Van Wijnen plaatst insectenhotels in nieuwbouwwijk De Dijkjes

Wonen

Elburg

Harderwijk

11:26

31-10-2022

Oog voor biodiversiteit

In De Dijkjes is, naast de aandacht voor duurzame en energiezuinige woningen, ook het groen in het openbaar gebied met zorg samengesteld. Ter versterking van de biodiversiteit zijn bijvoorbeeld speciale kruidenmengsels gebruikt, maar ook diverse grassoorten waaronder bloemrijke grasmengsels, en planten en struiken speciaal geselecteerd op voedselbronnen voor bijen, vlinders en andere insecten.

De grote wadi’s in het plan zorgen voor de afvoer van water in tijden van extreme regenval, en de vijver aan de achterzijde van de wijk is een retentievijver waar eveneens overtollig water naar afvloeit. Onder de parkeerkoffers zijn infiltratiekratten geplaatst voor de opslag van hemelwater dat vervolgens geleidelijk de bodem in kan zakken. De bezoekersparkeerplaatsen zijn juist weer uitgevoerd in halfverharding, voor een betere waterafvoer en een zo groen mogelijk aanzicht.

Op vier locaties in De Dijkjes zijn speelplekken aangelegd voor de jeugdige bewoners. Hier is ingestoken op natuurlijke speelplaatsen van duurzame materialen. Ontwikkelaar Marc Mastebroek van Van Wijnen vertelt dat Van Wijnen de missie ‘meer dan bouwen’ graag in praktijk brengt door verder te denken dan het ‘stapelen van stenen’. ‘Hier in Elburg zijn we bijzonder trots op de groene uitstraling van de wijk, en hoewel het een recent aangelegde wijk is kun je nu al goed zien dat er aandacht besteed is aan het groen. En dat is niet alleen goed voor de biodiversiteit maar ook voor de bewoners’, aldus Marc.

Over De Dijkjes

Nieuwbouwproject ‘De Dijkjes’ in Elburg is een grote gebiedsontwikkeling van Van Wijnen met 227 duurzame woningen. 90 hiervan zijn Fijn Wonen-huurwoningen voor Omnia Wonen. Begin februari van dit jaar zijn de laatste (koop-)woningen in De Dijkjes opgeleverd. Een enkele kaveleigenaar is nog bezig met de afronding van zijn woning, maar de wijk mag als opgeleverd worden beschouwd. Het plan De Dijkjes kenmerkt zich door de dorpse opzet waar historische functies als een herberg, smederij, pakhuis en kruidenier in de architectuur van de woningen verwerkt zijn.