen vooral veel 2- en 3-kamerwoningen, woningen voor starters, kleine gezinnen, ouderen en zorgwoningen. Ook is het plan om kleine kantoorruimtes te maken, waar zelfstandige en startende ondernemers terecht kunnen. Daarnaast is er plaats voor sportinstellingen, zorginstellingen en culturele instellingen.

Nieuwbouw Oosterburgh in Oosterwolde van start

Lees het gehele artikel

Met het leggen van een grote puzzel is woensdagmiddag 9 maart de bouw van nieuwbouwproject Oosterburgh in Oosterwolde officieel gestart. Wethouder Ben Engberts, gemeente Oldebroek, directeur-bestuurder Fleur Imming van UWOON, commercieel manager Henk Bakker van Van Wijnen en Jan Herm Bouwhuis, accountmanager van Fijn Wonen, legden de puzzelstukken op hun plaats, waarmee de situatietekening van het nieuwbouwplan zichtbaar werd.

Feestelijke bijeenkomst

Voor de kopers van de woningen en de kavels was het een feestelijk moment waarop ze tegelijkertijd hun toekomstige buren konden ontmoeten. Om dit moment nog extra te markeren werden alle nieuwe eigenaren in een feestelijke ‘fotolijst’ op de gevoelige plaat vastgelegd. Uiteraard werd er, na het officiële gedeelte met speeches en de handeling met de puzzel, uitgebreid nagepraat onder het genot van een hapje en drankje

Ontstaan van het project

Woningcorporatie UWOON en Van Wijnen hadden gezamenlijke grond in Oosterwolde. UWOON heeft haar deel aan Van Wijnen verkocht en vervolgens is dit nieuwbouwproject tot stand gekomen. Het gaat om 68 nieuwbouwwoningen, waarvan 15 woningen beschikbaar komen voor de sociale huur. De woningen worden gasloos en BENG (Bijna Energieneutraal) gerealiseerd. ‘’Vanwege de huidige woningnood zijn wijken als deze zeer welkom. Samen maken wij Oosterburgh tot een fijne plek om te wonen’’ aldus UWOON en Van Wijnen.

Duurzame, gasloze en comfortabele nieuwbouw

In nauwe samenwerking met UWOON en de gemeente Oldebroek heeft Van Wijnen het nieuwbouwplan ontwikkeld. De 68 woningen komen aan de Schiksweg/Groote Woldweg. Een gedeelte van de woningen wordt gerealiseerd door Fijn Wonen, het woonproduct van Van Wijnen. Deze woningen staan voor wooncomfort, duurzaamheid en betaalbaarheid. Alle woningen zijn standaard voorzien van zonnepanelen en een warmtepomp. Andere kenmerken zijn de gasloze uitvoering en de comfortabele vloerverwarming. Fleur Imming: “Juist in deze tijd, waarin de hoge energielasten het gespreksonderwerp van de dag is en de mensen lang wachten op een woning, is het belangrijk om snel fijne woningen te realiseren. Geweldig dat we op deze mooie plek gaan bouwen.”

Vervolgfase versneld in de verkoop

Tijdens co-creatieavonden hebben omwonenden en belangstellenden hun inbreng gegeven. Het resultaat is een ontwerp met een grote variatie in koop- en huurwoningen. De koopwoningen en kavels uit fase I werden in 2021 in korte tijd verkocht. Gezien de enorme belangstelling is, na overleg met de gemeente Oldebroek, besloten om de vervolgfases dit voorjaar al in verkoop te brengen. In eerste instantie waren deze vervolgfases over vijf en tien jaar bedacht, maar de huidige krapte op de woningmarkt maakt deze versnelling noodzakelijk om aan de enorme woningbehoefte te voldoen.

De nieuwbouwwijk Oosterburgh in Oosterwolde

Aan de noordkant van Oosterwolde komt met Oosterburgh een prettige nieuwbouwwijk. Ruim verkaveld, waarbij de bestaande watergangen, groene bomensingels en houtwallen de begrenzing van de bebouwing zijn. Zo wordt de nieuwbouw perfect ingepast in de bestaande structuur van de omgeving. Wethouder Engberts: ‘’Een bijzonder mooie uitbreiding voor de gemeente Oldebroek, een nieuwe plek voor jong en oud, die voldoet aan de invulling van het gebied met een goede mix aan woningen.’’

Waarom nieuwbouw?

In Oosterwolde valt ongeveer een kwart van de woningen onder de sociale huursector. De nieuwe woningen worden volgens de laatste maatstaven en technieken gebouwd, waardoor de isolatie beter is en stookkosten veel lager zullen zijn dan bij een huis van tien jaar of ouder. Fijn Wonen realiseert de woningen middels het ‘bouwen-in-één-dag’ principe. Per dag wordt er een complete woning geplaatst, voorzien van sanitair en installaties. ‘’Alle elementen komen uit de fabriek en op deze manier kan er supersnel op locatie gebouwd worden. Zo maken we wonen voor iedereen betaalbaar, comfortabel, toekomstbestendig en daarnaast zien de wijken en buurten die we realiseren er hartstikke mooi uit’’, aldus Jan Herm Bouwhuis.

Laatste woning Zuyderzee aan de Dijk opgeleverd

Zuyderzee-aan-de-Dijk-scaled-1
Lees het gehele artikel

Donderdag 3 maart de laatste woning in het project Zuyderzee aan de Dijk feestelijk opgeleverd door Van Wijnen. Wethouder Wim de Jong van de gemeente Bunschoten overhandigde een symbolische sleutel aan de nieuwe bewoners. Zuyderzee aan de Dijk is het laatste deelproject van het project Zuyderzee Wonen, dat inclusief nieuwe haven en boulevard aan de rand van Spakenburg is verrezen. Van Wijnen heeft dit project gerealiseerd in samenwerking met Jan Hopman Ontwikkeling. 

Zuyderzee aan de Dijk

De 37 woningen van Zuyderzee aan de Dijk vormen letterlijk het sluitstuk van de bebouwing aan de rand van Spakenburg. De 17 hoek- en rijwoningen en de 20 terraswoningen liggen voor een groot deel aan de dijk, waarbij een aantal terraswoningen vanuit de woonkamer op de eerste etage een geweldig uitzicht heeft over het Randmeer. De terraswoningen vormen als het ware een bastion richting het water. De architect heeft zich hierbij laten inspireren door de resten van oude verdedigingswerken die ter plaatse gevonden zijn. Deze woningen sluiten aan op de eerdere bebouwing in project Zuyderzee, met gevarieerde gevels en diversiteit in materialen.

Nieuwbouw op deze locatie bijna ten einde

Met Zuyderzee aan de Dijk komt er een einde aan de complete metamorfose van dit stukje Spakenburg. Na aanleg van de nieuwe jachthaven met een nieuwe locatie voor de watersportvereniging, de bouw van de boulevard met prachtige appartementen, de watervilla’s in de haven en de complete wijk met eengezinswoningen, is dit de laatste locatie die nog om een nieuwe invulling vroeg.

Ontwikkelaar Marc Mastebroek is bijzonder tevreden met het resultaat. “We hebben er met heel veel plezier aan gewerkt en het is prachtig om te zien dat zoveel bewoners er hun thuis hebben gevonden. Ons motto is ‘bouwen aan ruimte voor een beter leven’ en we denken daar in Spakenburg met Zuyderzee Wonen zeker aan bijgedragen te hebben.”

De nieuwe bewoners ontvangen de sleutel uit handen van wethouder Wim de Jong en Jan Hopman

Minister de Jonge bij start bouw Westerdreefkwartier Nieuw-Vennep

Bezoek minister de Jonge Westerdreefkwartier
Lees het gehele artikel

Vandaag is Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, aanwezig geweest bij de start bouw van het project Westerdreefkwartier in Nieuw-Vennep. Het project maakt deel uit van het masterplan Pionier-Bolsterrein. Dit gebied verandert de komende jaren van een bedrijventerrein in een gemengd woon-werkgebied.

Van Wijnen is de projectontwikkelaar en bouwer van Westerdreefkwartier. Frank Klomp, directeur Projectontwikkeling bij Van Wijnen deelde een toelichting over het plan met de minister. “Als eerste initiatiefnemer realiseren wij straks 96 koopwoningen en 40 sociale huurwoningen, inclusief parkeergarage in dit transformatiegebied. Hiermee leveren wij, samen met Ymere, een belangrijke bijdrage aan de grote vraag naar woningen in de Gemeente Haarlemmermeer.” vertelt Klomp. De koopwoningen zijn reeds verkocht.

Om veel betaalbare woningen te kunnen bouwen, heeft de gemeente extra geld van het Rijk gekregen. “Zonder dat extra geld kunnen we niet zoveel betaalbare woningen bouwen”, benadrukt Nobel. “En juist daar is nu een grote behoefte.” De minister kon dat alleen maar beamen.

Het werkbezoek werd afgesloten bij Wilma Wonen, die ook een belangrijke bijdrage zal leveren aan de realisatie van de woningen. Daar werd de minister bijgepraat over de verdere ambities van de gemeente Haarlemmermeer.

Klimaatadaptief bouwen – aansluiting zoeken bij de natuur

Elburg woning boerderij
Lees het gehele artikel

Onze missie is ‘samen bouwen aan ruimte voor een beter leven’. Onder ‘leven’ verstaan we naast de mens, nadrukkelijk ook de natuur. Daarom zoeken we steeds naar oplossingen om haar een handje te helpen. De natuur kun je namelijk niet dwingen. Maar het inspireert ons wel om te komen met nieuwe oplossingen. En het mooie is, de mens wordt er ook gelukkiger van!

De plek bepaalt de oplossingen. Daarom bekijken we bij ieder project weer wat er nodig is om een mooie aansluiting te vinden. Zandgrond laat bijvoorbeeld water goed door. Daardoor heb je daar minder last van wateroverlast bij een flinke bui. Kom je meer in de polder? Dan heb je te maken met kleigrond. Klei laat water juist niet goed door. Dan moet je bijvoorbeeld werken met ‘wadi’s’.

Leuk weetje:
Oorspronkelijk is wadi een Arabisch woord voor ‘vallei’ of ‘greppel’.
In Nederland heeft een extra betekenis en is het de afkorting voor Water Afvoer Drainage en Infiltratie.

De klimaatadaptieve versus de klassieke woonwijk

Een klimaatadaptieve wijk hoeft helemaal niet duurder te zijn dan bijvoorbeeld een Vinex-wijk. Zeker wanneer je er vanaf de tekentafel rekening mee houdt. De belangrijkste aspecten voor de nieuwe klimaatadaptieve woonwijk zijn:

  • ruimte voor klimaatadaptatie door het aanleggen van wadi’s
  • rekening houden met hittestress door aanleggen van groen in de vorm van bomen en grasvelden
  • verrijking van biodiversiteit door aanplanten van diverse vaste planten

Naast klimaatadaptatie is er ook veel aandacht voor het energetische vraagstuk. Op woningniveau werken wij vanuit de zogenaamde ‘trias energetica’. Daarbij volgen we deze drie stappen:

  • Stap 1: zo goed mogelijk isoleren
  • Stap 2: zo min mogelijk installaties toevoegen aan de gebouwen
  • Stap 3: zorgen dat de installaties duurzame energie gebruiken.

In de planvorming kijken we bijvoorbeeld naar de oriëntatie van woningen. Hoe meer we een dakvlak op het zuiden kunnen oriënteren, hoe minder zonnepanelen er nodig zijn om dezelfde hoeveelheid stroom op te wekken. Op deze manier is minder materiaal nodig en creëren we een win-win situatie. Door deze aanpak komen we tot woningen én uiteindelijk wijken die energiezuinig en klimaatadaptief zijn.

Klimaatadaptief zorgt voor blije bewoners

Het mag duidelijk zijn dat dat klimaatadaptief bouwen een meerwaarde biedt aan de natuur. Maar wat doet het met de bewoners? Onze ervaring is dat de bewoners genieten van de grote hoeveelheid flora en fauna. Ook zien we vaak een kettingreactie: mensen gaan zelf actief aan de slag en denken mee over wat voor klimaatkansen er nog liggen. We zien mensen die zelf insectenhotels maken of groene daken aanleggen. Daarbij zorgen de mooie natuurplekken voor levendigheid in de wijk. Bijvoorbeeld omdat ze ruimte bieden elkaar te ontmoeten, om te sporten of voor bijvoorbeeld buitenhobbies.

Luister de podcast: Huisje, boompje, wadi van Bouwend Nederland. Hierin spreken hosts Iman de Vries en stedenbouwkundige Nanda Sluijsmans met onze collega Marc Mastebroek over klimaatadaptief bouwen.

Oplevering eerste koopwoningen Havenkade Dronten

Haverkade-oplevering-studiomose-5-scaled-1
Lees het gehele artikel

Eerste koopwoningen Havenkade Dronten opgeleverd

Op dinsdag 18 januari 2022 overhandigde Chantal Visser, commercieel manager bij Van Wijnen Lelystad, de sleutel aan Dennis Harpe. Hij is de nieuwste bewoner van een gloednieuwe koopwoning aan Havenkade Dronten. In totaal ontwikkelen en bouwen we 115 koopwoningen aan Havenkade waarvan de eerste zeven rijwoningen deze week zijn opgeleverd.

In juli 2021 startte de bouw van de eerste 56 koopwoningen aan Havenkade Dronten, waaronder 34 appartementen, 15 gezinswoningen en 7 rijwoningen. Deze laatste 7 nieuwbouwwoningen zijn als eerste klaar. De bewoners ontvangen deze week de sleutel. Dennis Harpe is een van de trotse eigenaren van een drielaagse rijwoning. Dennis vertelt ‘Ik was al een tijdje op zoek naar mijn eerste koopwoning in Dronten. Als geboren Drontenaar wilde ik graag verhuizen binnen mijn eigen woonplaats. Ik was blij verrast toen ik een optie kon nemen op een rijwoning aan Havenkade. Het plekje is echt uniek in Dronten. Ik kan niet wachten om er te wonen!’

Nieuwe starterswoningen

Chantal Visser overhandigde een symbolische sleutel van anderhalve meter aan Dennis Harpe.‘Ook in Dronten is de vraag naar starterswoningen erg groot,’ weet Chantal Visser. ‘Met deze zeven rijwoningen aan Havenkade maakt Van Wijnen het voor starters zoals Dennis mogelijk om te verhuizen naar een eerste koopwoning binnen hun eigen woonplaats.’

Chantal Visser

Commercieel manager Lelystad

Ook in Dronten is de vraag naar starterswoningen erg groot,’ weet Chantal Visser. ‘Met deze zeven rijwoningen aan Havenkade maakt Van Wijnen het voor starters zoals Dennis mogelijk om te verhuizen naar een eerste koopwoning binnen hun eigen woonplaats.’

Nieuw woningaanbod

Een toekomstig woningaanbod aan Havenkade Dronten is in ontwikkeling. Aan de kade komen rijwoningen en appartementen en aan de noordzijde komen watervilla’s. Op dit moment zijn we samen met de architecten van De Zwarte Hond bezig met de laatste fase van de ontwerpen. Wanneer hier een akkoord op is gegeven door het kwaliteitsteam van de gemeente Dronten kunnen de verkoopstukken klaargemaakt worden.

28 nieuwe woningen in Parkwijk Lelystad

impressie parkwijk vogelvlucht
Lees het gehele artikel

Nu in verkoop: 28 PPO-woningen in Parkwijk

Keuzevrijheid staat centraal in Parkwijk Lelystad. Dat komt grotendeels doordat de kopers veel zeggenschap hebben in hoe hun woning eruitziet. In Parkwijk zijn er al ruim vijftig woningen opgeleverd en worden er momenteel zeventien woningen gebouwd, waarvan een groot deel bestaat uit Projectmatig Particulier Opdrachtgeverschap (PPO) woningen. Bij deze woningen hebben kopers buitengewoon veel zeggenschap. Door de talrijke variaties en grote mate van keuzevrijheid zit er altijd een woning tussen die aansluit op de wensen. Wegens het succes van de PPO-woningen zijn er vanaf 18 november opnieuw 28 PPO-woningen in Parkwijk in verkoop gegaan. Hier kunnen kopers kiezen tussen een twee-onder-een-kapwoning of een rijwoning. En deze types variëren weer in woningbreedte, aantal woonlagen, kapvorm en gevelstijl.

Keuzevrijheid

Als koper kun je dus zelf je unieke woning samenstellen tegen de kosten van een projectmatig gebouwde woning. Dat maakt een PPO-woning zo uniek. Kopers kiezen een bouwnummer waar al vast staat wat de breedte is en of de woning een plat of schuin dak heeft. Zij hebben de vrijheid om de woning verder samen te stellen bijvoorbeeld door te kiezen voor een uitbouw van 1,5 meter van de achtergevel, bij een schuin dak te kiezen voor een tuitgevel of dakkapel en bij een plat dak te bepalen of de woning twee of drie woonlagen heeft. Daarnaast kiezen zij hoe de woning er van buiten uitziet. Samen met een architect ontwerpen kopers de gevelstijl en maken ze hun woning echt uniek.

Fijn Wonen

In Parkwijk worden voor het eerst Fijn Wonen-woningen aangeboden waarbij particuliere kopers het laatste woord hebben. Helemaal volgens de gedachte achter het PPO-concept. De 28 eengezinswoningen van Fijn Wonen onderscheiden zich door comfort, toekomstbestendigheid, korte bouwtijd en natuurlijk betaalbaarheid.

Door de diversiteit in woningen en keuzes krijgt Parkwijk een veelzijdig en gevarieerd straatbeeld, waar bijna ieder huis er anders uitziet.

Bataviahaven door de bril van de uitvoerders

IVH-3378-20211006-1-scaled-1
Lees het gehele artikel

De aanblik van de jachthaven in Lelystad verandert de komende jaren spectaculair door de realisatie van nieuwbouwplan Bataviahaven. Na het eerste, markante blok ruim tien jaar geleden, ontwikkelt en bouwt Van Wijnen nu ook de tweede fase. Een mooi en bijzonder project voor hoofduitvoerder Johannes Krekt en assistent-uitvoerder Sebastiaan van der Laan. We keken een middag met hen mee en leerden hoe zij het bouwplan aansturen.

Op de bouw vallen we met onze neus in de boter en maken we kennis met de hectiek waar uitvoerders soms mee te maken hebben. Het is herfst, de regen valt deze dag bij tijd en wijle met bakken uit de lucht en dat leidt op meerdere plekken in het land tot wateroverlast. Ook in Bataviahaven. Johannes en Sebastiaan zijn drukdoende. De ene met de telefoon in de hand, de andere met een kitspuit. ‘We hebben flinke lekkage vanaf de bovenste verdieping in een schacht naar de begane grond’, vertelt Johannes met een diepe zucht. ‘Niet fijn, maar we lossen het op. Het is een kwestie van meteen in actie komen en de jongens op de vloer helpen. Wij zijn niet het type uitvoerders dat achteroverleunend in de keet blijft kijken hoe anderen een probleem oplossen. Nee, handen uit de mouwen en aan de bak als één team.’ Daarna nuchter: ‘De ervaring leert: het komt altijd weer goed.

Kleur aan het werk

Welkom in het leven van een uitvoerder, lijken beide mannen glimlachend te zeggen als de rust is weergekeerd en het zonnetje letterlijk weer schijnt over de bouwplaats aan de jachthaven van Lelystad. Het zijn juist deze dagen die kleur geven aan hun werk. Bovendien, wie heeft er nou zo’n werkplek aan het water. Hier in Bataviahaven bouwen zij aan een nieuwe skyline van Lelystad, een ambitieus nieuwbouwplan van uiteindelijk vijf woonblokken. Van Wijnen Lelystad ontwikkelde en bouwde ook al het eerste deel ruim tien jaar geleden. Het tweede heeft een vergelijkbare, markante uitstraling met 78 appartementen, 19 grondgebonden woningen, een parkeergarage, horeca en winkels. Het is een prestigieus project op een prachtige locatie. Wie hier straks woont, is verzekerd van een droomuitzicht over het Markermeer.

Dat vindt Sebastiaan ook. Regelmatig pakt hij zijn drone om van de andere kant van de havenkom prachtige beelden te maken van de voortgang in de bouw. ‘De steigers aan het havenfront hebben we recent weggehaald en dan zie je ineens het gedetailleerde metselwerk tevoorschijn komen. Alsof je tovert. Het gevelwerk is een van de grote uitdagingen in dit project. Zeker 320.000 stenen verwerken we met veel detaillering. Dat volgen we nauwgezet, want alles moet perfect aansluiten.’ Lopend over de bouw zie je hem genieten van het werk. Tot voorkort was hij werkvoorbereider en deed hij veel computerwerk. In coronatijd ook veel vanuit huis. ‘Ik maak nu mijn eerste stappen in het uitvoerdersvak en dat voelt goed. Ik wil op de bouw zijn, met de voeten in de modder, daar waar de uitvoering plaats vindt. Thuis en ook op kantoor merkte ik dat ik niet gelukkig werd, al ging het werk me goed af. Het is mooi dat je bij Van Wijnen de kans krijgt om je te ontwikkelen in de richting van je eigen ambities.’

Een van de dronefoto’s van Sebastiaan

Het beste naar boven

Johannes begeleidt hem als uitvoerder, al heeft iedereen in het team zijn eigen taken. Johannes: ‘Ik ben wel eindverantwoordelijk, maar ik zie mezelf niet als hoofd van de groep. Zo’n top-down-houding is niet van deze tijd. Met de project- en werkvoorbereiders, projectleider, assistent-uitvoerders en kopersbegeleider vormen we een jong en enthousiast team. We halen het beste in elkaar naar boven, laten elkaar niet zwemmen en gooien niks over de schutting. Ik ben trots op hoe we het samen doen hier, na best wat personeelswisselingen in het begin. Dat is niet ideaal voor de informatieoverdracht, maar de bouw loopt eigenlijk heel goed. Behalve vandaag dan even, zegt hij lachend. Calamiteiten heb je nodig om te leren en er te staan als het nodig is.’

Johannes is met zijn 33 jaar nog zeker geen oude rot in het vak, maar heeft als uitvoerder toch al behoorlijk wat meters gemaakt. ‘Ik heb geen last van stress als het even tegenzit. In de bouw heb je altijd te maken met tegenvallers waar je mee om moet gaan. Ik heb al heel wat grote werken gedaan en geleerd om rustig te blijven, los te laten en knopen door te hakken op beslissende momenten. Elke ochtend om 7.00 uur praten we elkaar bij over actiepunten en werken we ons planbord bij. Ik kan niet zonder dat bord. Het werkt beter dan gespreksverslagen op papier. We evalueren ook continu. Wat gaat goed, waar moeten we scherper zijn, hoe kunnen we het nog beter doen. Daarna gaan we aan de slag, als het moet soms zes dagen per week

Creatief zijn

Vanuit de keet kijkt hij op de bouw en wijst op het terrein recht onder zijn raam. Het lijkt een ruim bouwterrein, maar dat valt tegen. ‘Logistiek gezien moeten we creatief zijn. Aan de ene kant zitten we maar een paar meter van de bouw uit de eerste fase. Aan de andere kant –  waar nu nog een kraan staat – moeten we het terrein binnen een paar dagen leeg hebben voor de invoer van de nutsvoorzieningen. En daar hebben we dan een week voor. Het komt doordat we hier bouwen op een dijk, direct aan het Markermeer. In het stormseizoen van half oktober tot half maart mag je hier nog geen kleine sleuf graven om de stabiliteit van de dijk te behouden.’

Grote A0-kaarten aan de muur tonen gedetailleerde planningen, impressies laten het eindresultaat zien waar de mannen naar toe werken en de foto’s van Sebastiaan tonen de verschillende fases in het werk. Gevraagd naar het mooie van hun werk als uitvoerder, vindt Johannes de diversiteit in het werk mooi. ‘We zijn tijdens de bouw eigenlijk een klein, dynamisch bedrijfje dat we zelf vormgeven en waarin we schakelen op alle niveaus. Op het ene moment stuur je een Bulgaarse vlechter aan, daarna spreek je de financiën door met de directie of opdrachtgever. Het is soms schakelen in een paar seconden.’ ‘Elk werk is op zijn eigen manier weer uniek’, zegt Sebastiaan. ‘Ik vind het ook gaaf dat we in het begin ergens komen waar alleen een leeg bouwterrein is en waar we na maanden keihard werken een fijne woonplek voor de bewoners achterlaten.’

Een mooie woonplek wordt het zeker. Of het nou ruim huurappartement is, een luxe penthouse of een herenhuis met een tuintje. Er is hier voor alle generaties wat. Volgens planning wordt het appartementencomplex en de 19 woningen in het voorjaar van 2022 opgeleverd. De ontwikkeling en bouw van nog circa 30 woningen die het ‘fort’ aan de stadskant voltooien, volgt later.

Ook zo’n gave baan als uitvoerder? Bekijk onze vacatures hier.

Officiële starthandeling van eerste koopwoningen van Havenkade Dronten

Dronefoto Havenkade Dronten
Lees het gehele artikel

Op vrijdag 9 juli vond een officiële starthandeling plaats om de start bouw van de eerste koopwoningen van Havenkade Dronten te vieren. In aanwezigheid van wethouder Van Amerongen en Arjen Oosting, directeur Van Wijnen Projectontwikkeling Noord en Oost, hebben de toekomstige bewoners een message-in-the-bottle achtergelaten. De flessen werden begraven onder de fundering van hun woning. Daarnaast heeft wethouder Van Amerongen een grote gaskraan dichtgedraaid. Door deze symbolische starthandeling werd op een originele manier aandacht gegeven aan de start bouw van de eerste gasloze wijk in Dronten.

Waar vroeger het industrieterrein was, verrijst de nieuwe woonwijk Havenkade Dronten. Hier ontwikkelt en bouwt Van Wijnen in totaal 146 gevarieerde nieuwbouwwoningen. Naast de 31 NOM-huurwoningen die vorig jaar in september zijn opgeleverd, start nu de bouw van een nieuwe fase met koopwoningen. Dit zijn 34 appartementen van De Silo, 15 gezinswoningen van Demeter en 7 rijwoningen van Tellus. De toekomstige bewoners van deze woningen werden op vrijdag 9 juli uitgenodigd voor een feestelijke starthandeling.

De kopers van de gezinswoningen en rijwoningen hadden een persoonlijk aandenken achtergelaten in een fles en deze zelf begraven onder hun de fundering van hun toekomstige woning. De aandenkens van de kopers van de appartementen werden verzameld in een grote, handgemaakte schatkist. Deze kist is begraven onder de fundering van het appartementengebouw. Na de message-in-a-bottle werd er een symbolische starthandeling verricht door wethouder Van Amerongen. Samen met Arjen Oosting draaide wethouder Van Amerongen de gaskraan letterlijk dicht. Op deze manier werd de eerste gasloze woonwijk van Dronten feestelijk ingeluid.

In plaats van een gasaansluiting hebben alle woningen van Havenkade een warmtepomp. Daarnaast zijn ze voorzien van vloerverwarming en goede isolatie. Met zulke duurzame en energiezuinige woningen is de wijk klaar voor de toekomst. Wie nog een nieuwbouwwoning aan Havenkade zoekt, heeft geluk: er zijn nog enkele koopappartementen van De Silo beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie kijken op de website www.wonenaanhavenkade.nl.

Lees hier meer over Havenkade

Start verkoop 18 halfvrijstaande woningen Duin en Water Lelystad

Vogelvlucht Duin en Water Lelystad
Lees het gehele artikel

Midden in het duinlandschap van Houtribhoogte in Lelystad komt het nieuwbouwproject Duin en Water met in totaal 122 nieuwbouwwoningen. In de eerste fase ontwikkelt en bouwt Van Wijnen 44 halfvrijstaande en vrijstaande woningen waarvan er sinds dinsdag 20 april 18 halfvrijstaande woningen in verkoop zijn gegaan. Duin en Water biedt kopers een uniek woonconcept het is hier mogelijk om in een groeiwoning in een rustige en natuurrijke omgeving te wonen.

Direct achter de dijk van het IJsselmeer, ter hoogte van jachthaven Deko Marina in Lelystad, ligt woonpark Houtribhoogte. Deze locatie te midden van een groot duingebied krijgt een nieuw deelplan: Duin en Water. Het hele terrein van 24 hectare is gemeenschappelijk eigendom van alle bewoners en wordt beheerd en onderhouden door een stichting. De bewoners hebben hier een heel park als gezamenlijke achtertuin.

‘Sinds dat corona intrek heeft genomen, zien we andere trends op de woningmarkt,’ vertellen De Boer Makelaardij, Kam & Bronotte makelaars en Van der Linden Makelaardij. ‘Mensen vinden het minder belangrijk dat werk dicht bij hun woonplek is door de mogelijkheid om thuis te werken. Daarnaast zoeken ze steeds vaker naar een woning dicht bij de natuur. Door deze verschuiving is er meer interesse in woningen in het groene en waterrijke Lelystad. Ook is de vraag naar nieuwbouw op deze plek erg groot, dit komt enerzijds door de enorme schaarste op de markt en anderzijds doordat mensen duurzamer willen wonen. Bij Duin en Water zien we deze grote belangstelling terug.’

Start verkoop

Op dinsdag 20 april 2021 is Van Wijnen Projectontwikkeling gestart met de verkoop van de eerste 18 halfvrijstaande woningen. In deze zogeheten groeiwoningen bepalen de kopers zelf door de vele op- en aanbouwmogelijkheden hoe hun woning eruitziet. Het is mogelijk om de tweelaagse basiswoning te laten groeien met bijvoorbeeld een extra woonlaag, levensloopgeschikte aanbouw, stenen garage of een dakterras. Vanzelfsprekend zijn de woningen duurzaam en uitgerust met een warmtepomp en vloerverwarming. Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 7 mei 12.00 uur inschrijven voor een woning via de website www.duinenwaterlelystad.nl.

Nieuwe bewoners Parkwijk worden welkom geheten

Nieuwe bewoners Parkwijk
Lees het gehele artikel

Afgelopen vrijdag werden de nieuwste bewoners van Parkwijk, Joop Wijngaarden en Jannie Meijerink, welkom geheten in Lelystad door wethouder Adam Elzakalai. Zij kregen naast de sleutel van hun nieuwe patiowoning ook een typisch Lelystads pakketje met producten uit de regio. Het stel woont straks in een jonge nieuwbouwwijk op loopafstand van het Stadshart van Lelystad.

Nog geen jaar geleden kregen de allereerste bewoners van Parkwijk de sleutel van hun nieuwbouwwoning. In de tussentijd is de jonge Lelystadse woonwijk gegroeid naar 53 gevarieerde woningen waarvan vandaag en gisteren zes nieuwe levensloopgeschikte patiowoningen zijn opgeleverd. Joop Wijngaarden en Jannie Meijerink zijn de trotse eigenaar van een van deze patiowoningen. ‘Hiervoor woonden we dicht bij het centrum van Almere. We vinden het heerlijk dat we in Parkwijk ook zo centraal wonen,’ vertelt Jannie Meijerink.

Oplossing voor woningtekort

Voormalig wethouder Wonen, Adam Elzakalai, overhandigde de nieuwe Lelystedelingen een pakketje met producten uit de regio. ‘Lelystad biedt mensen als Joop en Jannie de kans op wonen in een stad die zich door haar groene setting  presenteert als Hoofdstad van de nieuwe natuur en alles heeft aan stedelijke voorzieningen wat een stad aantrekkelijk maakt. Lelystad heeft de ruimte om bij te dragen aan de oplossing van het woningtekort in Nederland en staat voor een uitdagende woningbouwopgave. Die kunnen wij realiseren met voldoende variatie in woningtypen, woonomgeving en prijsklassen,” aldus de wethouder.

De wethouder vervolgt: “Met Parkwijk kiezen mensen voor wonen nabij het stadshart dat zich – zeker na corona –  ontwikkelt tot een bruisende omgeving met winkels, horeca, stadhuis, NS-station, ziekenhuis, theater en andere cultuur- en zorgvoorzieningen. Ik feliciteer de nieuwe bewoners van Parkwijk van harte met hun keuze en wens bouwer en ontwikkelaar Van Wijnen succes bij de realisering van de volgende fase van Parkwijk.”

130 nieuwbouwwoningen

In totaal ontwikkelt en bouwt Van Wijnen ongeveer 130 woningen in Parkwijk. De wijk staat betekend als een autoluwe buurt met hofjes en slenterstraatjes. Parkwijk kent een grote variatie aan woningen en een divers straatbeeld. Dit laatste wordt grotendeels bepaald door de bewoners zelf. Zo ontwerpen de kopers van de zogeheten Projectmatig Particulier Opdrachtgeverschap (PPO) woningen samen met een architect hun huis naar eigen wens.

Start bouw woningen aan Havenkade

Impressie woningen en parkje nieuwe woonwijk Havenkade Dronten
Lees het gehele artikel

De nieuwe woonwijk Havenkade Dronten is volop in ontwikkeling. Op het voormalige industrieterrein ontwikkelt en bouwt Van Wijnen in totaal 113 gevarieerde nieuwbouwwoningen, waarvan de eerste 31 huurwoningen al zijn gebouwd. Als vervolg hierop kondigt Van Wijnen nu de start bouw af van de eerste 22 koopwoningen.

Waar vroeger de graansilo’s het beeld bepaalden, staan sinds afgelopen jaar de eerste vijf rijen met huurwoningen aan Havenkade Dronten. Deze zomer komen daar 22 koopwoningen bij. In juni of juli start namelijk de bouw van zeven rijwoningen, veertien twee-onder-een-kapwoningen en een vrijstaande woning. ‘We zijn trots dat we de start bouw van de eerste koopwoningen van Havenkade kunnen afkondigen,’ vertelt Simone Hoekstra, verkoopmanager bij Van Wijnen Projectontwikkeling. ‘De woningen op deze locatie zijn flink in trek. De zeven rijwoningen waren zelfs in een week uitverkocht.’

In totaal ontwikkelt en bouwt Van Wijnen 113 gevarieerde nieuwbouwwoningen in verschillende fases aan Havenkade Dronten. ‘In de eerste fase zijn ook 34 appartementen in verkoop gegaan. Deze appartementen zijn voor 50% verkocht, daarom is ook de start bouw van deze woningen bijna in zicht. Dit voorjaar maken we meer bekend over het volgende aanbod aan de kade,’ aldus Simone Hoekstra. 

Havenkade staat ook wel bekend als de eerste gasloze wijk van Dronten. Alle woningen zijn uitgerust met vloerverwarming, goede isolatie en uiteraard een warmtepomp. Hiermee zijn ze klaar voor de toekomst.

Bekijk hier meer van onze vestiging in Zwolle

Lees ook: Juni start bouw appartementengebouw aan Havenkade Dronten en Gasloos wonen aan Havenkade Dronten

Impressie woningen nieuwe woonwijk Havenkade Dronten

Kunst van Outsider Art op bouwplaats The Cube in Utrecht Overvecht

Kunst van Outsider Art op bouwplaats The Cube groep mensen
Lees het gehele artikel

Op het Van Wijnen-bouwproject ‘The Cube’ in Utrecht Overvecht is vanaf vandaag prachtige kunst te zien van vijf ‘Outsider Art’ kunstenaars met een verstandelijke of psychische beperking. De kunstdoeken hangen op de hekken aan de hoek Zamenhofdreef/Brailledreef. Dit is het eerste bouwproject in het land waar de kunst van deze kunstenaars te zien is.

De kunstdoeken zijn gemaakt in een samenwerking tussen Van Wijnen, sociaal adviesbureau Maaike Kluft, Reinaerde atelier ‘De Wijde Doelen’ in Utrecht, Galerie Atelier de Herenplaats in Rotterdam en Kijkoor Eemnes (onderdeel van Sherpa). Met deze doeken worden de talenten van vijf Nederlandse outsider kunstenaars letterlijk naar buiten gebracht en worden zij gezien vanwege hun talent in plaats van hun beperking.

“Op deze manier worden onze bouwplaatsen leuk om naar te kijken én een plek van betekenis.”, zegt Anneke Lips van Van Wijnen. “Al vanaf de ontwikkeling van dit project omarmen we samen met onze samenwerkingspartners IC Netherlands, The FIZZ en Gemeente Utrecht maatschappelijke initiatieven om de buurtbewoners in Overvecht te betrekken bij de bouw van dit project. Bijzonder dat de kunst van een bewoner uit Overvecht nu op onze bouwplaats prijkt en omwonenden hiervan kunnen meegenieten.”

Een wijk met een verhaal

Wijk dronefoto
Lees het gehele artikel

Aan de noord-oostkant van Elburg verrijst momenteel een geheel nieuwe wijk: de Dijkjes. De stedenbouwkundige structuur is gebaseerd op bestaande landschappelijke elementen en een fictief historisch verhaal. “Op die manier ontstaat hier een prettige woonomgeving met een dorps karakter”, aldus Walter van de Veen, projectontwikkelaar bij Van Wijnen.

Van Wijnen realiseert met de Dijkjes een wijk met een dorps karakter

Tekst: Stedenbouw uitgave 764, Henk-Jan Hoekjen

Eenvormigheid is de laatste jaren in stedenbouw en architectuur bepaald geen aanbeveling meer. Vanuit de gedachte dat woongenot en leefbaarheid gebaat zijn bij diversiteit en groen krijgen woongebieden steeds vaker een gevarieerde aanblik. In Elburg wordt momenteel gewerkt aan de realisatie van een wijk waarin de behoefte aan een prettig ogende diverse en duurzame woonomgeving op een bijzondere manier gestalte krijgt: de Dijkjes.

De stedenbouwkundige structuur is gebaseerd op bestaande landschappelijke elementen en een fictief historisch verhaal.

Walter van de Veen, Projectontwikkelaar Van Wijnen

De nieuwe wijk zal uiteindelijk 227 woningen omvatten, waarvan 40 procent sociale huurwoningen. De Dijkjes wordt in drie fasen aangelegd. Fase 1 van het project is inmiddels afgerond. Op dit moment wordt gewerkt aan fase 2, waarna volgend jaar fase 3 volgt. “Naar verwachting ronden we het project eind 2021 af”, zegt Walter van de Veen, projectontwikkelaar bij Van Wijnen. “De Dijkjes is ontstaan vanuit een samenwerking met woningcorporatie Omnia Wonen uit Harderwijk en Zondag Ontwikkeling uit Tiel”, vertelt hij. “De belangrijkste uitgangspunten bij de wijk waren het duurzame karakter en de dorpse opzet.”

Karakteristieke stijl

Het ontwerp van de stedenbouwkundige structuur kwam voor rekening van Luc Bos. Hij bedacht het fictieve historische verhaal van een door de eeuwen heen gegroeid dorp. Dit narratieve uitgangspunt bood de mogelijkheid om de reeds bestaande landschappelijke elementen zoals een houtwal en een watergang in het stedenbouwkundige plan te incorporeren. Bovendien kon op die manier het beoogde dorpse karakter op een mooie manier gestalte krijgen. “Het verhaal is gebaseerd op de organische groei van het dorp rondom een brink”, legt Van de Veen uit, wijzend op een viertal afbeeldingen van het dorp in verschillende stadia van de fictieve historische ontwikkeling. “De brink zal een belangrijke centrale open ruimte blijven in de Dijkjes. Daaromheen zijn huizen geplaatst in verschillende stijlen en materialiseringen. De woningen zijn ontworpen door FIER Architecten uit Nijkerk en Venster Architekten uit Gouda.”

“Op enkele punten in de wijk zijn karakteristieke woningen geplaatst – de zogenoemde ‘stabilizers’ – die een bepaalde ambachtelijke functie uit het door Luc Bos ontwikkelde verhaal uitbeelden”, vervolgt Van de Veen. “Zo is er bijvoorbeeld een herberg, boerderij erf, smederij en het huis van de dijkgraaf – dat daarom wat hoger staat. Deze onderdelen van de wijk, die telkens in karakteristieke stijl ontworpen zijn, geven het ‘historische’ verhaal van de wijk nog meer cachet.

Duurzaam en betaalbaar wonen

Ook duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt bij dit project. Dit komt tot uiting in tal van facetten. Zo zijn er in de wijk bijvoorbeeld nestkasten aangebracht, is er volop aandacht voor gevarieerd groen met lokale plantsoorten en maatregelen voor klimaatadaptatie.  De woningen blinken uit in duurzaamheid. “De huurwoningen worden gebouwd volgens het principe van Nul op de Meter en de koopwoningen zijn uitgevoerd als EPC-0”, aldus Van de Veen. “Het is de kracht van Van Wijnen dat het ons gelukt is om dankzij ons geïndustrialiseerde woonproduct Fijn Wonen in een relatief korte tijd betaalbare, comfortabele, duurzame woningen te maken in een prachtige wijk.” Overigens kun je dat volgens Van de Veen als ontwikkelaar en bouwbedrijf nooit alleen. “Dit mooie voorbeeldproject kunnen we alleen succesvol uitvoeren dankzij de samenwerking met alle andere betrokken partijen.”

Nieuwbouwwijk De Dijkjes in Elburg telt ruim 227 koop- en sociale huurwoningen

De Dijkjes Dronefoto
Lees het gehele artikel

Elburg krijgt er een compleet nieuwe woonwijk bijOp de grote uitbreidingslocatie aan de noordoostkant van Elburg verrijst de komende jaren De Dijkjes. Hier worden in totaal 227 woningen gebouwd waar kopers en huurders hun nieuwe thuis zullen vinden. De gemeente Elburg is blij met de nieuwe woningen maar bekent dat het nog niet genoeg is om iedereen in Elburg aan een huis te helpen.

Zaterdag 25 januari waren de kopers van de eerste fase uitgenodigd voor een Meet and Greet op de bouwplaats. In nagebouwde historische sfeer werd het ‘verhaal van De Dijkjes’ verteld door de stadsomroeper van Elburg. Twee lakeien zongen met de kopers het buurtlied van De Dijkjes en nodigden wethouder Sneevliet, Monique Govers van Omnia Wonen en Anno van der Werf van Van Wijnen Harderwijk uit om de nieuwe wijk in te luiden met een oorverdovend kanonschot.

137 koopwoningen en 90 Fijn Wonen huurwoningen

De Dijkjes is met de gemeente Elburg ontwikkeld door Van Wijnen Projectontwikkeling en omvat koop- en huurwoningen. De bouw van de koopwoningen neemt Van Wijnen Harderwijk voor haar rekening en de huurwoningen die Omnia Wonen afneemt realiseert Fijn Wonen.

De belangstelling is groot, zo bleek bij de verkoop van de eerste fase koopwoningen en kavels. Binnen iets meer dan een maand werden alle woningen en bijna alle kavels in deze eerste fase al verkocht. De bouwwerkzaamheden zijn in 2019 gestart. De huurders kunnen binnenkort al hun nieuwe woning betrekken, terwijl de koopwoningen waarschijnlijk in het tweede kwartaal van 2020 opgeleverd worden. De verkoop van fase II in De Dijkjes gaat naar verwachting half februari van start. Belangstellenden voor de koopwoningen vinden op de website www.dedijkjeselburg.nl meer informatie.