Van Wijnen draagt bij aan Zero Emissie Stadslogistiek Rotterdam

Algemeen

Dordrecht

Rotterdam

14:13

16-12-2020

Op 1 december ondertekenden wij samen met andere bedrijven en de gemeente Rotterdam Convenant ZES: Zero Emissie Stadslogistiek. Met een online bijeenkomst vierde de gemeente Rotterdam de intensieve samenwerking met de logistieke sector om het gezamenlijke doel te bereiken: nul procent uitstoot in 2025. Het gezamenlijke doel van overheid en bedrijfsleven is om de luchtkwaliteit te verbeteren, de binnenstad bereikbaar te houden en de CO²-uitstoot te verminderen. In het convenant staan afspraken, acties en de wil om samen te werken om deze doelstelling te behalen. Het reduceren van CO²-uitstoot is een belangrijk onderdeel binnen onze landelijke duurzaamheidsambities en het ondertekenen van het convenant sluit hier naadloos op aan.

‘Ja’ tegen ‘Samen op weg naar nul’

Gemeente Rotterdam zoekt samenwerking met bedrijven en ondernemingen die dezelfde ambitie hebben en ervan overtuigd zijn dat de uitgangspunten uit het convenant haalbaar zijn. De gemeente gaat daarom in gesprek met verschillende bedrijven en partners die actief zijn in de logistieke sector. Met de ondertekening van het convenant zeggen wij samen met de overheid ‘ja’ tegen ‘samen op weg naar nul’. Samenwerking staat hierbij centraal, want alleen samen kunnen we zorgen voor uitstootvrij en efficiënt transport en zo bijdragen aan een schone, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving.

Wij dragen bij aan een schonere bouwlogistiek

Met de ondertekening van het convenant omarmen wij de ambitie om stadslogistiek te verduurzamen en op korte termijn concrete stappen daartoe te zetten. Onze missie is ‘samen bouwen aan een ruimte voor een beter leven’. Hierin nemen wij onze verantwoordelijkheid door de CO²-uitstoot op onze projecten te minimaliseren en daarbij bij te dragen aan een betere luchtkwaliteit. Daar werken we hard aan.

“Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel binnen onze bedrijfsvoering. Het ondertekenen van het convenant draagt enerzijds bij aan onze eigen duurzaamheidsambities, maar ook aan die van onze klanten, leveranciers en opdrachtgevers.”

Arjan van Huizen, Logistiek Engineer bij Van Wijnen

Actiepunten Convenant ZES

In het convenant hebben wij de volgende actiepunten vastgelegd: