Van Wijnen bouwt voor ouderinitiatief in Etten-Leur

Wonen

Zorg

Etten-Leur

13:10

19-07-2022

In Etten-Leur verrijzen, op de oude plek van basisschool Het Kompas, 41 sociale huurappartementen voor woningcorporatie Alwel. Op dit moment legt Van Wijnen Breda de laatste hand aan de bouw hiervan en naar verwachting worden de appartementen nog voor de bouwvak opgeleverd. 13 appartementen van het complex worden ontwikkeld en beschikbaar gesteld aan Stichting Woonkompas Etten-Leur. Leonore Eijkenboom – Van Tienen is initiatiefneemster van de stichting en vertelt over het verhaal achter dit ouderinitiatief.

Leonore is woonachtig in Etten-Leur en ging eind 2016 op zoek naar een geschikte woonplek voor haar zoon met een beperking in het autisme spectrum. Gedurende deze zoektocht kwam ze in contact met diverse zorginstellingen, maar het aanbod sloot niet aan bij de wensen en de wachtlijsten waren lang. Uiteindelijk koos zij voor een vorm van zelfstandig wonen met begeleiding; een ouderinitiatief. Het is een woonvorm waarbij zorg en wonen gescheiden zijn en die al op meerdere plekken in het land door ouders is vormgegeven.

Het ouderinitiatief van Leonore is in 2019 omgezet naar Stichting Woonkompas Etten-Leur om het geheel ook bestuurlijk consistent vorm te geven. Bij zo’n ouderinitiatief is het van belang dat ouders van kinderen met een vergelijkbare beperking als die van Leonore’s zoon betrokken zijn bij het hele proces van wonen met begeleiding. Naast een geschikte woonruimte denken zij ook mee over de inkoop van collectieve zorg(begeleiding) die aansluit bij de behoeftes van de toekomstig bewoners.

De volgende stap was het contact met diverse gemeenten en woningcorporaties om een geschikte locatie te vinden. Dit bleek een hele uitdaging. Het concept ouderinitiatief is nog niet overal bekend. Er waren nog geen heldere procedures binnen de betrokken partijen om een dergelijk ouderinitiatief te ondersteunen. Iets waarvan Leonore hoopt dat dit in de toekomst, door het opstarten van initiatieven als deze, voortvarender wordt opgepakt.

Door de gemeente Etten-Leur en wooncorporatie Alwel samen met de stichting aan tafel te krijgen kwam eind 2017 het besluit voor het ontwikkelen en het bouwen van de appartementen. In goede samenwerking met de architect, Van Wijnen en woningcorporatie Alwel, is vervolgens goed nagedacht over de invulling van het woonconcept.

De appartementen liggen op een aparte verdieping met eigen ingang en de beschikking over een eigen voordeur. Daarnaast is er een gemeenschappelijke ruimte met een gezamenlijke woonkamer, keuken en ruim dakterras. Ook voor de (zorg)begeleiding is een aparte ruimte aanwezig. Doordat het geheel onderdeel uitmaakt van het gehele wooncomplex, wonen de bewoners straks echt ‘zelfstandig’ in Etten-Leur. Momenteel zijn er al 10 bewoners voor de 13 beschikbare appartementen. Voor de overige drie appartementen is Stichting Woonkompas nog op zoek naar geschikte bewoners. Geïnteresseerden kunnen zich melden via Stichtingwoonkompas.nl, waar alle informatie over het initiatief te vinden is. Half september zullen de eerste bewoners daadwerkelijk hun intrek nemen in het appartementencomplex waar Van Wijnen Breda op dit moment de laatste hand aan legt. Hiermee komt de oorspronkelijke wens van Leonore daadwerkelijk tot stand.