Van Wijnen en Laurentius gaan ketensamenwerking aan

Wonen

Breda

11:07

03-11-2022

Met alle collega’s werkt woningcorporatie Laurentius dagelijks aan duurzaam wonen, passende dienstverlening en het woongeluk van hun bewoners. Om dat te kunnen doen, realiseren ze de aankomende jaren onder andere herstructurerings- en verduurzamingsprojecten bij woningen en woongebouwen met de juiste partners in de wijken.

Daarom ondertekenden directeur-bestuurder van Laurentius Jessie Bekkers en Marlijn Lodewijks onze vestigingsdirecteur Van Wijnen Breda, samen met alle andere aanwezige collega’s, op woensdag 2 november een samenwerkingsovereenkomst gericht op ketensamenwerking rondom verduurzaming en herstructurering. Hiermee formaliseerden wij met elkaar een ketensamenwerking voor meerdere projecten tot 2030. Samen gaan we werken aan continu leren en verbeteren, innovatie en effectiviteit. Om met elkaar de best mogelijke resultaten en oplossingen te bieden voor onze bewoners. Want daar doen we het uiteindelijk voor!

ondertekening Laurentius
Marlijn Lodewijks (links) en Jessie Bekkers (rechts) tekenen de overeenkomst.

Fedde van der Zee, manager vastgoed bij Laurentius: “We organiseerden een uitvoerig selectietraject van ruim een half jaar waarin we uiteindelijk vol enthousiasme en met vertrouwen kozen voor Van Wijnen. Een sterke, innovatieve en stabiele partner op het gebied van samenwerken, continu verbeteren, duurzaam en conceptueel bouwen. We kijken uit naar een fijne samenwerking”.  

Marlijn Lodewijks, vestigingsdirecteur Van Wijnen Breda: “We zijn bijzonder trots dat Laurentius ons, na een intensief selectietraject, heeft gekozen als ketenpartner. Hun vernieuwende visie op ketensamenwerking sluit aan waar wij als Van Wijnen voor staan. Samen gaan we kijken naar de opgaven die er liggen om op basis van scenario’s advies te geven over sloop-nieuwbouw of renovatie en ondersteunen we hen bij nieuwbouw ontwikkelingen. We kijken er naar uit om met Laurentius te bouwen aan betaalbare woningen en fijne buurten voor de inwoners van Breda.“

Meer weten over deze samenwerking?

Neem contact op met onze vestiging in Breda voor meer informatie over de samenwerking tussen Van Wijnen en woningcorporatie Laurentius.