Van Wijnen start transformatie Zandkasteel toren A-C in Amsterdam

Onderwijs

Amsterdam

10:18

25-03-2022

Van kantoorpand naar schoolgebouw

Van Wijnen heeft de renovatie– en sloopwerkzaamheden in de drie torens van het Zandkasteel afgerond. Er kan nu worden gestart met de daadwerkelijke transformatie tot schoolgebouw.

Het project is onderverdeeld in twee fasen. De eerste fase bestond uit het renoveren van de buitenschil en intern amoveren. Dit is nu afgerond. In de tweede fase wordt het gebouw getransformeerd naar schoolgebouw zodat het in augustus 2023 klaar is voor gebruik.

Renovatie afgerond

Het afgelopen jaar bestonden de werkzaamheden onder andere uit het demonteren en verwijderen van installatiecomponenten, deels voor hergebruik. De CV installatie is voorbereid op de eindsituatie. De gevel van het gebouw is schoongemaakt, hersteld en geïmpregneerd. De bestaande kozijnen zijn voorzien van coating en nieuw HR++ glas. De platte daken zijn voorzien van hoogwaardige isolatie en nieuwe dakbedekking.

Gebouwtransformatie

Fase 2 is de daadwerkelijke transformatie van kantoorpand naar schoolgebouw. De werkzaamheden bestaan uit het inrichten van het pand met wanden, plafonds en vloerafwerking. Daarnaast worden de installaties aangepast naar de nieuwe situatie om te voldoen aan de huidige regelgeving. De centrale entree wordt vergroot, zodat deze beter toegankelijk is. Ook is er een constructieve aanpassing; er komt een nieuw inpandig trappenhuis zodat er voldoende vluchtwegen zijn en er komt een grote vide in de toekomstige schoolbibliotheek.

Hergebruik materialen

Samen met de opdrachtgever heeft Van Wijnen tijdens de voorbereidings- en renovatiefase zoveel mogelijk bestaande materialen veilig gesteld. Deze materialen, waaronder tapijttegels, plafondplaten en verlichting worden nu hergebruikt tijdens de transformatie