Timmerfabriek De Verbinding: het gaat hier echt om de mensen

Algemeen

Maatschappelijk impact

Groningen

09:22

18-03-2021

Een plek in Groningen die een grote maatschappelijke meerwaarde voor de stad en regio biedt en waar verbinding centraal staat. De Timmerfabriek verbindt materialen tot een eindproduct en verbindt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met elkaar. Van Wijnen zag een kans voor een prachtige samenwerking.

In Nederland wonen zo’n 15.000 dove mensen, waaronder de zoon van Toine van Bijsterveldt. ‘1,5 jaar na de geboorte kwamen we erachter dat onze zoon doof was. Je komt in een wereld terecht waar je nog nooit bent geweest. Langzaam maar zeker leer je die wereld van dove mensen kennen en ontdek je dat het een klein wereldje is. Je ziet met eigen ogen dat dove mensen niet aan het werk komen.’ Toine wist de negatieve lading rondom doofheid om te zetten in een businessplan: Timmerfabriek De Verbinding. Van Wijnen zag een kans voor een prachtige samenwerking.

Het team vult elkaar aan

De vaklieden hebben elk hun eigen verhaal en dat maakt het team zo bijzonder. Dit is een werkomgeving waar ze elkaar verstaan en hun vakmanschap volledig tot zijn recht komt. Sommige medewerkers zijn doof, anderen hebben autisme. We hebben ook vaklieden die een lichamelijke of geestelijke handicap hebben. ‘Ik zie het altijd als een voetbalteam, je hebt een keeper nodig, maar ook een linksback en een spits. Het team vult elkaar echt aan. Dit maakt de communicatie natuurlijk ook heel bijzonder’, vertelt Toine. Om met elkaar te communiceren gebruiken we veelal gebarentaal.

Toine van bijsterveldt

Directeur de verbeelding

De vaklieden hebben elk hun eigen verhaal. Dit is een werkomgeving waar ze elkaar verstaan en hun vakmanschap volledig tot zijn recht komt

Focus op de mensen

Naast het grote verschil in de manier van communiceren, ligt de focus voor de Timmerfabriek ook ergens anders als je het vergelijkt met andere fabrieken. ‘Daar wordt veelal op productiviteit gestuurd. Wij focussen op het leveren van een goede kwaliteit tegen acceptabele kosten. Daarnaast vinden wij het heel belangrijk dat de mensen met plezier en fijn aan het werk zijn.’ Die kwaliteit zie je terug in het prachtige maatwerk dat ze leveren. In de Timmerfabriek werken ze in groepjes van drie met ABC Vakmanschap: het ‘oude meester, gezel en leerling’ systeem. ‘Zo werken we veilig en borgen we de kwaliteit.’

Samenwerking prefab meterkasten

De Timmerfabriek ‘De Verbinding’ is met het vervaardigen van prefab meterkasten voor Van Wijnen en Enexis een mooie samenwerking rijker. ‘Via netwerkbijeenkomsten zijn we met elkaar in contact gekomen,’ vertelt Toine. Van Wijnen heeft het idee van de prefab meterkast geïnitieerd en samen hebben we het ontwikkeld. Gewoonlijk wordt bij de bouw van nieuwe woningen de elektriciteit, water, telecom (en gas) als laatste aangesloten. Nu leggen we de nutsvoorzieningen eerder aan, direct nadat de fundering en de vloer zijn gestort, installeert Enexis de prefab meterkast. Hierdoor is de bouwplaats veiliger geworden. Bart Kierkels, projectleider bij Van Wijnen, vertelt: ‘Voorheen hadden we een groot aantal kabels verspreid over de bouwplaats liggen. Dit aantal is sterk teruggebracht, omdat iedere woning al is voorzien van een eigen stroomaansluiting. Dat komt de veiligheid op de bouwplaats ten goede.’ Bovendien leveren we hierdoor meer woningen volgens planning op. Pas geleden kwamen er specifieke richtlijnen voor meterkasten dat betekent dat een nieuwe generatie prefab meterkasten in de maak is.

Op de bouwplaats Willemsbuiten in Tilburg hebben we voor het eerste gebruik van gemaakt van deze prefab meterkast. Willemsbuiten is een nieuwe woonwijk in Stappegoor, Tilburg. De gebiedsontwikkeling van deze wijk bestaat uit 6 fasen van elk 60 tot 100 woningen. Wij realiseren 211 woningen in fase 5 en 98 woningen in fase 6.