Van Wijnen Groep: solide resultaat en groei ondanks lastige omstandigheden

Algemeen

Baarn

07:36

09-04-2021

In 2020 hebben de 25 ondernemingen van Van Wijnen gezamenlijk een netto-omzet van 1,03 miljard euro gerealiseerd, de hoogste netto-omzet in de historie van het bedrijf. Van Wijnen realiseerde daarnaast een EBITDA van 28,8 miljoen euro.

Groei ondanks corona

Het jaar 2020 was voor Van Wijnen in meerdere opzichten een bijzonder jaar, waarin de invloed van corona eerst nog tot de nodige onzekerheid leidde. Met een fors pakket aan maatregelen om de veiligheid van medewerkers, klanten en leveranciers te garanderen, konden onze bouwprojecten echter doorgang vinden. Daarbij volgt Van Wijnen de officiële richtlijnen van het kabinet, het RIVM, de GGD en het Protocol Samen veilig doorwerken van Bouwend Nederland. Thuiswerken werd waar mogelijk verplicht. Van Wijnen is trots op de positieve houding en de flexibiliteit van haar medewerkers, die het bedrijf in 2020 in een waarderingsonderzoek een cijfer van 7,9 voor werkgeverschap gaven.
Ondanks de gevolgen en de hectiek van de coronacrisis wist Van Wijnen een groei van bijna 8% in omzet te realiseren. Corona heeft wel geleid tot aanzienlijke meerkosten die ten laste van het resultaat zijn gebracht. Deze kosten hadden betrekking op de aanschaf van beschermings- en hygiënemiddelen, op ziekteverzuim, vertragingskosten op diverse projecten – met name bij onderhoudswerkzaamheden in bewoonde situaties en het faciliteren van thuiswerken.

Ontwikkelingen gericht op groei

Het jaar 2020, waarin er bij Van Wijnen 200 nieuwe arbeidsplaatsen bij kwamen, was verder een aaneenrijging van nieuwe ontwikkelingen – gericht op groei en de ambitie om een substantiële oplossing te bieden voor de woningnood in Nederland. Zo startte de bouw van de nieuwe fabriek in Heerenveen voor de FIJN 3.0 woningen en appartementen, de geïndustrialiseerde woonoplossing van Van Wijnen. Tevens is er veel geïnvesteerd in productontwikkeling en ICT ondersteuning van de fabrieksomgeving en is de verkoop- en industriële organisatie opgeschaald. De hiermee gepaard gaande aanloopkosten zijn ook grotendeels ten laste van het resultaat van 2020 gebracht. Van Wijnen nam verder ingenieursbureau Janssen Wesselink uit Drachten over. Hierdoor heeft Van Wijnen op constructie en engineering, een cruciaal onderdeel van het bouwproces, meer armslag en landelijke dekking gekregen.

Nieuwe aandeelhouder

In augustus 2020 nam HAL Investments B.V., gezamenlijk met management, de aandelen van onze onderneming over van de vorige aandeelhouders Rabobank en Klaas de Leeuw. Gesprekken hierover waren al in 2019 gestart, ruim vóór het uitbreken van corona. Dankzij deze overname kan Van Wijnen haar visie op bouwen nieuwe stijl realiseren, waarbij de succesvolle huidige activiteiten – bouwen, renovatie & transformatie, projectontwikkeling en vastgoedbeheer – alle aandacht blijven krijgen. Peter Hutten volgde Wino de Jong op als CEO van Van Wijnen.

Vooruitblik

Van Wijnen heeft een goed gevulde orderportefeuille en kan op basis daarvan ook in 2021 antwoord geven op de maatschappelijke thema’s van nu, zoals de ongekend hoge vraag naar betaalbare woningen (bouwopgave 1 miljoen woningen tot 2030), circulair bouwen en de verduurzamingsopgave van bestaand vastgoed bij onder meer woningcorporaties.
Volgens planning wordt de nieuwe fabriek begin 2022 opgeleverd. Ook de jaren hierna zullen we fors blijven investeren in de verdere ontwikkeling van nieuwe geïndustrialiseerde producten en diensten. De digitale business transformatie van de onderneming als geheel is in 2020 gestart. Met de wensen van de klant als uitgangspunt en veiligheid op #1, blijft Van Wijnen zich inzetten voor een toekomstbestendige leefwereld en een betaalbare woning voor alle Nederlanders.