Van Wijnen samen met Heroes zichtbaar in de Bossche wijken

Algemeen

Maatschappelijk impact

's-Hertogenbosch

16:14

19-03-2021

Samen bouwen we aan ruimte voor een beter leven. Dat doen we op de projecten die we overal in Nederland ontwikkelen, realiseren en beheren. Maar dat niet alleen. We hechten veel waarde aan maatschappelijke betrokkenheid. Naar elkaar omkijken en elkaar helpen waar we kunnen.

Zo zetten we ons gedurende het jaar in, bij verschillende sportactiviteiten waar we een maatschappelijke bijdrage leveren. Als ‘Maatschappelijk Wijkpartner’ is Van Wijnen sinds een aantal jaar verbonden aan de Bossche basketballclub Heroes. Samen trekken wij de wijken in om jong en oud in beweging te brengen.

Vitaliteit en saamhorigheid in de wijk

Het gebrek aan beweging bij jongeren en ouderen is vandaag de dag volop in het nieuws. Het behoeft geen uitleg dat onvoldoende beweging gepaard kan gaan met fysieke en mentale aandoeningen. Bewegen heeft niet alleen een positieve invloed op de onderwijsprestaties. Het leert kinderen al jong samen te werken en meer zelfvertrouwen te geven. Daarnaast is dagelijks bewegen voor ouderen en het hebben van een goed sociaal netwerk van groot belang. Het stelt hen in staat langer actief te blijven en mee te doen in de maatschappij.

We brengen onze lokale en maatschappelijke betrokkenheid als Van Wijnen graag concreet tot uiting, door elkaar daar te helpen waar we kunnen. Onze samenwerking met Heroes Basketball om zowel jongeren als ouderen in beweging te brengen is hier een treffend én actueel voorbeeld van. We voegen iets toe aan de wijken waar we normaliter werken aan wijkgerichte aanpak om de woon- en leefomgeving te vergroten en te verduurzamen. Alleen een gezonde en duurzame woning maken of een leefbare wijk is niet voldoende. We dragen lokaal bij aan de vitaliteit en de saamhorigheid in de wijk. Zo bouwen we samen met onze partners aan ruimte voor een beter leven.

Bob van Oosterhout

eigenaar basketballclub Heroes

“Hoe Van Wijnen dit partnership écht heeft aangegrepen om impact te hebben, vind ik bij uitstek een voorbeeld hoe een sponsor te werk moet gaan. Met oog voor de maatschappij wordt er gewerkt aan doelstellingen die van belang zijn voor de Bossche jeugd, New Heroes Basketball én de sponsor zelf.”