Terugblik Duurzaam Gebouwd Congres 2019

Dat wij dit jaar hoofdsponsor waren van het Duurzaam Gebouwd Congres bleek een schot in de roos. Onze regiodirecteur en keynote spreker Hilbrand Katsma hield een gloedvol betoog over de reis die Van Wijnen als bedrijf heeft afgelegd in de afgelopen jaren in de richting van duurzame en ontwikkelende bouwer. Zijn verhaal paste naadloos tussen de verhalen van de provincie Friesland en Circulair Friesland. Hij kreeg een daverend applaus van een bomvolle zaal. ‘De bouwer is zojuist dominee geworden’, aldus Inge Diepman, dagvoorzitter op het Duurzaam Gebouwd Congres.

terugblik-duurzaam-gebouwd-congres-2019

Samen bouwen aan ruimte voor een beter leven

Het Van Wijnen motto is: ‘samen bouwen aan ruimte voor een beter leven.’ Voor nu en in de toekomst. We kijken verder dan de huidige (woon)behoeftes en zijn zuinig op de wereld. We ontwikkelen gasloos, energiezuinig (inmiddels staat de teller op ruim 3500 woningen) en liefst circulair. ‘Meer en beter, met minder’, zegt Katsma vastberaden. Dit is voor de aarde en de eindgebruiker de beste keuze. Circulair bouwen is sneller, beter en goedkoper.

                                     Toekomstbestendig

 

De bouwsector is verantwoordelijk voor 30% van de totale hoeveelheid afval die geproduceerd wordt. Daarnaast is 45% van het grondstoffenverbruik voor rekening van de bouw. Onze impact is dus gigantisch. Dit heeft niet alleen effect op onze leefomgeving en toekomstige generaties. maar ook op de toekomst van onze sector. Als er geen grondstoffen meer beschikbaar zijn, valt er immers niets te bouwen. Van Wijnen wil toekomstbestendig zijn en heeft daarom de doelstelling om in 2025 100% afvalvrij te zijn. Dat betekent dat er op de kantoren en bouwplaatsen geen afval meer vrijkomt. Circulariteit is hierin het sleutelwoord! ‘Dit begint bij bewustwording en urgentie, waardoor het belang wordt gezien om te veranderen, opgevolgd door een concreet plan met concrete doelen’, vertelt Katsma.

“Als we iets willen betekenen in de thema’s waar het vandaag over gaat, dan moeten wij, allemaal, elkaar iedere dag inspireren, uitdagen en vooral bij de les houden.”

Hilbrand Katsma, Regiodirecteur Van Wijnen Noord

Circulair bouwen

 

In de presentatie van Hilbrand Katsma liet hij zien dat we circulair bouwen door het geïndustrialiseerde en gestandaardiseerde woonproduct Fijn Wonen. Deze woningen zijn al vanaf de eerste woning standaard gasloos. Het ontwikkelen van een volledig modulaire en remontabele woning betrof de volgende logische stap in het najagen van de ambities voor de toekomst. Inmiddels hebben wij de eerste circulaire demonstratiewoning in Gorredijk gerealiseerd. Deze woning is volledig verplaatsbaar en remontabel.

 

duurzaam, circulair

De Loskade

 

Het verhaal van Hilbrand Katsma trechterde uiteindelijk naar het allernieuwste circulaire project De Loskade. Op het voormalige Suikerunieterrein in Groningen creëren we een pop up woonwijk, die tot 2030 dienst doet als een living lab voor revolutionaire oplossingen. Samen met échte bewoners en ondernemers gaan we op zoek naar nieuwe woonvormen en -producten die aansluiten bij de woonbehoeften van de toekomst. Denk hierbij aan compact, betaalbaar en zelfvoorzienend wonen en het ontdekken van een deeleconomie. Het is de plek om de circulaire economie tot bloei te laten komen. Op de Loskade komen 46 circulaire Fijn Wonen eenheden. We dagen onszelf én partners uit om tot innovatieve oplossingen te komen voor o.a. gevel- en dakafwerking, installatie-oplossingen en energieopwekking en -opslag. Daarbij zien we veel mogelijkheden in betaalbare en schaalbare biobased toepassingen.

 

Circulariteit: van container begrip naar begrip voor elkaar

 

In de middag van het congres mocht onze manager Circulariteit Marije Kamphuijs een interessante workshop geven over de circulaire wijk van overmorgen, waarbij een aantal vragen aan bod kwamen. Wat wordt er belangrijk in de circulaire wijk? Willen we allemaal hetzelfde? Hoe kijkt een ander naar het onderwerp? Zijn er daadwerkelijk verschillen als we deze uitdagingen door een andere bril bekijken? Het publiek werd aan het werk gezet en uitgedaagd om na te denken over de circulaire wijk van overmorgen en hierbij van meerdere kanten naar het vraagstuk te kijken.

 

Meer dan bouwen