Tag Archives: woningcorporatie

Goedkoper, duurzamer en sneller (ver)bouwen door optimaal samenwerken

Ondertekening ketensamenwerkingsovereenkomst UWOON
Lees het gehele artikel

Goedkoper, sneller en duurzamer (ver)bouwen. Dat is wat woningcorporatie UWOON, Salverda Bouw, Van Wijnen en Mateboer Groep willen bereiken met een langdurige, duurzame samenwerking. Daarom tekenden we op maandag 21 november een ketensamenwerkingsovereenkomst voor onderhoud- en investeringsprojecten.

Daarmee wordt de samenwerking tussen alle partijen zo geoptimaliseerd dat er als het ware als één grote organisatie wordt gewerkt. Daardoor kan er op tijd en kosten bespaard worden. Een betere aanpak leidt dan tot meer tevreden bewoners.

Vroegtijdig betrekken
Bij deze samenwerking komen partners al bij de eerste gedachteontwikkeling over woningverbeteringen samen. Om zo vroegtijdig in gesprek te gaan over de huidige situatie, het budget en wat met dat budget mogelijk en gewenst is. Vervolgens wordt iedereen op de eigen specialiteit ingezet en volgt een gezamenlijk plan van aanpak. Dit is efficiënt en optimaliseert de inzet van mensen en middelen. Gevolg: het project duurt korter en de uitvoering is goedkoper.

Oog voor de bewoner
Bij alles wat de partners doen, is er oog voor de bewoners. Een belangrijk onderdeel van het werk is het vroegtijdig betrekken van bewoners bij de werkzaamheden en het maken van de plannen.

Verbeterteam
De samenwerking van de partners is niet nieuw. Al sinds 2018 werken de vier partijen samen. Deze samenwerking is nu verlengd met vijf jaar. Waar in het verleden vooral kosten- en technische afspraken werden gemaakt is bij deze nieuwe overeenkomst naar het totale proces gekeken. Om te blijven leren, verbeteren en innoveren komt periodiek een verbeterteam bij elkaar om de samenwerking te evalueren.

Officiële opening Bouwcollege Wielewaal  

Lees het gehele artikel

Vorige week opende wethouder Chantal Zeegers officieel het Bouwcollege Wielewaal; de plek waar leerlingen van Rotterdamse praktijkscholen het bouwvak in de praktijk leren. Met de opening van het Bouwcollege op de bouwlocatie van de Wielewaal krijgt het sociale karakter van de wijk extra betekenis.  

Over het Bouwcollege Wielewaal 

Op het Bouwcollege Wielewaal leren jongeren uit het praktijkonderwijs, vaak nog geen 18 jaar oud, de fijne kneepjes van het vak. De leerlingen hebben hier een eigen bouwkeet waar ze praktijklessen krijgen. In de naastgelegen loods voeren ze praktijkopdrachten uit onder begeleiding van een docent en een vakman van Van Wijnen. Daarnaast lopen ze onder begeleiding van een leermeester stage op de bouwplaats. Zo leren ze het vak écht in de praktijk. 

Werken aan een gemengde, vitale stadswijk 

BPD ontwikkelt de nieuwe woonwijk ‘Allemaal Wielewaal’. De Wielewaal heeft een bijzonder karakter. Van oudsher staat de wijk bekend als vroeg-naoorlogse wijk met een sterke gemeenschapszin: zorgen voor en door elkaar. In de wijk wordt de komende jaren flink gebouwd door Van Wijnen Stolwijk. De oude (nood)woningen zijn na 70 jaar echt op en worden vervangen door sociale huurwoningen, middenhuur- en koopwoningen. Daardoor verandert de bewonerssamenstelling. Uiteindelijk wordt de Wielewaal een gemengde, vitale stadswijk. Wethouder Zeegers is verantwoordelijk voor Bouwen en Wonen en stimuleert vanuit haar rol de totstandkoming van vitale stadswijken met een gemixt aanbod en voorzieningen en/of ontmoetingsplekken voor jong en oud. “Het opstarten van het Bouwcollege door de ontwikkelaar en bouwer, waarbij jongeren niet alleen een vak leren, maar ook kans hebben op een baan, geeft de Wielewaal extra betekenis”, aldus wethouder Chantal Zeegers. 

Ambities die de vitale wijk versterken 

Alle betrokken partijen zijn langere tijd actief in de Wielewaal. Van Wijnen bouwt de komende jaren namelijk zo’n 675 nieuwe woningen. BPD, Van Wijnen, Learn2Work, de praktijkscholen in Rotterdam en woningcorporatie Woonstad Rotterdam zagen daardoor kansen om de vitaliteit van de wijk én omgeving te versterken. Deze partijen bundelden de krachten om midden in de wijk Bouwcollege Wielewaal te realiseren. De verbondenheid tussen bewoners van de Wielewaal was de grootste inspiratiebron. 

Herman Steenbergen (Vestigingsdirecteur Van Wijnen Stolwijk): “We moeten de komende jaren ontzettend veel nieuwe woningen bouwen in Nederland. Maar we hebben ook te maken met een schaarste op de arbeidsmarkt. Het is lastig om goede vaklieden te vinden. Door middel van het Bouwcollege Wielewaal leiden we jongeren op in de praktijk, na het behalen van hun diploma kunnen ze gelijk aan de slag in de bouw. Ook wij staan te springen om deze jongeren!” 

Op bouwlocatie het vak leren 

Het Bouwcollege Wielewaal staat op de plek waar de laatste nieuwbouwwoningen van De Wielewaal gebouwd worden. De komende 2 jaar leren jongeren van een team ervaren begeleiders het vak én wat goed werknemerschap is. Mira Groeneveld, mede-eigenaar van Learn2Work, is de onafhankelijke derde die de belangen van alle partijen behartigt. Haar doel is een succesvolle samenwerking die leidt tot het vergroten van de kansen op een baan voor praktijkschoolleerlingen. “Als je na 5 jaar de praktijkschool verlaat, heb je geen door de branche erkend diploma. Daarbij sluiten de vakvaardigheden niet altijd goed aan bij wat ervan je wordt verwacht op de werkplek. Het resultaat is dat deze jongeren niet aan een baan komen met alle gevolgen van dien. Hoe mooi is het als we het onderwijssysteem passend kunnen maken en begeleiding en lesstof aanbieden die aansluiten bij de praktijk? Op Bouwcollege Wielewaal gaat dit gebeuren.” 

Hoe werkt het in de praktijk? 

Op het Bouwcollege Wielewaal komen 4e- en 5e-jaarsleerlingen van het praktijkonderwijs. In kleine groepjes worden ze door een praktijkdocent (van de school), een vakman van Van Wijnen, een praktijkbegeleider en mentor van de school begeleid. Learn2Work geeft een 6-daagse workshop over werknemersgedrag. Samen stomen al deze partijen de leerlingen klaar tot gewaardeerde medewerkers die een goede baan hebben, een toekomst voor zichzelf op kunnen bouwen en ondertussen een bijdrage leveren aan de woningproductie van Rotterdam. En daarmee is de cirkel rond! Dat de bouwwereld er weer een paar goede vakkrachten bij heeft, is een belangrijk voordeel. 

Over De Wielewaal 

De Wielewaal ligt in Charlois, Rotterdam Zuid. Naast de 132 eerder opgeleverde sociale huurwoningen in Wielewaal-Oost, komen er in de bestaande Wielewaal ongeveer 675 woningen in een herkenbare, vriendelijke architectuurstijl die de sfeer ademt van het voormalige tuindorp.

Van Wijnen en Laurentius gaan ketensamenwerking aan

Groepsfoto Laurentius
Lees het gehele artikel

Met alle collega’s werkt woningcorporatie Laurentius dagelijks aan duurzaam wonen, passende dienstverlening en het woongeluk van hun bewoners. Om dat te kunnen doen, realiseren ze de aankomende jaren onder andere herstructurerings- en verduurzamingsprojecten bij woningen en woongebouwen met de juiste partners in de wijken.

Daarom ondertekenden directeur-bestuurder van Laurentius Jessie Bekkers en Marlijn Lodewijks onze vestigingsdirecteur Van Wijnen Breda, samen met alle andere aanwezige collega’s, op woensdag 2 november een samenwerkingsovereenkomst gericht op ketensamenwerking rondom verduurzaming en herstructurering. Hiermee formaliseerden wij met elkaar een ketensamenwerking voor meerdere projecten tot 2030. Samen gaan we werken aan continu leren en verbeteren, innovatie en effectiviteit. Om met elkaar de best mogelijke resultaten en oplossingen te bieden voor onze bewoners. Want daar doen we het uiteindelijk voor!

ondertekening Laurentius
Marlijn Lodewijks (links) en Jessie Bekkers (rechts) tekenen de overeenkomst.

Fedde van der Zee, manager vastgoed bij Laurentius: “We organiseerden een uitvoerig selectietraject van ruim een half jaar waarin we uiteindelijk vol enthousiasme en met vertrouwen kozen voor Van Wijnen. Een sterke, innovatieve en stabiele partner op het gebied van samenwerken, continu verbeteren, duurzaam en conceptueel bouwen. We kijken uit naar een fijne samenwerking”.  

Marlijn Lodewijks, vestigingsdirecteur Van Wijnen Breda: “We zijn bijzonder trots dat Laurentius ons, na een intensief selectietraject, heeft gekozen als ketenpartner. Hun vernieuwende visie op ketensamenwerking sluit aan waar wij als Van Wijnen voor staan. Samen gaan we kijken naar de opgaven die er liggen om op basis van scenario’s advies te geven over sloop-nieuwbouw of renovatie en ondersteunen we hen bij nieuwbouw ontwikkelingen. We kijken er naar uit om met Laurentius te bouwen aan betaalbare woningen en fijne buurten voor de inwoners van Breda.“

Meer weten over deze samenwerking?

Neem contact op met onze vestiging in Breda voor meer informatie over de samenwerking tussen Van Wijnen en woningcorporatie Laurentius.

Van Wijnen Sittard en Woonwenz intensiveren samenwerking

Van Wijnen Patrick Ubags
Lees het gehele artikel

Op woensdag 14 september tekenden Frank van Engelen, directeur-bestuurder van Woonwenz en Patrick Ubags, directielid Van Wijnen Sittard één ontwikkelovereenkomst en twee Turnkey overeenkomsten voor de nieuwbouw van de Julianaflat in het centrum van Venlo en voor twee nieuwbouwlocaties in Reuver. Bovendien zijn we onlangs gestart met nieuwbouw aan de Sloterbeekstraat in Venlo-Zuid. We zijn heel trots op deze intensieve samenwerking met Woonwenz. Woonwenz is de grootste woningcorporatie in de regio Venlo en heeft circa 8.300 woningen en 1.950 andere vastgoedobjecten in eigendom en beheer.

Julianaflat in Venlo

Op de plek van de Julianaflat aan de Deken van Oppensingel in het centrum van Venlo komt een nieuwe, slanke woontoren van 19 verdiepingen met 72 huurappartementen. In de nieuwe toren komen zowel sociale huurwoningen als ook enkele huurwoningen in een middensegment. Daarmee bedient Woonwenz ook de middeninkomens die niet in aanmerking komen voor huurtoeslag. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het voorlopig ontwerp. Dat wordt binnenkort voorgelegd aan de buurtbewoners, waarna de omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Voordat het zover is, moet eerst de Julianaflat (48 appartementen) en de naastgelegen 9 aanleunwoningen gesloopt worden. Dat gebeurt in november van dit jaar. Waarna de schop in het derde kwartaal van 2023 de grond in kan. De totale bouw gaat ongeveer 2 jaar duren.

Parklaan in Reuver

Op het terrein van het voormalige middelbare school BC Broekhin aan de Parklaan in Reuver gaan we eind dit jaar / begin volgend jaar starten met de bouw van 27 huurappartementen en 8 levensloopbestendige huurwoningen. Alle 35 woningen en appartementen zijn gasloos en worden als Nul-Op-de-Meter-woning uitgevoerd. Ze zijn voorzien van zonnepanelen, warmtepompen en wtw-units die zorgen voor een aangenaam binnenklimaat en nauwelijks energielasten.

Ook de woonomgeving wordt duurzaam ingericht. Tussen de woningen en het appartementencomplex wordt een woonerf aangelegd met veel groen, maar ook voldoende parkeerplaatsen. Het hemelwater wordt op eigen terrein geïnfiltreerd. Zowel de appartementen als de levensloopbestendige woningen zijn zeer flexibel en geschikt voor huurders vanaf 18 jaar tot zeer hoge leeftijd. Door deze brede doelgroep sluiten de woningen goed aan bij de huidige én toekomstige woningmarkt. 

Oppe Brik in Offenbeek

We starten gelijktijdig met een tweede project in Reuver. In de nieuwbouwwijk Oppe Brik bouwen we dertig grondgebonden huurwoningen in diverse prijsklassen. De Nul-Op-de-Meter woningen worden gebouwd op de nog lege bouwlocatie naast het spoor.

Het plan bestaat uit een mix van ruime grondgebonden huurwoningen in diverse huursegmenten. Er komen 24 levensloopbestendige huurwoningen en 6 traditionele eengezinswoningen. Hoewel Oppe Brik al een zeer gevarieerde woonwijk is, ontbreekt er nog laagbouw in het huursegment. Woningmarktonderzoek in de gemeente Beesel laat een grote behoefte zien aan woningen die geschikt zijn voor senioren, maar ook voor andere kleine huishoudens, zoals starters en alleenstaanden.

Sloterbeekstraat in Venlo-Zuid

Daarnaast bouwen we op dit moment 28 sociale huurappartementen aan de Sloterbeekstraat in Venlo-Zuid. De bouw is in juli dit jaar van start gegaan. Het gebouw krijgt de naam De Regentes. Het energie neutrale complex wordt 3 verdiepingen hoog met op de hoek een hoger gedeelte van 7 lagen. De appartementen zijn ongeveer 80 men hebben onder andere 2 slaapkamers en een inpandige berging. De appartementen zijn bedoeld voor één- en tweepersoonshuishoudens.

Duurzaamheid én betaalbaarheid staan in dit project voorop. Woonwenz houdt de huurprijzen bewust in het laagste huursegment. Daarnaast zijn de energielasten minimaal en rekenen ze géén Energieprestatievergoeding door. Hierdoor zijn de appartementen ook bereikbaar voor mensen met een krappe beurs.

Het nieuwe appartementengebouw komt op de plek waar vroeger het M&M gebouw stond, ooit een van de ‘lelijkste’ plekken van Venlo. Woonwenz en de gemeente Venlo zijn blij eindelijk een goede invulling voor deze locatie te hebben. Daarmee slaan ze twee vliegen in één klap. Een oplossing voor een ontsierend leeg terrein én een toevoeging van betaalbare woningen.

Meer informatie?

We kijken uit naar een prettige samenwerking met Woonwenz. Meer informatie over de projecten is te vinden op de website van Woonwenz.

Hof van Serviam: zorgeloos wonen in het hart van Sittard

Hof van Serviam
Lees het gehele artikel

Ooit liepen de leerlingen van het Serviam Lyceum er rond. Op die plek schittert nu alweer anderhalf jaar Hof van Serviam; het nieuwste zorgcentrum van Zuyderland. 114 woonzorgappartementen en 5 zorgwoningen met een ontmoetingsruimte en restaurant. Dit is het eerste grote nieuwbouwcomplex in Sittard dat aangesloten is op het Groene Net en daarmee geheel gasloos. We hebben het in samenwerking met ZOwonen en Zuyderland gerealiseerd. Cynthia Meerts (38), werkt als verzorgende IG / eerste contactverzorgende in Hof van Serviam. Samen met collega’s zorgt ze voor een warme en aangename leef- en woonomgeving voor ouderen met dementie.

Eigen regie en individuele zorgvragen

Cynthia maakte 4 jaar geleden de overstap naar de zorg. Daarvoor werkte ze in een kledingwinkel. “Een carrière switch en tot op de dag van vandaag heb ik geen spijt van mijn keuze.” Ze verleent zorg aan ouderen op de somatische afdeling. Bewoners worden gestimuleerd en ondersteund om hun eigen leven te leiden, zoals zij dat gewend zijn. “We helpen bewoners zoveel mogelijk hun eigen regie te behouden. Geen standaard zorgverlening dus, maar gevoel voor de wensen en interesses van de individuele bewoner en hun naasten,” aldus Cynthia. Er is ook veel aandacht voor zorg in de laatste levensfase. “Ik ben opgeleid om bewoners, familieleden en mantelzorgers hierbij te adviseren en ondersteunen.”

Afscheid nemen van de Baenje

“Jammer”, was de eerste gedachte van Cynthia toen ze hoorde dat ze De Baenje moest verlaten. Ondanks dat het gedateerd was, ademende het karakteristieke gebouw voor veel bewoners en medewerkers sfeer uit. “Tegelijkertijd keek ik erg uit naar een nieuw gebouw. Het geeft nieuwe, positieve energie. Bovendien stelde het ons in staat om betere zorg te bieden.” Als geboren en getogen Sittardse vond ik de plek waar het nieuwe gebouw kwam te staan heel mooi. “Nabij de historische binnenstad en de middeleeuwse stadswallen.”

Wensen nieuwe woon- en werkomgeving

Cynthia vertelt dat ze het heel prettig vond dat ze bij de nieuwbouw betrokken was en haar wensen kenbaar heeft kunnen maken. “We hebben de bouwtekeningen gezien en de ruimte gekregen mee te denken over bijvoorbeeld het kleurgebruik in het gebouw. Sommige ideeën worden daadwerkelijk tot uitvoer gebracht. Zo brengen ze in het najaar warmtewerende screens aan. Ook de cliëntenraad van Hof van Serviam, een afvaardiging van bewoners, heeft tijdens vergaderingen inspraak gehad. Wat ik en mijn andere collega’s fijn vonden, was dat we tijdens de bouw een rondleiding kregen om onze nieuwe werkplek te bewonderen.”

Het is een wereld van verschil. Ik kan nu beter zorg op maat bieden

Cynthia Meerts, verzorgende IG / eerste contactverzorgende Hof van Serviam

Zorg op maat

“Het is een wereld van verschil.” Cynthia is enthousiast over haar nieuwe werkomgeving. De bewegingsruimte is vele malen groter. Zo zijn de appartementen ruimer qua omvang. Ook de badkamers zijn nu groter, waardoor het toegankelijker is voor bewoners met een rolstoel. Daarnaast is het gebouw moderner. We beschikken over beter materiaal, zoals bijvoorbeeld de plafond tillift-systemen en een hoog / laagbad in de ‘centrale badkamer’. “Ik kan nu beter zorg op maat bieden. Een ander groot voordeel is dat onze teampost middenin het gebouw is gesitueerd, zodat we overal snel kunnen zijn. Kortom: het is prettiger en efficiënter werken in Hof van Serviam.“

Even wennen

“Uiteraard is het ook even wennen voor een aantal bewoners en collega’s,” geeft Cynthia aan. Als vanzelfsprekend is dat huiselijke karakter en de gezellige sfeer er niet direct in een splinternieuw gebouw. “Een gebouw gaat pas leven als het gebruikt wordt.” Om diezelfde sfeer zoveel mogelijk terug te brengen zijn de gemeenschappelijke huiskamers aangekleed met planten en bloemen, foto’s, oude relikwieën van de Baenje en knutselwerken van bewoners. In een nieuw gebouw loop je als er daadwerkelijk in gewoond wordt ook tegen een aantal praktische zaken aan. “Zo heeft elk appartement een berging en die ruimte blijkt in de praktijk niet altijd nodig te zijn.” Om het woonplezier van de bewoners te vergroten zijn de restauranttijden verruimd en wordt er een bewegingstuin aangelegd. Kleine aanpassingen aan het gebouw kunnen soms een groot verschil maken in het woongenot. “Dat wat we hier leren, neemt Van Wijnen mee naar de nieuwbouw van de Baenje.”

Rode loper uitgerold

Eind 2020 was ‘de grote verhuizing’ daar. Het was een enorme klus om in vier dagen alle bewoners en medewerkers van de Baenje naar Hof van Serviam te verhuizen. Cynthia: “Zeker als je je bedenkt dat het tijdens corona was.” Dat vereist een goede voorbereiding met een gedegen faseringsplan. “Wat mooi was om te zien was dat familieleden van bewoners ook een steentje bijdroegen. We wilden de bewoners feestelijk ontvangen. Daarom hadden we speciaal voor hen de rode loper uitgerold.” Als eerbetoon is er door het bekende Sittardse ‘damesduo’ Kwebbel & Sjnebbel ook een video voor hen gemaakt. Dit alles zorgde voor een soepele transitie van de oude naar de nieuwe locatie voor zowel de bewoners, de medewerkers als familie. 20 april 2022 is Hof van Serviam ook eindelijk officieel geopend.

Van Wijnen bouwt voor ouderinitiatief in Etten-Leur

Ouderinitiatief Etten-Leur
Lees het gehele artikel

In Etten-Leur verrijzen, op de oude plek van basisschool Het Kompas, 41 sociale huurappartementen voor woningcorporatie Alwel. Op dit moment legt Van Wijnen Breda de laatste hand aan de bouw hiervan en naar verwachting worden de appartementen nog voor de bouwvak opgeleverd. 13 appartementen van het complex worden ontwikkeld en beschikbaar gesteld aan Stichting Woonkompas Etten-Leur. Leonore Eijkenboom – Van Tienen is initiatiefneemster van de stichting en vertelt over het verhaal achter dit ouderinitiatief.

Leonore is woonachtig in Etten-Leur en ging eind 2016 op zoek naar een geschikte woonplek voor haar zoon met een beperking in het autisme spectrum. Gedurende deze zoektocht kwam ze in contact met diverse zorginstellingen, maar het aanbod sloot niet aan bij de wensen en de wachtlijsten waren lang. Uiteindelijk koos zij voor een vorm van zelfstandig wonen met begeleiding; een ouderinitiatief. Het is een woonvorm waarbij zorg en wonen gescheiden zijn en die al op meerdere plekken in het land door ouders is vormgegeven.

Het ouderinitiatief van Leonore is in 2019 omgezet naar Stichting Woonkompas Etten-Leur om het geheel ook bestuurlijk consistent vorm te geven. Bij zo’n ouderinitiatief is het van belang dat ouders van kinderen met een vergelijkbare beperking als die van Leonore’s zoon betrokken zijn bij het hele proces van wonen met begeleiding. Naast een geschikte woonruimte denken zij ook mee over de inkoop van collectieve zorg(begeleiding) die aansluit bij de behoeftes van de toekomstig bewoners.

De volgende stap was het contact met diverse gemeenten en woningcorporaties om een geschikte locatie te vinden. Dit bleek een hele uitdaging. Het concept ouderinitiatief is nog niet overal bekend. Er waren nog geen heldere procedures binnen de betrokken partijen om een dergelijk ouderinitiatief te ondersteunen. Iets waarvan Leonore hoopt dat dit in de toekomst, door het opstarten van initiatieven als deze, voortvarender wordt opgepakt.

Door de gemeente Etten-Leur en wooncorporatie Alwel samen met de stichting aan tafel te krijgen kwam eind 2017 het besluit voor het ontwikkelen en het bouwen van de appartementen. In goede samenwerking met de architect, Van Wijnen en woningcorporatie Alwel, is vervolgens goed nagedacht over de invulling van het woonconcept.

De appartementen liggen op een aparte verdieping met eigen ingang en de beschikking over een eigen voordeur. Daarnaast is er een gemeenschappelijke ruimte met een gezamenlijke woonkamer, keuken en ruim dakterras. Ook voor de (zorg)begeleiding is een aparte ruimte aanwezig. Doordat het geheel onderdeel uitmaakt van het gehele wooncomplex, wonen de bewoners straks echt ‘zelfstandig’ in Etten-Leur. Momenteel zijn er al 10 bewoners voor de 13 beschikbare appartementen. Voor de overige drie appartementen is Stichting Woonkompas nog op zoek naar geschikte bewoners. Geïnteresseerden kunnen zich melden via Stichtingwoonkompas.nl, waar alle informatie over het initiatief te vinden is. Half september zullen de eerste bewoners daadwerkelijk hun intrek nemen in het appartementencomplex waar Van Wijnen Breda op dit moment de laatste hand aan legt. Hiermee komt de oorspronkelijke wens van Leonore daadwerkelijk tot stand.

Kavel Z1 is klaar: 288 nieuwe sociale huurwoningen in Amsterdam-Noord

Kavel Z1 Amsterdam
Lees het gehele artikel

Kavel Z1 is een ontwikkeling van CZAN, de ontwikkelcombinatie van Blauwhoed en gebiedsontwikkelaar AM. De Alliantie Ontwikkeling nam het plan van CZAN af, gaf bouwbedrijf Van Wijnen opdracht om het te bouwen en draagt binnenkort de woningen over aan de Amsterdamse woningcorporatie de Alliantie die de woningen in portefeuille neemt. Het ontwerp is van Groosman Architecten.

De feestelijke oplevering was in aanwezigheid van Brahim Abid (stadsdeelvoorzitter Amsterdam-Noord), Ivan Baartmans (senior projectleider Van Wijnen Amsterdam), Eltjo Bouwman (namens CZAN, directeur wonen Blauwhoed) en Jan van Barneveld (directeur de Alliantie Ontwikkeling). Zij spraken de genodigden toe in de tuin van het gebouw.

‘Fantastische samenwerking’

Ivan Baartmans, senior projectleider bij Van Wijnen Amsterdam: ‘De samenwerking met alle partijen, opdrachtgever, partners, onderaannemers en alle bouwlieden was fantastisch. Dat maakte dat alles mogelijk werd. Want we begonnen in maart 2020 met bouwen, precies op het moment dat corona uitbrak. En 28 maanden later, zonder vertraging, was alles gereed. Zelfs 2 maanden eerder dan gepland.’

Het wooncomplex is in verschillende delen opgeleverd en de eerste bewoners hebben hun nieuwe woning al betrokken.
Jan van Barneveld (directeur de Alliantie Ontwikkeling): ‘Amsterdam-Noord is vanuit onze portefeuillestrategie zeer interessant om woningen toe te voegen. Met de realisatie van deze 288 sociale huurwoningen in Z1 geven we hier invulling aan. Een mooi project op een super locatie! Onze huurders zullen hier met veel plezier wonen. Dicht bij het station en de ontsluitingsweg naar de Ring, met mooie woningen met een fantastisch uitzicht. We zijn trots op het eindresultaat, met dank aan alle betrokkenen.’

Gebied in ontwikkeling

Kavel Z1 is een stoer en statig gebouw in het Stationsgebied; het hart van gebiedsontwikkeling Centrumgebied Amsterdam-Noord. Het Stationsgebied rond het OV knooppunt station Noord is volop in ontwikkeling. Deze ontwikkelingen en de uitstekende verbinding met de stad geven dit gebied een kwaliteitsimpuls.

Eltjo Bouwman, namens CZAN: ‘Met de ontwikkeling en realisatie van kavel Z1 dragen we bij aan een gemengde stad en de grote behoefte aan duurzame betaalbare huurwoningen in Amsterdam. Dat was een belangrijk uitgangspunt van onze ontwikkelingsvisie. We zijn trots op het resultaat en wensen de bewoners straks veel woongeluk.’

De woningen

De 288 sociale huurwoningen zijn bestemd voor woningzoekenden met een maximaal jaarinkomen van 45.014 euro.

In het gebouw zijn er 128 tweekamer, 142 driekamerwoningen en 18 vierkamerwoningen, waaronder ook vier rolstoelwoningen.

Een deel van deze woningen is gericht op mensen die extra zorg nodig hebben, zoals bijvoorbeeld bewoners met een licht verstandelijke beperking. Bij 58 woningen krijgen woningzoekenden die werkzaam zijn in de zorg, het onderwijs of bij de politie voorrang. Hetzelfde geldt bij 58 andere woningen voor ouderen die op zoek zijn naar een nieuwe woning. De overige woningen worden aangeboden via WoningNet.

Alle woningen zijn per lift bereikbaar, gelijkvloers en voorzien van buitenruimte. De woningen zijn gasloos en worden aangesloten op het stadswarmtenet.

Woongebouw aan de Moerbessenberg in Soesterberg bereikt hoogste punt

Lees het gehele artikel

Onder het genot van een portie verse friet vierden bouwlieden, omwonenden en een aantal van de nieuwe bewoners woensdag 13 juli dat het hoogste punt van het nieuwe woongebouw aan de Moerbessenberg is bereikt. In opdracht van Portaal bouwt Van Wijnen hier 60 energiezuinige sociale huurwoningen. De oplevering is naar verwachting begin 2023.

Volgens Jerry de Zwart, projectmanager bij Portaal, gaat het om een bijzonder project: “De nieuwe woningen zijn niet alleen comfortabel en energiezuinig, maar grotendeels ook circulair. Dit komt omdat we sloopmaterialen hebben hergebruikt, hernieuwbare materialen inzetten en circulair beton en kalkzandsteen gebruiken.”

“Ik ben trots op de samenwerking met alle partijen. We zijn in januari gestart met de bouw en hebben nu, een half jaar later, het hoogste punt bereikt. Een mooie mijlpaal, waar iedereen die een steentje heeft bijgedragen trots op mag zijn”, aldus Gert de Bruin, projectleider bij Van Wijnen.

De sloop is zo hoogwaardig mogelijk uitgevoerd. Wastafels, hang- en sluitwerk, dakpannen en cv-ketels zijn ingezameld voor hergebruik. Daarnaast wordende houten balken uit de dakconstructie geschikt gemaakt als constructiebalken. Ook gevelstenen zijn één-op-één uitgehakt zodat we die kunnen hergebruiken voor andere projecten.

Het gebouw telt drie bouwlagen met een kap, krijgt een lift en past mooi bij de omgeving. Door het dubbele aantal woningen terug te bouwen dringen we het tekort aan sociale huurwoningen in Soesterberg terug.

Bewonersbegeleider: “de schakel tussen bewoner en bouw”

Header-bewoners-scaled-1
Lees het gehele artikel

Bij Van Wijnen draait het om meer dan alleen bouwen. Dat betekent dat we niet alleen denken in stenen, maar ook oog hebben voor de mens en omgeving. Vooral tijdens renovaties, waar we vaak werkzaam zijn in bewoonde staat, is aandacht voor bewoners van groot belang. Daarom zetten we daar bewonersbegeleiders in. Een functie die je niet direct associeert met een bouwbedrijf, maar wel degelijk belangrijk is. Wat houdt die functie precies in en wat maakt het zo leuk? We vroegen het bewonersbegeleider Michelle*, die ons dat haarfijn uitlegde.

Bewonersbegeleider bij renovatieprojecten is geen alledaagse functie. Hoe ben je in deze functie terechtgekomen?

“Mijn historie ligt in gebouwbeheer van appartementencomplexen voor een grote vastgoedbeheerder. Ik was dus werkzaam in een vergelijkbaar werkveld. In die functie stond het gebouw centraal. Ik had nauwelijks tot geen contact met bewoners of had alleen contact met hen omwille van het gebouw. Dat maakte het werk onpersoonlijk. Ik ging op zoek naar een andere baan en vond de vacature voor bewonersbegeleider bij Van Wijnen.”

Wat sprak je het meest aan in de vacature?

“Het klinkt misschien gek, maar al bij het lezen van de vacature kreeg ik het gevoel dat Van Wijnen een heel warm bedrijf was. Totaal anders dan bij mijn huidige werkgever destijds. Uiteraard sprak ook de functie mij aan, omdat je er bent voor de mensen, hen ontzorgt en begeleidt gedurende een, soms vrij ingrijpende, renovatie van hun ‘thuis’. Eigenlijk precies wat ik zocht!”

Je werkt nu al geruime tijd als bewonersbegeleider bij Van Wijnen. Kun je uitleggen wat je precies doet?

“Als bewonersbegeleider ben je de schakel tussen het projectteam van de renovatie en de bewoners. Je kunt je voorstellen dat mensen in eerste instantie blij zijn dat hun woning wordt verduurzaamd en ze een nieuwe badkamer, toilet en/of een nieuwe badkamer krijgen. Het zal namelijk hun woongenot verhogen. Ik bereid hen, samen met het projectteam, tijdens bewonersbijeenkomsten voor op eventueel overlast door geluid, stof, bouwverkeer. We nemen ook de planning en werkzaamheden door, zodat ze weten waar ze aan toe zijn.

Desondanks gebeurt het vaak dat mensen toch even schrikken als de werkzaamheden beginnen. Het huis ligt overhoop, er ligt stof, er komen allerlei mensen over de vloer. Je kunt je voorstellen dat dit voor (met name oudere) bewoners een hectische tijd kan zijn.

Dat is waar de bewonersbegeleider om de hoek komt kijken. Je zorgt voor rust, biedt een luisterend oor, begeleiding en beantwoordt de vragen die bewoners hebben. Je creëert een vertrouwensband. Het belangrijkste is dat men voelt dat ze gehoord en geholpen worden. Als er vragen of klachten zijn, dan schakel ik met het projectteam waar ik nauw mee samenwerk. Ik zoek naar oplossingen of antwoorden om de bewoner te ontzorgen en koppel dat terug.

Op deze manier ontzorg ik niet alleen de bewoner, maar ook de bouwers die in huis aan het werk zijn. Omdat ik het aanspreekpunt ben van bewoners, kunnen zij zich richten op waar zij goed in zijn en ervoor zorgen dat bewoners zo snel mogelijk kunnen genieten van hun opgeknapte woning. Als ik er niet zou zijn, komen de vragen bij de bouwers terecht die ook niet alle antwoorden kunnen geven en er simpelweg ook niet de tijd voor hebben om de bewoners de aandacht te geven die ze verdienen. Dat creëert een situatie waarin mensen in onzekerheid zitten, zich niet gehoord voelen en een slechte ervaring met ons hebben. Dat is voor ons, voor de corporatie én voor de bewoners niet wenselijk. Gelukkig zijn er bewonersbegeleiders, haha.”

“Als bewonersbegeleider word je na verloop van tijd een wijkbewoner, maar dan zonder huis in die wijk.”

Bewonersbegeleider Van Wijnen

Kun je kort vertellen hoe je dag eruit ziet?

“Ik start mijn dag in de bouwkeet samen met de projectleider en onderaannemers. We bespreken welke werkzaamheden gepland staan bij welke woningen en lopen een rondje door de wijk. Ik loop bij diverse bewoners binnen en maak een praatje onder het genot van een bakje koffie. Overigens, je drinkt in deze functie aardig wat koffie op een dag…

Na een paar uur ga ik terug naar de keet. Daar bekijk ik of er nog berichtgevingen of nieuwsbrieven de deur uit moeten naar de wijk of omgeving. We houden de wijk namelijk ook tijdens de renovatie op de hoogte van de werkzaamheden en vorderingen in het project. Ook ga ik aan de slag met binnengekomen klachten. Ik probeer die uiteraard zo goed mogelijk op te lossen, dus ik win informatie in om dat later te delen met de bewoner.

Na de lunch ga ik de wijk weer in. Ik spreek mensen aan, peil de stemming en kijk of er duimkaarten voor de raam hangen. Deze kaarten (een rode en een groene duim) kunnen mensen voor de raam hangen om aan te geven of ze tevreden zijn (groen) of een klacht hebben (rood). Als er een rode duimkaart hangt, bel ik aan en ga ik het gesprek aan. Samen met de bewoner bepaal ik wat er aan de hand is en ga ik ermee aan de slag om het op te lossen. Aan het einde van de dag zorg ik dat alles netjes wordt gedocumenteerd en stap ik met een goed gevoel de auto in.”

Je zegt dat je met een lach de auto in stapt. Is de voldoening ook het leukste aan je werk?

“De warme reacties van de mensen doet wel wat met je ja. Je bent er voor hen en geeft hen de aandacht tijdens de renovatie. Daar krijg je echt waardering voor terug. Als je op straat loopt, herkennen mensen je. Ze zwaaien, maken een praatje of nodigen je spontaan uit om even een bakje koffie te drinken. Je schept een band en wordt na verloop van tijd onderdeel van de wijk. Een soort wijkbewoner zonder huis eigenlijk.

Daardoor krijg je ook vaak persoonlijke verhalen mee van de mensen. Vooral van senioren die alleen in een sociale huurwoning wonen. Meestal leuke verhalen, maar soms zijn de verhalen ook heel heftig. Dan is de renovatie even niet belangrijk, maar bied je gewoon een luisterend oor. Dat maakt dat deze functie meer betekent dan zorgen dat de renovatie goed verloopt.”

Wat zou je mensen die jouw verhaal lezen mee willen geven?

“Nou, mocht je bewonersbegeleider willen worden bij Van Wijnen; doen! Je werkt natuurlijk in een bouwbedrijf waar bouwen centraal staat, maar in deze functie staat de mens centraal. Dat is net een beetje anders, maar je bent toch verbonden met je collega’s op de bouw. Je bent eigenlijk maatschappelijk werker in de bouw. Dat is bijzonder en erg leuk om te doen.

Vooral in de tijd van verduurzaming wordt er meer en meer gerenoveerd. Soms zijn er woningcorporaties die nog twijfelen om een bewonersbegeleider in te zetten. Hen zou ik willen meegeven dat het de organisatie, woonconsulenten én de bewoners in de wijk ontzorgt tijdens een renovatie. De woonconsulenten die normaliter in de wijk aanwezig zijn, kunnen niet altijd de juiste ondersteuning bieden wat betreft de bouw. Ik zit dicht op het projectteam, dus kan snel schakelen en mensen ontzorgen.”

Wil je nog meer delen, Michelle?

“Ik  hoop dat ik een mooi inzicht heb gegeven in mijn baan als bewonersbegeleider. Ik ga zo de wijk weer in, volgens mij staat er weer een bakje koffie voor mij klaar…”

In dit artikel is een fictieve naam gebruikt om de privacy van onze collega te respecteren.

Meer weten over renovaties?

Van Wijnen renoveert jaarlijks duizenden woningen in Nederland, veelal in samenwerking met woningcorporaties. We zorgen ervoor dat woningen duurzamer worden en meer wooncomfort bieden aan de bewoners. Benieuwd hoe wij dat doen?

Vernieuwing Slootdorpstraat en omgeving na vier jaar afgerond

De-Hoeksteen_Slootdorpstraat
Lees het gehele artikel

De vernieuwing van de Slootdorpstraat en omgeving in de Waterlandpleinbuurt in Amsterdam-Noord zijn na vier jaar afgerond. Na vijftig jaar intensief gebruik waren de woningen aan de Slootdorpstraat, Breehornstraat en Markengouw aan vernieuwing toe. Op de plek van de oorspronkelijke wooncomplexen zijn door Van Wijnen in totaal 229 nieuwe woningen gerealiseerd.

Dinsdag 31 mei is het laatste gebouw aan de Slootdorpstraat, De Hoeksteen, officieel opgeleverd aan Woningcorporatie Stadgenoot. De Hoeksteen omvat 42 sociale en 28 middensegment huurwoningen. De naam voor het nieuwe gebouw is bedacht door een buurtbewoner. Donderdag 2 juni heeft Stadgenoot de nieuwe bewoners feestelijk verwelkomd.

Met deze oplevering is er een einde gekomen aan een tijdperk waarin Van Wijnen aan verschillende projecten heeft mogen ontwikkelen en bouwen in de omgeving van de Slootdorpstraat. De eerste bouwwerkzaamheden begonnen in november 2018 en in deze tussenliggende periode zijn er 201 woningen gesloopt en 229 woningen gebouwd.

Ook tijdens het laatste project is er verder gebouwd aan een prettige samenwerking met Stadgenoot, waarin we elkaar scherp hebben gehouden, elkaar hebben geholpen en zo samen tot de beste oplossingen zijn gekomen. Met als eindresultaat: een mooie wijk waarin het woongenot centraal staat.

Mix van woningen

De vernieuwing van de Slootdorpstraat bestaat uit mix van sociale en middensegment huurwoningen en een aantal eengezinskoopwoningen. De oplevering van het gebouw Noordkop in 2020 markeerde de afronding van de eerste fase. Dit complex bestaat uit 47 sociale en 51 middensegment huurwoningen. Mijn Noord, dat bestaat uit 61 grondgebonden energiezuinige woningen, werd in 2021 opgeleverd.

Anne Wilbers, bestuursvoorzitter van Stadgenoot: “Het woningaanbod in de wijk is veel gevarieerder geworden, het biedt nu woonruimte aan gezinnen, alleenstaanden, ouderen en jongeren. We voegen door dit project ook weer woningen toe aan de Amsterdamse voorraad, wat de doorstroming bevordert en bijdraagt aan het bestrijden van de wooncrisis.”

Nieuwbouw Oosterburgh in Oosterwolde van start

Lees het gehele artikel

Met het leggen van een grote puzzel is woensdagmiddag 9 maart de bouw van nieuwbouwproject Oosterburgh in Oosterwolde officieel gestart. Wethouder Ben Engberts, gemeente Oldebroek, directeur-bestuurder Fleur Imming van UWOON, commercieel manager Henk Bakker van Van Wijnen en Jan Herm Bouwhuis, accountmanager van Fijn Wonen, legden de puzzelstukken op hun plaats, waarmee de situatietekening van het nieuwbouwplan zichtbaar werd.

Feestelijke bijeenkomst

Voor de kopers van de woningen en de kavels was het een feestelijk moment waarop ze tegelijkertijd hun toekomstige buren konden ontmoeten. Om dit moment nog extra te markeren werden alle nieuwe eigenaren in een feestelijke ‘fotolijst’ op de gevoelige plaat vastgelegd. Uiteraard werd er, na het officiële gedeelte met speeches en de handeling met de puzzel, uitgebreid nagepraat onder het genot van een hapje en drankje

Ontstaan van het project

Woningcorporatie UWOON en Van Wijnen hadden gezamenlijke grond in Oosterwolde. UWOON heeft haar deel aan Van Wijnen verkocht en vervolgens is dit nieuwbouwproject tot stand gekomen. Het gaat om 68 nieuwbouwwoningen, waarvan 15 woningen beschikbaar komen voor de sociale huur. De woningen worden gasloos en BENG (Bijna Energieneutraal) gerealiseerd. ‘’Vanwege de huidige woningnood zijn wijken als deze zeer welkom. Samen maken wij Oosterburgh tot een fijne plek om te wonen’’ aldus UWOON en Van Wijnen.

Duurzame, gasloze en comfortabele nieuwbouw

In nauwe samenwerking met UWOON en de gemeente Oldebroek heeft Van Wijnen het nieuwbouwplan ontwikkeld. De 68 woningen komen aan de Schiksweg/Groote Woldweg. Een gedeelte van de woningen wordt gerealiseerd door Fijn Wonen, het woonproduct van Van Wijnen. Deze woningen staan voor wooncomfort, duurzaamheid en betaalbaarheid. Alle woningen zijn standaard voorzien van zonnepanelen en een warmtepomp. Andere kenmerken zijn de gasloze uitvoering en de comfortabele vloerverwarming. Fleur Imming: “Juist in deze tijd, waarin de hoge energielasten het gespreksonderwerp van de dag is en de mensen lang wachten op een woning, is het belangrijk om snel fijne woningen te realiseren. Geweldig dat we op deze mooie plek gaan bouwen.”

Vervolgfase versneld in de verkoop

Tijdens co-creatieavonden hebben omwonenden en belangstellenden hun inbreng gegeven. Het resultaat is een ontwerp met een grote variatie in koop- en huurwoningen. De koopwoningen en kavels uit fase I werden in 2021 in korte tijd verkocht. Gezien de enorme belangstelling is, na overleg met de gemeente Oldebroek, besloten om de vervolgfases dit voorjaar al in verkoop te brengen. In eerste instantie waren deze vervolgfases over vijf en tien jaar bedacht, maar de huidige krapte op de woningmarkt maakt deze versnelling noodzakelijk om aan de enorme woningbehoefte te voldoen.

De nieuwbouwwijk Oosterburgh in Oosterwolde

Aan de noordkant van Oosterwolde komt met Oosterburgh een prettige nieuwbouwwijk. Ruim verkaveld, waarbij de bestaande watergangen, groene bomensingels en houtwallen de begrenzing van de bebouwing zijn. Zo wordt de nieuwbouw perfect ingepast in de bestaande structuur van de omgeving. Wethouder Engberts: ‘’Een bijzonder mooie uitbreiding voor de gemeente Oldebroek, een nieuwe plek voor jong en oud, die voldoet aan de invulling van het gebied met een goede mix aan woningen.’’

Waarom nieuwbouw?

In Oosterwolde valt ongeveer een kwart van de woningen onder de sociale huursector. De nieuwe woningen worden volgens de laatste maatstaven en technieken gebouwd, waardoor de isolatie beter is en stookkosten veel lager zullen zijn dan bij een huis van tien jaar of ouder. Fijn Wonen realiseert de woningen middels het ‘bouwen-in-één-dag’ principe. Per dag wordt er een complete woning geplaatst, voorzien van sanitair en installaties. ‘’Alle elementen komen uit de fabriek en op deze manier kan er supersnel op locatie gebouwd worden. Zo maken we wonen voor iedereen betaalbaar, comfortabel, toekomstbestendig en daarnaast zien de wijken en buurten die we realiseren er hartstikke mooi uit’’, aldus Jan Herm Bouwhuis.

DC Van Hall: Transformatie door transparantie

Impressie DC van Hall
Lees het gehele artikel

Binnenstedelijke herontwikkeling is aan de orde van de dag. Voor Amsterdamse woningcorporaties is maatwerk de sleutel, want bouwlocaties zijn schaars. Woonstichting Lieven de Key koos met DC van Hall in de Staatsliedenbuurt voor transformatie met behoud van casco. “Een intensief traject waarin we de kennis en expertise van Van Wijnen goed kunnen gebruiken”, zegt Annemarie Ferwerda, gebiedsontwikkelaar bij Lieven de Key.

De Amsterdamse woningcorporatie kocht het voormalige bedrijfsverzamelgebouw op de hoek van Donker Cortiusstraat en Van Hallstraat al in 2007. Met de kredietcrisis en de inperking van ontwikkelmogelijkheden kreeg de planvorming een nieuwe dynamiek: Lieven de Key koos in 2015 voor focus op woonstarters. Annemarie: “DC Van Hall is een plan op maat van de omgeving, in hartje Amsterdam; de doelgroep is jongeren van 18 tot 28 jaar – studenten en promovendi in het sociale huursegment. Een ontwerp van architectenbureau Studioninedots met een beeldbepalende gevel en duurzame randvoorwaarden vanuit Lieven de Key: gasloos en van energielabel G naar label A. Tegelijkertijd hebben we het project aanbesteed terwijl de prijzen in de bouw stegen.”

Uitdagend voor aannemers

Binnenstedelijke transformatie met behoud van casco vraagt sowieso veel van betrokkenen, met name expertise in referentieprojecten. Vestigingsdirecteur Sjoerd Pronk van specialist Van Wijnen Amsterdam: “In de afweging spiegelen we doorlopend de mogelijkheden van transformatie met sloop-nieuwbouw, maar dat was op deze locatie niet de scope. Wij gaan bovendien voor de duurzame oplossing.” Het is zaak vroeg in het proces kansen en obstakels in kaart te brengen. Een dergelijke transformatie is teamwork. “Tijdens de planvoorbereiding brengen wij verschillende scenario’s en alternatieven in, waarbij de architect in alle keuzes wordt betrokken. Je wilt bijvoorbeeld repetitie aanbrengen in de gevelelementen, dat bleek niet mogelijk omdat de dimensionering om maatwerk vraagt; we gaan uiteraard allemaal voor een perfect eindresultaat. Vervolgens bespreken we als team – opdrachtgever, architect en aannemer – de verschillende scenario’s en mogelijkheden.”

‘Budgetneutraal’

Was de fundering wel sterk genoeg voor een zware liftschacht? Geen twijfel: de constructie werd opgehangen aan het gestripte betoncasco; het ambitieuze duurzaamheidsconcept (all-electric met zonnepanelen en warmtepompen) werd door Van Wijnen geoptimaliseerd. De hoofdaannemer is tevens verantwoordelijk voor de sloopwerkzaamheden – bij nieuwbouw veelal uitgevoerd door een nevenaannemer. Annemarie: “Het is vertrouwenwekkend de aannemer als projectpartner aan tafel te hebben; tegelijkertijd geef je hem de vrijheid zaken budgetneutraal op te lossen.” Zekerheid door transparantie, in een project dat zich voor de bouwstart in maart 2020 nog moest uitkristalliseren in technische oplossingen. “De inbreng van Van Wijnen heeft resultaat opgeleverd.”

Planning gericht op buurt

De participerende buurt, met onder meer een basisschool, was ‘best huiverig’ voor overlast. Dus werd niet gesloopt in de vroegste uren, maar paste de aannemer de planning aan; de montage van nieuwe portalen kon al beginnen tijdens de sloopwerkzaamheden. De gevelelementen werden op maat geassembleerd en gemonteerd, het uitvoeringstraject uitgewerkt in win-winsituaties. Sjoerd: “Gevelmontage vanaf steigers is arbeidsintensief, maar zonder grote kraan ook minder kostbaar, met minder overlast voor de omgeving. Tijdens de uitvoering is tevens doorlopend gestuurd op onwerkbaar weer in de planning. Dat is uiteindelijk gelukt en heeft geresulteerd in weken tijdwinst.” De kelder van een naastgelegen pand kon dienstdoen als bouwunit. De bouwlocatie was bovendien relatief gemakkelijk te bereiken vanaf de ring A10; met verkeersregelaars werd de logistiek rond de school in goede banen geleid.

Passend bij de stad’

Zo leren we heel wat bij over binnenstedelijke transformatie, een optelsom van technische kennis, ervaring, improvisatievermogen en voortschrijdend inzicht, met een transformatie-aannemer als gelijkwaardige partner die meedenkt en maatwerk levert. Transformatie is nooit in beton gegoten, en levert op deze manier een solide eindresultaat op voor alle partijen. Annemarie en Sjoerd knikken instemmend. “Een afgeleefd, intensief gebruikt bedrijfsverzamelgebouw krijgt met deze aanpak een duurzame sociale woonbestemming, passend bij de stad.”

Transformatie is vooraf nooit in beton gegoten’

Minister de Jonge bij start bouw Westerdreefkwartier Nieuw-Vennep

Bezoek minister de Jonge Westerdreefkwartier
Lees het gehele artikel

Vandaag is Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, aanwezig geweest bij de start bouw van het project Westerdreefkwartier in Nieuw-Vennep. Het project maakt deel uit van het masterplan Pionier-Bolsterrein. Dit gebied verandert de komende jaren van een bedrijventerrein in een gemengd woon-werkgebied.

Van Wijnen is de projectontwikkelaar en bouwer van Westerdreefkwartier. Frank Klomp, directeur Projectontwikkeling bij Van Wijnen deelde een toelichting over het plan met de minister. “Als eerste initiatiefnemer realiseren wij straks 96 koopwoningen en 40 sociale huurwoningen, inclusief parkeergarage in dit transformatiegebied. Hiermee leveren wij, samen met Ymere, een belangrijke bijdrage aan de grote vraag naar woningen in de Gemeente Haarlemmermeer.” vertelt Klomp. De koopwoningen zijn reeds verkocht.

Om veel betaalbare woningen te kunnen bouwen, heeft de gemeente extra geld van het Rijk gekregen. “Zonder dat extra geld kunnen we niet zoveel betaalbare woningen bouwen”, benadrukt Nobel. “En juist daar is nu een grote behoefte.” De minister kon dat alleen maar beamen.

Het werkbezoek werd afgesloten bij Wilma Wonen, die ook een belangrijke bijdrage zal leveren aan de realisatie van de woningen. Daar werd de minister bijgepraat over de verdere ambities van de gemeente Haarlemmermeer.

Terugblik op eerste jaar ketensamenwerking met Portaal

De birgade soesterberg
Lees het gehele artikel

Om te kunnen bijdragen aan goed samenleven zet Portaal in op verregaande samenwerking. Daarom zijn zij met de partners waarmee zij nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties uitvoeren een ketensamenwerking aangegaan. Van Wijnen is één van deze partners. Vanuit de gedachte: door iedereen nóg vroeger te betrekken bij de plannen levert dat meer op voor Portaal en de bewoners en kun je de kosten beperken. De eerste positieve effecten van de ketensamenwerking zijn al goed merkbaar.

Korte lijnen en transparantie

Na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is het afgelopen jaar de structuur van ketensamenwerking neergezet, zijn processen beter op elkaar afgestemd en zijn we met elkaar aan de slag gegaan. En wordt intensief samengewerkt: we zitten vaak letterlijk bij elkaar in de keet. De lijnen zijn kort en alles is transparant.

Alleen maar voordelen

Een groot voordeel van deze ketensamenwerking is dat we helemaal aan de voorkant, bij de initiatieffase, al zijn betrokken. Daardoor kunnen we samen de juiste keuzes maken en daar hebben we later in het proces veel profijt van. Ook voor bewoners kent deze aanpak veel voordelen. Zo wordt in een vroeger stadium duidelijk wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van plannen zijn, waardoor bewoners beter weten waar zij aan toe zijn. Ook is de kans dat er dingen dubbel gedaan worden en fouten worden gemaakt een stuk kleiner, omdat we nauwer met elkaar samenwerken en leren van voorgaande projecten. Dit levert betere woonoplossingen, efficiëntie en snelheid op. En daarmee ook tevreden bewoners.

Klimaatadaptief bouwen – aansluiting zoeken bij de natuur

Elburg woning boerderij
Lees het gehele artikel

Onze missie is ‘samen bouwen aan ruimte voor een beter leven’. Onder ‘leven’ verstaan we naast de mens, nadrukkelijk ook de natuur. Daarom zoeken we steeds naar oplossingen om haar een handje te helpen. De natuur kun je namelijk niet dwingen. Maar het inspireert ons wel om te komen met nieuwe oplossingen. En het mooie is, de mens wordt er ook gelukkiger van!

De plek bepaalt de oplossingen. Daarom bekijken we bij ieder project weer wat er nodig is om een mooie aansluiting te vinden. Zandgrond laat bijvoorbeeld water goed door. Daardoor heb je daar minder last van wateroverlast bij een flinke bui. Kom je meer in de polder? Dan heb je te maken met kleigrond. Klei laat water juist niet goed door. Dan moet je bijvoorbeeld werken met ‘wadi’s’.

Leuk weetje:
Oorspronkelijk is wadi een Arabisch woord voor ‘vallei’ of ‘greppel’.
In Nederland heeft een extra betekenis en is het de afkorting voor Water Afvoer Drainage en Infiltratie.

De klimaatadaptieve versus de klassieke woonwijk

Een klimaatadaptieve wijk hoeft helemaal niet duurder te zijn dan bijvoorbeeld een Vinex-wijk. Zeker wanneer je er vanaf de tekentafel rekening mee houdt. De belangrijkste aspecten voor de nieuwe klimaatadaptieve woonwijk zijn:

  • ruimte voor klimaatadaptatie door het aanleggen van wadi’s
  • rekening houden met hittestress door aanleggen van groen in de vorm van bomen en grasvelden
  • verrijking van biodiversiteit door aanplanten van diverse vaste planten

Naast klimaatadaptatie is er ook veel aandacht voor het energetische vraagstuk. Op woningniveau werken wij vanuit de zogenaamde ‘trias energetica’. Daarbij volgen we deze drie stappen:

  • Stap 1: zo goed mogelijk isoleren
  • Stap 2: zo min mogelijk installaties toevoegen aan de gebouwen
  • Stap 3: zorgen dat de installaties duurzame energie gebruiken.

In de planvorming kijken we bijvoorbeeld naar de oriëntatie van woningen. Hoe meer we een dakvlak op het zuiden kunnen oriënteren, hoe minder zonnepanelen er nodig zijn om dezelfde hoeveelheid stroom op te wekken. Op deze manier is minder materiaal nodig en creëren we een win-win situatie. Door deze aanpak komen we tot woningen én uiteindelijk wijken die energiezuinig en klimaatadaptief zijn.

Klimaatadaptief zorgt voor blije bewoners

Het mag duidelijk zijn dat dat klimaatadaptief bouwen een meerwaarde biedt aan de natuur. Maar wat doet het met de bewoners? Onze ervaring is dat de bewoners genieten van de grote hoeveelheid flora en fauna. Ook zien we vaak een kettingreactie: mensen gaan zelf actief aan de slag en denken mee over wat voor klimaatkansen er nog liggen. We zien mensen die zelf insectenhotels maken of groene daken aanleggen. Daarbij zorgen de mooie natuurplekken voor levendigheid in de wijk. Bijvoorbeeld omdat ze ruimte bieden elkaar te ontmoeten, om te sporten of voor bijvoorbeeld buitenhobbies.

Luister de podcast: Huisje, boompje, wadi van Bouwend Nederland. Hierin spreken hosts Iman de Vries en stedenbouwkundige Nanda Sluijsmans met onze collega Marc Mastebroek over klimaatadaptief bouwen.

The Cube in Utrecht is opgeleverd, eerste studenten trekken in

Oplevering The Cube
Lees het gehele artikel

Donderdag 30 september werd The Cube(The FIZZ) in Utrecht opgeleverd. Midden in de corona tijd begon Van Wijnen met de bouw van 639 appartementen, een fietsenkelder en 1000m2 aan publieke voorzieningen voor het studentenwooncomplex The Cube, vlakbij het winkelcentrum Overvecht. Een belangrijke ontwikkeling voor Utrecht door de grote vraag naar studentenhuisvesting. Vandaag trekken de eerste studenten al in hun nieuwe studio.

Hoofduitvoerder Hans Merath is trots op het eindresultaat: “Ik kijk met veel plezier terug op de afgelopen anderhalf jaar. Ondanks de uitdagende coronatijd is het gelukt om negen maanden eerder op te leveren door altijd in oplossingen te denken. Ik ben trots op ons top bouwteam en het prachtige eindresultaat waarmee we zelfs de Coliving Award 2021 in de categorie “Building & Architecture” gewonnen hebben. Beter dan dit kunnen de studenten het niet krijgen. Een mooie ontmoetingsplek voor de nieuwe generatie met heel veel faciliteiten.”

Ideaal voor de Utrechtse student

De locatie, woningen en voorzieningen van The Cube sluiten naadloos aan op de wensen van de Utrechtse student. Het bouwblok ligt op de hoek van de levendige Brailledreef, op fietsafstand van het centrum en goed ontsloten met bus en trein. Het aanbod appartementen is gevarieerd: van zelfstandige appartementen met eigen faciliteiten als keuken en douche tot grotere studio’s voor o.a. stellen en PhD-studenten. Ook zijn er 12 woningen geschikt voor mindervaliden en 90 units gegroepeerd in woongroepen. De studenten kunnen tevens terecht in een modern ingerichte lounge en sfeervol ingerichte bibliotheek- en studieruimten. Bovendien heeft The Cube een sportfaciliteit, buitensportveld op 1e verdieping en twee wasbarren. En door de razendsnelle wifi-aansluiting past het gebouw perfect bij de hedendaagse student.

Ontworpen voor Healthy Urban Living

Studentenhuisvesting The Cube is vormgegeven als twee getrapt oplopende torens van vijftien verdiepingen, voorzien van twee opengewerkte uitsneden die lucht en activiteit in de gevel brengen. Het ontwerp sluit aan op Healthy Urban Living: de ambitie van de gemeente Utrecht, waarin een gezonde lifestyle en onderlinge verbinding centraal staan. Dit komt onder meer tot uiting in de getrapt oplopende buitenterrassen en diverse sportvoorzieningen zoals een bootcamp-track en fitnessruimte. Zij nodigen studenten uit tot een gezonde, actieve en sociale leefstijl. Grote ramen met Franse balkons, collectieve daktuinen en een prettige binnenplaats bieden een lichte en gezonde woonomgeving. De publieke ruimten in de plint, zoals het restaurant met leerbedrijf en de koffiebar met studielandschap, slaan een brug tussen de studenten en de huidige bewoners van Overvecht.

Woningstichting Putten kiest voor zekerheid in topsamenwerking

Samenwerking Putten en Wijnen
Lees het gehele artikel

Woningstichting Putten en Van Wijnen hebben een samenwerkingscontract ondertekend tot 2030. Als beide partijen volop gaan voor het woongeluk van de huurder, dan praat je over een topsamenwerking. Logisch dan ook dat er op ‘de werkvloer’ regelmatig een taartje wordt gegeten.

“Als je kijkt waar wij voor staan met ons bestaand bezit, dan is het prettig om een partner te hebben die ons als organisatie kent en ons bezit kent.” Marieta Peek, directeur-bestuurder, legt uit waarom Woningstichting Putten graag samenwerkt met bouwbedrijf Van Wijnen.

Lokaal

Ook Johan Timmer, adjunct-directeur bij Van Wijnen, zette zijn krabbel met veel vertrouwen onder het contract. “Lokale verbondenheid vinden wij belangrijk. Daar doen we veel moeite voor en dat wordt gewaardeerd, ook door de huurders.” Dat blijkt, de huurders zijn vaak zo blij met de inspanningen die de bouwlui van Van Wijnen leveren, dat ze regelmatig een koek of een taartje aangeboden krijgen. “Daar zijn we trots op”, zegt Johan.

Communiceren

Bram Born, manager vastgoed, vertelt hoe de samenwerking ooit begon: “We hebben een samenwerking vanaf 2013, die gaan we voortzetten tot 2030.” Hij vertelt meteen ook wat de Woningstichting daarin écht belangrijk vindt: “Dat is de huurder, want die blijft in de woning wonen tijdens de ingreep. Dan zoek je dus naar een bouwbedrijf die dat begrijpt en personeel heeft dat daar goed mee kan omgaan.” Dat heeft alles te maken met goed communiceren en snel schakelen. Want als er een bewoner overlijdt of ziek wordt, dan betekent dat iets voor het geplande werk. “Het gaat echt om die finesse”, geeft Marieta aan.

Overlast

Johan snapt ook precies wat bedoeld wordt en vult aan: “Het zijn echt vakmensen. Wij beseffen heel goed dat we een ongenode gast zijn. We komen iets moois doen, maar je hebt daar wel een paar dagen of een week overlast van.” Dat wordt direct door Marieta beaamd: “Mensen zitten wel even in de rotzooi.” Samen doen ze er alles aan om overlast tot een minimum te beperken.

Informeren

Daarom is het zo belangrijk dat mensen ruim van tevoren geïnformeerd zijn, dat ze al hun vragen kunnen stellen en inzicht hebben in de planning. De opzichter van Woningstichting Putten en de uitvoerder van Van Wijnen gaan voor het gepland onderhoud bij alle huurders langs. Johan: “Elke situatie is anders, elke wijk is anders.” En het mooie is: naar iedereen wordt met aandacht geluisterd en problemen zijn er om opgelost te worden.

Tot 2030 moeten we 600 tot 700 woningen verduurzamen. Dat houdt in dakpannen eraf, zwaarder geïsoleerd dak erop. Grondvloer isoleren.” En dat is goed nieuws, want dat betekent extra wooncomfort voor de huurders!

Bram Born, Woningstichting Putten

Planning verlast

Bram en Johan hebben de planning tot 2030 al doorgenomen, zo kan Van Wijnen ervoor zorgen dat de Woningstichting steeds kan rekenen op een vast team. Bram: “Je hoort steeds meer dat bouwbedrijven helemaal vol zitten qua werk, dus deze zekerheid is fijn.”

Comfort

Op dit moment staat de Van Oldenbarneveltstraat in de steigers. En ook al duurt het nog even, de voorbereidingen voor volgend jaar zijn al in volle gang. Bram: “Tot 2030 moeten we 600 tot 700 woningen verduurzamen. Dat houdt in dakpannen eraf, zwaarder geïsoleerd dak erop. Grondvloer isoleren.” En dat is goed nieuws, want dat betekent extra wooncomfort voor de huurders!

Lezen en schrijven met elkaar

De mensen van Woningstichting Putten en Van Wijnen kunnen lezen en schrijven met elkaar. Dat komt mede doordat we tijd en aandacht besteden aan elkaars uitdagingen. Jaarlijks organiseert Van Wijnen de ‘dag van de klant’. Twee jaar geleden waren we welkom op het kantoor van Woningstichting Putten. “Timmerlieden, administrateurs, directieleden en werkvoorbereiders, iedereen doet mee. Met een groep van dertig collega’s zijn we toen bijgepraat door Bram Born over actuele uitdagingen in ‘corporatieland’. Dat was een topmiddag waar nog steeds over gesproken wordt.” concludeert Johan.

Meer weten over het verduurzamen van appartementencomplexen of grondgebonden woningen in de regio Harderwijk?

Neem dan vrijblijvend contact op met Johan Timmer

Of lees je liever verder over verduurzamen in ketensamenwerking?

Van verslavingskliniek naar woningen

Victas-gebouw dak
Lees het gehele artikel

Victas-gebouw in A.B.C.-straat Utrecht wordt appartementencomplex

Stedenbouw 767 | Tekst: Desiree Pennings

In de Utrechtse binnenstad bevindt zich de A.B.C.-straat met daarin een excentriek pand dat voorheen gebruikt werd voor verslavingszorg. In oktober 2019 kocht woningcorporatie Mitros het gebouw om er huurappartementen te ontwikkelen voor de sociale en middenhuur. Bouwbedrijf Van Wijnen werd ingeschakeld om de plannen mogelijk te maken.

Met zijn grote houten gevel is het oude Victas-gebouw een markante verschijning in het straatbeeld. Niet voor niets won JDdV Architecten er de Rietveldprijs mee in 2013. “Wij hebben een enorme groeiambitie en willen hier uiteindelijk 86 appartementen realiseren. Het gaat voornamelijk om twee- en een aantal driekamer appartementen”, vertelt vastgoedontwikkelaar Maarten de Kruif van Mitros.

De woningcorporatie werd al snel benaderd door bouwbedrijf Van Wijnen, die al een plan klaar had liggen voor het gebouw. “We waren eerder al bezig met het project voor een andere potentiele koper. Toen die koop niet doorging en Mitros de nieuwe eigenaar werd, hebben we hen benaderd. Op die manier konden we iets voor elkaar betekenen”, vertelt Remi van der Pol, Manager Klant & Markt bij Van Wijnen. Uiteindelijk koos Mitros ervoor om inderdaad met Van Wijnen aan de slag te gaan en werd er een totaalplan uitgewerkt. In november 2020 begonnen de sloopwerkzaamheden.

Victas-gebouw

Zoveel mogelijk hergebruikt

Aan de bestaande uitstraling van het gebouw zal weinig veranderen. De schil blijft intact, hoewel er wel extra ramen en een centrale entree aan worden toegevoegd. Ook wordt de kans aangegrepen om de buitenzijde te vergroenen met een gezamenlijke binnentuin en extra groen aan de voorzijde.

Aan de indeling van het gebouw verandert wel heel wat, vertelt Van der Pol: “Die is gestoeld op een verslavingskliniek met kantoorruimtes, slaapkamers en gemeenschappelijke ruimtes. Dat is ongeschikt voor appartementen. We gaan het opnieuw opbouwen als twee- en driekamer appartementen met een eigen voordeur. We hergebruiken zoveel mogelijk materialen en ook de luchtbehandelingsinstallatie hebben we hergebruikt.”

Om de installaties op niveau te brengen, is er niet veel nodig, omdat het om een jong gebouw gaat. De stadsverwarming wordt het belangrijkste verwarmingselement en er komen PV-panelen op de daken. Die worden aangesloten op de collectieve hoofdaansluiting.

Slim omgaan met ruimte

Een grote uitdaging binnen het project is de kleine bouwplaats, vertelt Van der Pol. Een goed parkeer- en transportmanagement is van groot belang. Materialen worden bijvoorbeeld geleverd bij een bouwleverancier op het nabijgelegen industrieterrein. “Alles wordt zo effectief mogelijk aangeleverd en afgevoerd. Zo zorgen we voor zo min mogelijk verkeersoverlast en het is goed vanuit duurzaamheidsperspectief”, aldus Van der Pol.

Onder het pand ligt een parkeergarage met tachtig parkeerplaatsen. Daarvan zullen er twee in gebruik blijven van Mitros, zodat hier twee deelauto’s geparkeerd kunnen worden. De Kruif: “Die zijn bedoeld voor de huurders van de appartementen. Via een app kunnen zij een auto reserveren. Het voordeel daarvan is dat we minder parkeerplaatsen hoeven te realiseren.”

Naar verwachting wordt het project met totaal 70 appartementen eind dit jaar opgeleverd. Twee blokken zullen tijdelijk verhuurd worden aan Stichting De Veste voor jongeren met een zorgvraag. Als zij een ander onderkomen hebben gevonden, worden de twee torens met 34 onzelfstandige eenheden omgebouwd tot 16 zelfstandige woningen. Het complex telt dan in totaal 86 woningen.

Meer weten over gebouwtransformaties?

Neem vrijblijvend contact op met Remi van der Pol

Appartementencomplex ’t Heycop klaar voor de toekomst

Appartementencomplex ’t Heycop dronefoto
Lees het gehele artikel

Woningstichting Vecht en Omstreken heeft Van Wijnen Utrecht de opdracht gegeven om 114 appartementen in ‘t Heycop in Breukelen comfortabeler en duurzamer maken. Een innovatief project waar de appartementen van het gas af gaan. Ze worden straks verwarmd door een warmte- en koudeopslag.

Comfortabel wonen

De werkzaamheden zijn gericht op het verduurzamen van de appartementen en het verbeteren van het klimaat en het comfort voor de bewoners. Van Wijnen Utrecht heeft samen met Linthorst Techniek een verduurzamingsvoorstel uitgewerkt. Zo worden de gevels extra geïsoleerd en komen er convectoren die de woning naast verwarmen ook enkele graden kunnen koelen. Een mooi vooruitzicht voor de warme zomerdagen! In de woningen wordt ook de mechanische ventilatie verbeterd. Daarnaast komen er brandwerende voordeuren en krijgen de balkons een onderhoudsbeurt en worden ze opnieuw geschilderd.

Bewoners staan volledig achter de werkzaamheden

Merit Wagenaar, manager Vastgoed bij Woningstichting Vecht en Omstreken: “Vecht en Omstreken richt zich op de toekomst. We streven naar een energiezuinig woningbezit. We doen dit samen met onze partners Van Wijnen Utrecht en Linthorst Techniek. Goed wonen is maatwerk, we kennen onze huurders en hun verwachtingen. Het is mooi om te zien dat 94% van de bewoners in ’t Heycop akkoord gaat met de plannen. Dat laat duidelijk de betrokkenheid zien. Onze senioren zijn bereid te investeren in een duurzame toekomst.”

Maatwerk voor de bewoners

In ’t Heycop is een modelwoning ingericht. In aanloop naar de werkzaamheden hebben de bewoners hier een kijkje kunnen nemen hoe hun eigen woning er straks uit gaat zien. Daarnaast is er speciaal voor de (familieleden van) bewoners een (telefonisch) inloopspreekuur voor al hun vragen over het project. Dorieke Storck, bewonersbegeleider: “Zeker in deze tijd en bij deze groep bewoners is persoonlijke aandacht extra belangrijk. Er is dan ook een nauwe samenwerking tussen de woonconsulenten en diverse zorgpartijen van ’t Heycop. Met elkaar zorgen we ervoor dat de bewoners de benodigde individuele zorg kunnen blijven ontvangen. Een stukje maatwerk. Met daarbij natuurlijk extra aandacht voor corona. Zo beschikken we tijdens het project over zes rustwoningen. Hier kunnen de bewoners overdag naartoe, zodat we veilig en volgens de corona-richtlijnen kunnen werken.”

Samen met onze ketenpartner

De werkzaamheden worden opgepakt vanuit de ketensamenwerking tussen Woningstichting Vecht en Omstreken en bouwbedrijf Van Wijnen Utrecht. Martijn Leijdekker, Adjunct-directeur Renovatie & Transformatie: “Bij Van Wijnen bouwen wij samen aan ruimte voor een beter leven. Een missie die met de dag belangrijker wordt. Zo hebben we ook voor dit project gewerkt aan een concreet plan met als doel het verduurzamen en comfortabeler maken van ’t Heycop voor de bewoners van nu, maar ook voor toekomstige generaties. Wij zijn enorm trots op dit project en de bijdrage die wij kunnen leveren.”

Klaar voor de toekomst

Naast het verduurzamen realiseren wij een scootmobielgarage en verbeteren we de uitstraling en toegankelijkheid van het complex. De liften en de entree worden daarom vernieuwd. In het najaar van 2021 zijn de woningen en het complex gereed. Het energielabel springt dan van gemiddeld label D naar label A. Hiermee maken het complex en de bewoners een goede stap richting energieneutraal wonen in 2050.

Een wijk met een verhaal

Wijk dronefoto
Lees het gehele artikel

Aan de noord-oostkant van Elburg verrijst momenteel een geheel nieuwe wijk: de Dijkjes. De stedenbouwkundige structuur is gebaseerd op bestaande landschappelijke elementen en een fictief historisch verhaal. “Op die manier ontstaat hier een prettige woonomgeving met een dorps karakter”, aldus Walter van de Veen, projectontwikkelaar bij Van Wijnen.

Van Wijnen realiseert met de Dijkjes een wijk met een dorps karakter

Tekst: Stedenbouw uitgave 764, Henk-Jan Hoekjen

Eenvormigheid is de laatste jaren in stedenbouw en architectuur bepaald geen aanbeveling meer. Vanuit de gedachte dat woongenot en leefbaarheid gebaat zijn bij diversiteit en groen krijgen woongebieden steeds vaker een gevarieerde aanblik. In Elburg wordt momenteel gewerkt aan de realisatie van een wijk waarin de behoefte aan een prettig ogende diverse en duurzame woonomgeving op een bijzondere manier gestalte krijgt: de Dijkjes.

De stedenbouwkundige structuur is gebaseerd op bestaande landschappelijke elementen en een fictief historisch verhaal.

Walter van de Veen, Projectontwikkelaar Van Wijnen

De nieuwe wijk zal uiteindelijk 227 woningen omvatten, waarvan 40 procent sociale huurwoningen. De Dijkjes wordt in drie fasen aangelegd. Fase 1 van het project is inmiddels afgerond. Op dit moment wordt gewerkt aan fase 2, waarna volgend jaar fase 3 volgt. “Naar verwachting ronden we het project eind 2021 af”, zegt Walter van de Veen, projectontwikkelaar bij Van Wijnen. “De Dijkjes is ontstaan vanuit een samenwerking met woningcorporatie Omnia Wonen uit Harderwijk en Zondag Ontwikkeling uit Tiel”, vertelt hij. “De belangrijkste uitgangspunten bij de wijk waren het duurzame karakter en de dorpse opzet.”

Karakteristieke stijl

Het ontwerp van de stedenbouwkundige structuur kwam voor rekening van Luc Bos. Hij bedacht het fictieve historische verhaal van een door de eeuwen heen gegroeid dorp. Dit narratieve uitgangspunt bood de mogelijkheid om de reeds bestaande landschappelijke elementen zoals een houtwal en een watergang in het stedenbouwkundige plan te incorporeren. Bovendien kon op die manier het beoogde dorpse karakter op een mooie manier gestalte krijgen. “Het verhaal is gebaseerd op de organische groei van het dorp rondom een brink”, legt Van de Veen uit, wijzend op een viertal afbeeldingen van het dorp in verschillende stadia van de fictieve historische ontwikkeling. “De brink zal een belangrijke centrale open ruimte blijven in de Dijkjes. Daaromheen zijn huizen geplaatst in verschillende stijlen en materialiseringen. De woningen zijn ontworpen door FIER Architecten uit Nijkerk en Venster Architekten uit Gouda.”

“Op enkele punten in de wijk zijn karakteristieke woningen geplaatst – de zogenoemde ‘stabilizers’ – die een bepaalde ambachtelijke functie uit het door Luc Bos ontwikkelde verhaal uitbeelden”, vervolgt Van de Veen. “Zo is er bijvoorbeeld een herberg, boerderij erf, smederij en het huis van de dijkgraaf – dat daarom wat hoger staat. Deze onderdelen van de wijk, die telkens in karakteristieke stijl ontworpen zijn, geven het ‘historische’ verhaal van de wijk nog meer cachet.

Duurzaam en betaalbaar wonen

Ook duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt bij dit project. Dit komt tot uiting in tal van facetten. Zo zijn er in de wijk bijvoorbeeld nestkasten aangebracht, is er volop aandacht voor gevarieerd groen met lokale plantsoorten en maatregelen voor klimaatadaptatie.  De woningen blinken uit in duurzaamheid. “De huurwoningen worden gebouwd volgens het principe van Nul op de Meter en de koopwoningen zijn uitgevoerd als EPC-0”, aldus Van de Veen. “Het is de kracht van Van Wijnen dat het ons gelukt is om dankzij ons geïndustrialiseerde woonproduct Fijn Wonen in een relatief korte tijd betaalbare, comfortabele, duurzame woningen te maken in een prachtige wijk.” Overigens kun je dat volgens Van de Veen als ontwikkelaar en bouwbedrijf nooit alleen. “Dit mooie voorbeeldproject kunnen we alleen succesvol uitvoeren dankzij de samenwerking met alle andere betrokken partijen.”

Verduurzaming woningen Rochdale in volle gang

Remi van der Pol, Fred Blom en Solo van den Beld Rochdale
Lees het gehele artikel

Sinds 2016 zijn we met woningcorporatie Rochdale (39.000 woningen) een ketensamenwerking aangegaan bij de verduurzaming van 2.900 woningen. Dat de woningen van label F of G naar B of hoger gaan, levert de huurders meer wooncomfort en lagere energielasten op. Maar wat zijn eigenlijk de voordelen van deze vorm van samenwerking en hoe bevalt die? En hoe maken de Amsterdammers als corporatie voor de laagste inkomens hun rol waar? Nu de eerste 750 woningen zijn opgeleverd, maken we met planvoorbereider Remi van der Pol, van Van Wijnen en projectleiders Fred Blom en Solo van den Beld van Rochdale de tussenbalans op.

Gestroomlijnd proces

Om te beginnen maakte Rochdale een longlist van bouwbedrijven waar ze goede ervaringen mee hadden en die ze hun renovatieprojecten toevertrouwden. Zo lieten ze die elk hun aanpak presenteren voor deze grote opgave. Drie samenwerkingspartijen werden hieruit geselecteerd: Logchies, Weijman en Van Wijnen. Volgens Blom is er veel winst uit ketensamenwerking te behalen bij verduurzamingen als deze. Het proces wordt er stukken efficiënter van. Doordat je er als co-makers met een prestatieverplichting en een gezamenlijk doel in zit, deel je ook samen in alle voordelen en resultaten die dat oplevert. Fred moet er niet aan denken om terug te keren naar losse opdrachten en tenders. Steeds weer wennen aan een nieuwe aanpak en aan nieuwe mensen kost tijd. En juist die hebben de Amsterdammers niet.

Remi van der Pol, Fred Blom en Solo van den Beld in overleg
Remi van der Pol, Fred Blom en Solo van den Beld

Heldere aanpak

Elk nieuw project kent dezelfde logistiek. Een bouwtechnisch adviseur keurt het beoogde complex of de eengezinswoningen. Er wordt gekeken naar de bouwkundige staat en de installaties. In feite is dit een nulmeting met het advies ‘renovatie’ (waarop het naar een andere afdeling gaat) of ‘revitalisatie’. In dat laatste geval wordt er volgens een vast format door de ketenpartner een projectplan geschreven. In het plan staan onder meer de werkzaamheden bij de verschillende labelstappen, de kosten, de planning, de communicatie met de bewoners en de veiligheidsvoorzieningen tijdens de werkzaamheden. Duidelijk voor Rochdale moet zijn wat het investeringsplaatje is bij welk energielabel, welke impact dit heeft op het meerjarenonderhoud en wat dit op basis van de exploitatie uiteindelijk zal betekenen voor de huren. 

Loethoelie

Bewoners

Parallel aan de uitwerking van de techniek openen Rochdale en Van Wijnen de dialoog met de bewonerscommissie. Wat speelt er bij de bewoners en welke wensen zijn er die wellicht meegenomen kunnen worden in het plan? Wat gaat de verduurzaming inhouden en levert het de bewoners op? Dit is altijd maatwerk en kan variëren van hr-beglazing, nieuwe ramen en kozijnen, vloer-, muur of dakisolatie, zonnepanelen, aansluiting op stads- of blokverwarming (gasabsorptie), hr cv-ketels of (mechanische) ventilatiesystemen. Rochdale stelt voor wat een haalbaar pakket is, waarop de huurders al dan niet met de maatregelen akkoord gaan. Meestal wordt het advies opgevolgd, omdat de voordelen aantrekkelijk zijn en het werk in bewoonde staat kan worden uitgevoerd. Dat laatste is een specialiteit op zich. Er hoeven geen hele zolders leeg. Bewoners worden zoveel mogelijk ontlast. De verduurzamingen betekenen per saldo een besparing op de energielasten, terwijl Rochdale alles voorfinanciert. Mooier kan het eigenlijk niet. Voor huiseigenaren, die hooguit een groene subsidie krijgen, voelt dat in de regel anders.

Het proces wordt er stukken efficiënter van. Steeds weer wennen aan een nieuwe aanpak en aan nieuwe mensen kost tijd.

Rochdale over werken in ketensamenwerking

Verbeteringen en onderhoud

De praktijk vindt Remi soms een tikkeltje raar, maar waar. Want hoe verhouden zich klimaatdoelstellingen tot de snelheid van verduurzamen? Zo is het meer dan eens voorgekomen dat er op last van de Wet Natuurbescherming nestkasten tegen de zijgevel moesten worden aangebracht voor de mussen die onder de dakpannen vandaan kwamen. Dat heet met een mooi woord ‘biodiversiteit’. Dit als onderdeel van de ontheffing die noodzakelijk is en met gemak 26 weken kan duren voordat deze wordt verstrekt. Of welstand stoort zich aan een dakophoging, waardoor een nieuw te timmeren goot, een dakoverstek of een gebogen dakpan een kostenverhogende uitkomst moet bieden. Moeten we niet in 2050 van alles hebben bereikt, denk je dan. Preventief onderhoud gebeurt meteen, zoals voegwerk om een spouwmuur te isoleren. Ook kan het zijn dat er schoorstenen bij een dakrenovatie worden verwijderd. Dat zijn storende koudebruggen sinds de gashaarden van vroeger er niet meer op uitkomen. Keukens en badkamers, gevels en balkons vallen nadrukkelijk buiten de verduurzaming en zijn voor ‘de andere afdeling van Rochdale’. Maar voor het overige worden de werkzaamheden zo grondig uitgevoerd dat er vaak voor het oog een compleet nieuw complex of een nieuwe rij woningen staat die weer jaren mee kan. Fred: “Dat onze huurders besparen doordat wij investeren, vind ik een van de mooiste dingen die we als woningcorporatie kunnen doen. Iets voor een ander kunnen doen, is het mooiste wat er is.”

Gerard Burghout Diemen

Woningen voor werkzaamheden

Woningen na werkzaamheden