Van Wijnen Sittard en Woonwenz intensiveren samenwerking

Woningcorporatie

Venlo

10:53

14-09-2022

Op woensdag 14 september tekenden Frank van Engelen, directeur-bestuurder van Woonwenz en Patrick Ubags, directielid Van Wijnen Sittard één ontwikkelovereenkomst en twee Turnkey overeenkomsten voor de nieuwbouw van de Julianaflat in het centrum van Venlo en voor twee nieuwbouwlocaties in Reuver. Bovendien zijn we onlangs gestart met nieuwbouw aan de Sloterbeekstraat in Venlo-Zuid. We zijn heel trots op deze intensieve samenwerking met Woonwenz. Woonwenz is de grootste woningcorporatie in de regio Venlo en heeft circa 8.300 woningen en 1.950 andere vastgoedobjecten in eigendom en beheer.

Julianaflat in Venlo

Op de plek van de Julianaflat aan de Deken van Oppensingel in het centrum van Venlo komt een nieuwe, slanke woontoren van 19 verdiepingen met 72 huurappartementen. In de nieuwe toren komen zowel sociale huurwoningen als ook enkele huurwoningen in een middensegment. Daarmee bedient Woonwenz ook de middeninkomens die niet in aanmerking komen voor huurtoeslag. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het voorlopig ontwerp. Dat wordt binnenkort voorgelegd aan de buurtbewoners, waarna de omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Voordat het zover is, moet eerst de Julianaflat (48 appartementen) en de naastgelegen 9 aanleunwoningen gesloopt worden. Dat gebeurt in november van dit jaar. Waarna de schop in het derde kwartaal van 2023 de grond in kan. De totale bouw gaat ongeveer 2 jaar duren.

Parklaan in Reuver

Op het terrein van het voormalige middelbare school BC Broekhin aan de Parklaan in Reuver gaan we eind dit jaar / begin volgend jaar starten met de bouw van 27 huurappartementen en 8 levensloopbestendige huurwoningen. Alle 35 woningen en appartementen zijn gasloos en worden als Nul-Op-de-Meter-woning uitgevoerd. Ze zijn voorzien van zonnepanelen, warmtepompen en wtw-units die zorgen voor een aangenaam binnenklimaat en nauwelijks energielasten.

Ook de woonomgeving wordt duurzaam ingericht. Tussen de woningen en het appartementencomplex wordt een woonerf aangelegd met veel groen, maar ook voldoende parkeerplaatsen. Het hemelwater wordt op eigen terrein geïnfiltreerd. Zowel de appartementen als de levensloopbestendige woningen zijn zeer flexibel en geschikt voor huurders vanaf 18 jaar tot zeer hoge leeftijd. Door deze brede doelgroep sluiten de woningen goed aan bij de huidige én toekomstige woningmarkt. 

Oppe Brik in Offenbeek

We starten gelijktijdig met een tweede project in Reuver. In de nieuwbouwwijk Oppe Brik bouwen we dertig grondgebonden huurwoningen in diverse prijsklassen. De Nul-Op-de-Meter woningen worden gebouwd op de nog lege bouwlocatie naast het spoor.

Het plan bestaat uit een mix van ruime grondgebonden huurwoningen in diverse huursegmenten. Er komen 24 levensloopbestendige huurwoningen en 6 traditionele eengezinswoningen. Hoewel Oppe Brik al een zeer gevarieerde woonwijk is, ontbreekt er nog laagbouw in het huursegment. Woningmarktonderzoek in de gemeente Beesel laat een grote behoefte zien aan woningen die geschikt zijn voor senioren, maar ook voor andere kleine huishoudens, zoals starters en alleenstaanden.

Sloterbeekstraat in Venlo-Zuid

Daarnaast bouwen we op dit moment 28 sociale huurappartementen aan de Sloterbeekstraat in Venlo-Zuid. De bouw is in juli dit jaar van start gegaan. Het gebouw krijgt de naam De Regentes. Het energie neutrale complex wordt 3 verdiepingen hoog met op de hoek een hoger gedeelte van 7 lagen. De appartementen zijn ongeveer 80 men hebben onder andere 2 slaapkamers en een inpandige berging. De appartementen zijn bedoeld voor één- en tweepersoonshuishoudens.

Duurzaamheid én betaalbaarheid staan in dit project voorop. Woonwenz houdt de huurprijzen bewust in het laagste huursegment. Daarnaast zijn de energielasten minimaal en rekenen ze géén Energieprestatievergoeding door. Hierdoor zijn de appartementen ook bereikbaar voor mensen met een krappe beurs.

Het nieuwe appartementengebouw komt op de plek waar vroeger het M&M gebouw stond, ooit een van de ‘lelijkste’ plekken van Venlo. Woonwenz en de gemeente Venlo zijn blij eindelijk een goede invulling voor deze locatie te hebben. Daarmee slaan ze twee vliegen in één klap. Een oplossing voor een ontsierend leeg terrein én een toevoeging van betaalbare woningen.

Meer informatie?

We kijken uit naar een prettige samenwerking met Woonwenz. Meer informatie over de projecten is te vinden op de website van Woonwenz.