Van Wijnen neemt constructeursbureau Jansen Wesselink over

Algemeen

Drachten

11:15

14-07-2020

Van Wijnen heeft ingenieursbureau Jansen Wesselink uit Drachten overgenomen. Deze overname past bij onze strategische groeiambities en zorgt voor landelijke dekking. Wijcon en Jansen Wesselink gaan verder onder de naam Van Wijnen Engineering.

Meer armslag op constructie

Goede constructeurs zijn schaars en van onschatbare waarde, helemaal nu we hard aan het groeien is. Met de overname van Jansen Wesselink krijgen we er 16 experts bij die constructies adviseren, berekenen en tekenen. Zo krijgen we meer armslag op constructie, een cruciaal onderdeel van het bouwproces.

Over Jansen Wesselink

Jansen Wesselink is sinds de jaren ’60 actief en adviseert bij bouwconstructies voor architecten, (semi-)overheden, bouwers, ontwikkelaars, particulieren en industrieën binnen en buiten Nederland. Hun projecten in onder meer woningbouw, onderwijs, zorg en utiliteit sluiten nauw aan bij die van ons. Van Wijnen en bureau Jansen Wesselink werken al een aantal jaar samen aan diverse projecten.

Fijn Wonen

Daarnaast tekent Jansen Wesselink, net als onze eigen constructeurs van Wijcon in Dordrecht, voor onze Fijn Wonen producten. Hun kennis en expertise op het gebied van geïndustrialiseerd bouwen is een waardevolle aanvulling op onze eigen activiteiten op dat vlak. Vandaar onze keuze voor dit gerenommeerde bureau, met wie we al enkele maanden over deze overname in gesprek waren. Nu we zoveel samenwerken, is samengaan in één organisatie een logische keuze – uit het oogpunt van efficiency en snelheid. Daar profiteert iedereen van: Jansen Wesselink, wij en niet te vergeten onze opdrachtgevers.

Landelijke dekking

De projecten van Jansen Wesselink zijn vooral in de noordelijke helft van Nederland te vinden. Ook dat is een mooie aanvulling op de diensten van Wijcon, waardoor we onze gewenste landelijke dekking voor constructeursactiviteiten kunnen realiseren.

Van Wijnen Engineering

Wijcon en Jansen Wesselink gaan de komende maanden samensmelten en verder onder de naam Van Wijnen Engineering. Robbert-Jan Meijers, directeur Wijcon, krijgt de leiding over Van Wijnen Engineering. Sixtus Haverkamp, huidig directeur van Jansen Wesselink, blijft de komende periode de dagelijkse leiding van het kantoor in Drachten voortzetten. De werkzaamheden voor alle opdrachtgevers worden op vertrouwde wijze uitgevoerd.

Agnieten college Zwartsluis, een project van Janssen Wesselink en Van Wijnen Gorredijk
Agnieten college Zwartsluis, een project van Janssen Wesselink en Van Wijnen Gorredijk