Van Wijnen ondertekent manifest Bouwen voor Natuur

Algemeen

13:03

30-04-2021

Ondertekenaars van het manifest Bouwen voor Natuur willen een natuurstandaard voor nieuwbouw. Daarmee kunnen we steden en dorpen in Nederland leefbaar houden met voldoende biodiversiteit. Want daar gaat het echt niet goed mee. Ook Van Wijnen wil dat de natuur een vanzelfsprekend ingrediënt wordt van alle nieuwbouw.

Nieuwe regeerakkoord
De opstellers van het manifest Bouwen voor Natuur vinden dat dit moet worden vastgelegd in het nieuwe regeerakkoord. Dat kan helpen om groene, duurzame steden te realiseren. Omdat de uitgangspunten van het manifest Bouwen voor Natuur aansluiten bij onze visie op bouwen in de toekomst en vitale leefomgevingen, heeft Van Wijnen dit manifest in april 2021 ondertekend. Zo helpt Van Wijnen de landelijke natuurstandaard verder op weg.

Het manifest noemt drie bouwstenen voor natuurrijke dorpen en steden
1] Natuur in de woning: verblijfruimtes of nestelstenen in de gevels en daken voor gebouwafhankelijke soorten zoals de huismus, gierzwaluw en diverse vleermuizen.

2] Natuur rondom de woning: groene daken en/of groene gevels (met ecologische waarde) en ecologisch groen in de tuin.

3] Natuur in de buurt: groene publieke ruimte in de nabijheid van iedere woning en verbindingsroutes voor dieren.

Hoe nu verder?
Van Wijnen vindt dat bovengenoemde bouwstenen voor natuurrijke dorpen en steden relatief eenvoudig zijn te realiseren, terwijl de effecten groots zijn: denk aan veel meer biodiversiteit, minder hittestress en minder wateroverlast. Ook komen ze de leefomgeving en onze gezondheid ten goede. Daar zullen onze eindgebruikers alleen maar beter van worden. Vandaar dat dit manifest onze volle steun verdient. De bal ligt nu bij politiek Nederland.

Naar het manifest
Natuur & Milieu, NL Greenlabel en de Vogelbescherming hebben het plan opgesteld. In het manifest lees je welke organisaties zich hebben aangesloten. Lees hier het Manifest Bouwen voor Natuur.